PURELAB Chorus

PURELAB Chorus

Renset vann til laboratoriet
Vannrensesystem designet for riktig kvalitet og fleksibilitet som passer ditt laboratorium.


PURELAB Chorus 1

Ultrarent vann.

 • Purelab® Chorus I består av doble ionebyttere som sikrer optimal kvalitet av vannet til enhver tid, dobbel bølgelengde UV-lys som både dreper bakterier og gir ekstremt lave CO2 verdier, Ultrafiltrering - UF eller Ultra mikro - UMF
 • For å møte individuelle behov er det også mulighet for point of use filter (sluttfilter) av forskjellige typer. Tilgjengelig er 0,22 mikrons partikkelfilter og biofilter
 • Pure Sure systemet med doble ionebyttere i serie sikrer at vannkvaliteten aldri dropper
 • Purelab® Chorus I har real time CO2 målinger for å sikre overvåkning av de ekstremt lave TOC verdier systemet leverer
 • Forbruksmateriellet kan skiftes meget enkelt, man trenger ingen verktøy
 • Purelab® Chorus I har visuell alarm for varsling av når forbruk må skiftes
 • Purelab® Chorus I vil automatisk stopp produksjonen av vann om forbruksmateriell mangler eller er satt feil i
 • Purelab® Chorus I er utformet slik at forbruksmateriell vil kunne bruke opp hele sitt potensiale, noe som vil føre til besparelse og kapasitetsgevinst
 • Resirkulering gjennom ionebytter eventuelt UV-lys og UMF eller UF sikrer til enhver tid kvaliteten på vannet selv om anlegget ikke er i bruk

Les mer her.

Halo dispenser til bruk på Chorus I

Vi tilbyr tre forskjellige:

 • Halo Flex: Fleksibel dispenser som gir mulighet til avansert dispensering av vann fra store volum ned til dråper. Man kan også forhåndsbestemme volumet slik at det ikke renner over.
 • Halo Advance: Avansert dispensering av vann fra store volum ned til dråper. Man kan også forhåndsbestemme volumet slik at det ikke renner over.
 • Halo Basic: Fast dispenser for basic dispensering fra store volum ned til dråper.

Les mer her.

PURELAB Chorus 2

Purelab® Chorus type 2 vann – RO/DI

 • Purelab® Chorus II kan levere rent vann rett fra springen, noe som kan eliminere behovet for sentrale vannrenseanlegg
 • Purelab® Chorus II kan brukes med tank hvor systemet kan være posisjon over eller under (integrert) for å spare plass
 • Purelab® Chorus II består av forbehandling, RO membran og valgfri CO2 fjernings modul
 • For å opprettholde beste kvalitet over perioder der anlegget ikke brukes har Purelab® Chorus en autorens funksjon
 • Tilrettelagt for oppgradering ved økt vannbehov
 • Purelab® Chorus har innebygget motstandsmeter for kvalitet som er kalibrert i henhold til internasjonale normer
 • Purelab® Chorus har meget synlig visuell alarm
 • Ved rent fødevann kan enheten reguleres for minimalt med RO vann til avløp
 • Ved høye CO2 verdier har anlegget mulighet for å fjerne CO2 fra vannet

Les mer her.

PURELAB Chorus 3

Purelab® Chorus 3

 • Purelab® Chorus kan brukes med tank. Systemet kan være posisjon over eller under (integrert) for å spare plass
 • For å sikre optimalt bytte av forbruksmateriell har Purelab® Chorus automatisk varsling for skifte
 • Purelab® Chorus en autorens funksjon
 • Tilrettelagt for oppgradering ved økt vannbehov. Opptil 4 enheter kan kobles sammen
 • Enheter koblet sammen gir back up. Om et anlegg bryter sammen vil de andre anleggene fungere som normalt
 • Purelab® Chorus har innebygget motstandsmeter for kvalitet som er kalibrert i henhold til internasjonale normer
 • For å opprettholde USP krav kan motstandsmetret måle motstand ved ikke temperatur kompensert motstand
 • Purelab® Chorus har automatisk renseprosedyre for å sikre optimal kvalitet på vannet
 • Purelab® Chorus har meget synlig visuell alarm
 • Ved rent fødevann kan enheten reguleres for minimalt med RO vann til avløp
 • Ved høye CO2 verdier har anlegget mulighet for å fjerne CO2 fra vannet

Les mer her.