Blogg

"In house"-veileder 2023

"In house"-veileder 2023

Kommentarer fra kvalitetskoordinator Espen Kibsgård og Rolf A. Klaasen ved Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus

23.05.2023

Den etterlengtede «MDCG 2023-1 Guidance on the health institution exemption under Article 5(5) of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746» ble publisert i begynnelsen av januar 2023. Nedenfor er det kommentert på sentrale kapitler i veilederen, og disse kommentarene har også blitt diskutert med medlemmer i IVDR prosjektgruppen i Helse Sør-Øst.

Har du problemer med å amplifisere GC-rike sekvenser?

Har du problemer med å amplifisere GC-rike sekvenser?

Her er fire tips som kan hjelpe deg med optimalisering

04.11.2022

Hva betyr det at en sekvens er GC-rik? Og hvorfor kan det være utfordrende å amplifisere opp GC-rike sekvenser? Et GC-rikt templat vil si en DNA-sekvens der 60% (eller mer) av basene er G (guanin) eller C (cytosin). Bare 3% av det humane genomet er GC-rikt. Disse regionene finnes ofte i genenes promotorer, særlig hos 'housekeeping' gener og tumorsuppressor gener. Et G-C basepar har tre hydrogenbindinger, mens et A-T basebar bare har to slike hydrogenbindinger. Dette gjør en G-C-binding mer termostabil, ettersom tre hydrogenbindinger krever mer energi for å brytes. GC-rike regioner er også "bøybare", og danner lett sekundære strukturer som hårnåler.

Vekstfaktorer og cytokiner – hva er forskjellen?

Vekstfaktorer og cytokiner – hva er forskjellen?

11.08.2022

Begrepene vekstfaktorer og cytokiner blir gjerne brukt om hverandre når man snakker om proteiner som er involvert i cellesignalering. Men hva er egentlig forskjellen mellom vekstfaktorer, cytokiner og andre signalmolekyler som for eksempel hormoner?

Deltagere i IVDR-prosjekt i Helse Sør-Øst deler sin forståelse av den nye IVDR forordningen

Deltagere i IVDR-prosjekt i Helse Sør-Øst deler sin forståelse av den nye IVDR forordningen

06.04.2022

IVDR har blitt en del av dagligtalen for de som jobber med laboratoriediagnostikk. De fleste er nok ganske lettet over at det innføres nye overgangsbestemmelser, men mangel på offentlige retningslinjer bidrar til uklarhet rundt hvordan regelverket skal etterleves for de som bruker in house analyser og utstyr. Spørsmålet som mange nå stiller seg, er hva som kan utsettes og hva som må være på plass innen 26. mai 2022.

ISO13485 sertifiseringen ved Oslo Universitetssykehus

ISO13485 sertifiseringen ved Oslo Universitetssykehus

Enhetsleder Rolf Hugo Jespersen ved kontroll og produksjon forteller mer

31.12.2020

En ISO-sertifisering bidrar til å holde et gitt kvalitetsnivå. Seksjon for Kontroll og Produksjon på Avdeling for Mikrobiologi ved OUS Ullevål sykehus, har vært igjennom denne prosessen. Vi har intervjuet enhetsleder Rolf Hugo Jespersen om bakgrunnen og gjennomføringen av sertifiseringen, og om hvordan vår dispenseringstjeneste bidrar til kvalitetsnivået.

Ta vare på din PIPETBOY

Ta vare på din PIPETBOY

12.06.2020

Siden de ble tilgjengelige for over førti år har Pipetboy vært de mest populære pipettefyllerne på markedet. De finnes på mange laboratorier, ofte i ulike modeller og generasjoner, gamle som nye. Med mye bruk kommer slitasje, så kanskje behøver deres Pipetboy en kjapp vedlikeholdsrunde? Det er mange ting du enkelt kan fikse selv, og på den måten ha glede av Pipetboyen i mange år fremover.