Litteratur

Cancer biomarkers for IHC

Immunhistokjemi-validerte antistoffer av høyeste kvalitet for deteksjon av nøkkel-kreftbiomarkører.

Cell Signaling Technology (CST) har utviklet antistoffer for nøyaktig deteksjon av kreftbiomarkører ved IHK (IHC). Slik deteksjon krever antistoffer som er meget godt og nøyaktig validert. "Cancer Biomarkers for IHC"-guiden vil kunne hjelpe deg å strømlinjeforme forskningen din ved at den grupperer antistoffer mot kritiske kreftbiomarkører etter biomarkør-type eller vevstype. 

Last ned brosjyren - og finn de riktige antistoffene til din kreftforskning. 

Cancer biomarkers for IHC

Transfeksjonsreagenser

 

"Life Science research and non viral in vivo tranfection reagents"


2021 katalog
 

Polyplus-transfection® utvikler løsninger for transfeksjon av nukleinsyrer. 

  • DNA transfeksjon
  • mRNA transfeksjon
  • Genome editing
  • RNA-interferens
  • In vivo transfeksjon
  • Virusproduksjon
  • Proteinproduksjon

Last ned katalogen

Transfeksjonsreagenser

Sangersekvensering

 

"Make your Sanger sequencing cost effective"
 

EdgeBio tilbyr et stort utvalg produkter til Sangersekvensering:

  • Dyes
  • Renseplater
  • Magnetiske kuler

Se produktoversikt i deres katalog: 
Last den ned her

Sangersekvensering

IHC guide

 

"A Guide to Successful Immunohistochemistry" 


Immunohistokjemi (IHK/IHC) er en vanlig teknikk for morfologisk karakterisering av tumorer eller andre vevsforandringer.

Denne guiden fra Cell Signaling Technology (CST) belyser kritiske trinn i IHC-protokollen og viser hvordan protokollforandringer kan påvirke resultatene i forsøket ditt. 

Last ned brosjyren

IHC guide