Litteratur

Sangersekvensering

"Make your Sanger sequencing cost effective"
 

EdgeBio tilbyr et stort utvalg produkter til Sangersekvensering:
• Dyes
• Renseplater
• Magnetiske kuler

Se produktoversikt i deres katalog:
​​​​​​​Last den ned her

Sangersekvensering

IHC guide

"A Guide to Successful Immunohistochemistry" 


Immunohistokjemi (IHK/IHC) er en vanlig teknikk for morfologisk karakterisering av tumorer eller andre vevsforandringer.

Denne guiden fra Cell Signaling Technology (CST) belyser kritiske trinn i IHC-protokollen og viser hvordan protokollforandringer kan påvirke resultatene i forsøket ditt. 

Last ned brosjyren

IHC guide

Radleys produktkatalog 2020

Radleys tilbyr et stort utvalg utstyr til kjemisk syntese og prosessutvikling, blant annet reaksjon- og syntesestasjoner, varmeplater med rører, platekaruseller, varme og kjølemantler, kjemiske arbeidstasjoner, rørere, temperaturkontrollere, vakuumpumper, kondensere, resirkulasjonskjølere. 

Last ned katalogen her.

Radleys produktkatalog 2020