Cancer biomarkers for immunohistochemistry

Immunhistokjemi-validerte antistoffer av høyeste kvalitet for deteksjon av nøkkel-kreftbiomarkører.

Cell Signaling Technology (CST) har utviklet antistoffer for nøyaktig deteksjon av kreftbiomarkører ved IHK (IHC). Slik deteksjon krever antistoffer som er meget godt og nøyaktig validert. "Cancer Biomarkers for IHC"-guiden vil kunne hjelpe deg å strømlinjeforme forskningen din ved at den grupperer antistoffer mot kritiske kreftbiomarkører etter biomarkør-type eller vevstype. 

Last ned brosjyren - og finn de riktige antistoffene til din kreftforskning. 

Cancer biomarkers for IHC