Brosjyre: Exploring the World of Glycobiology

Hver celle viser eller skiller ut makromolekyler dekorert med komplekse sukkerarter kalt glykaner. Det å studere disse sukkermodifikasjonene i laboratoriet er avgjørende for å forstå en rekke biologiske prosesser, inkludert cellekommunikasjon og adhesjon. For å undersøke protein- og lipidglykosylering bruker forskere lektiner - proteiner som binder seg til sukker - i en rekke analyser.

Last ned denne e-boken fra Vector Laboratories for å finne ut hvordan du studerer glykosylering og hva forskere har lært om helse og sykdom fra disse studiene, inkludert:

  • En introduksjon til glykobiologi
  • Glykosylering i kreft, nevrovitenskap, infeksjon og immunologi
  • Hvordan bruke lektiner som verktøy for å oppdage glykaner
Brosjyre: Exploring the World of Glycobiology