Aktuelt

Cayman Chemical

Cayman Chemical er leverandør av biokjemikalier, assay kits, ELISA kit, kjemikalier, antistoffer, proteiner og små molekyler. Deres portefølje inneholder nærmere 50.000 produkter til bruk i ELISA, måling av enzymaktivitet, Flow Cytometri, Immunokjemi, immunfluorescens, immunhistokjemi, massespektrometri og western blot. Cayman Chemical er kjent for å levere svært rene produkter av høy kvalitet og brukes ofte i forskning på kreft, oksidativ stress, epigenetikk, nevrovitenskap, inflammasjon, metabolisme, cellebiologi, biokjemi, plantebiologi, toksikologi og mange andre forskningsområder.

Cayman Chemical

Vi har vært distributør av Cayman Chemical siden 2012. I løpet av den tiden har vi opparbeidet en solid erfaring med distribusjon og forsendelse, samt god kunnskap om produktene. Vi bistår gjerne i spørsmål knyttet til levering og forsendelse, spesialbestillinger med store volum, bruk og feilsøking av produktene. Vi samarbeider svært godt med leverandøren, og opplever at Cayman Chemicals tekniske support team har rask og eksepsjonelt god respons.

Flere av Cayman Chemicals produkter er klassifisert som legemidler til ikke-medisinsk bruk. Vi har tett samarbeid med Statens Legemiddelverk, og vi påser selvfølgelig at både vi og potensielle kunder til enhver tid følger lovverker for kjøp og import og slike produkter. Vi har importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk bruk.

Se produkter relatert til forskningsområde: 


Utvalgte produkter: 

514010 Prostaglandin E2 EIA Kit - Monoclonal Les mer
501620 Citrullinated Histone H3 (Clone 11D3) ELISA Kit Les mer
520111 Leukotriene B4 ELISA Kit Les mer
501020 Thromboxane B2 ELISA Kit Les mer
582751 11-keto Testosterone ELISA Kit Les mer
515211 6-keto Prostaglandin F1α ELISA Kit Les mer
19030 Thromboxane B2 Les mer
16882 Clozapine N-oxide Les mer
13264 Platencin Les mer
600450 Glycolysis Cell-Based Assay Kit Les mer
501890 Estradiol ELISA Kit Les mer
10007848 Resolvin E1 Les mer
10010390 Protectin D1 Les mer
24618 BODIPY-Cholesterol Les mer
501620 Citrullinated Histone H3 (Clone 11D3) ELISA Kit Les mer
707002 Catalase Assay Kit Les mer
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post.

Ny poster: ‘Performance of AppliFlex ST single-use bioreactors for Sf9 insect cell cultivation”

Denne posteren er publisert av forskere ved Wageningen-universitetet i Nederland. De har sammenliknet dyrkning av Sf9 insektsceller i 3D-printede AppliFlex ST engangs-bioreaktorer og autoklaverbare glassreaktorer. De har sett på cellevekst, viabilitet og glukoseforbruk. 

Last den ned.

Ny poster: ‘Performance of AppliFlex ST single-use bioreactors for Sf9 insect cell cultivation”

Screening for COVID-19 (til diagnostikk)

Oppdatert informasjon 01.03.2021.
 

Vi tilbyr flere produkter som er essensielle for deteksjon av SARS-CoV-2.

Screening for COVID-19 (til diagnostikk)

Våre samarbeidspartnere i Caliber Scientific tilbyr virus transportmedium, og vi kan levere MagNA Pure kompatible cartridge og output plater fra BIOplastics, og lysisbuffer til MagNA Pure 96 fra Caliber. Produksjonen av SARS-CoV-2 primere og prober går kontinuerlig hos Eurogentec, og de har økt lagerbeholdningen av One Step qPCR probe reagenser. I tillegg har vi CE-merkede multiplekspanel som detekterer SARS-CoV-2 (ORF1 og ORF8), influensa og RSV fra AusDiagnostics, samt CE-IVD ELISA kit.

Denne siden vil oppdateres jevnlig. Ta kontakt med Gitika dersom du har spørsmål.

...  Les mer   

Forskning på COVID-19

BioNordika tilby mange produkter for deteksjon og studier av SARS-CoV-2:

  • Primere og prober
  • Library prep kit
  • Amplifikasjons og deteksjonsprodukter
  • RNA rensekit
  • Spektrofotometer til kvantitering av RNA og DNA
  • qPCR kit
  • Deteksjonsassays
  • SARS CoV-2 spesifikke antistoffer
  • Kit for hurtig deteksjon av SARS CoV-2
Forskning på COVID-19

Koronavirus (CoV) er en familie av virus som inkluderer vanlig forkjølelsesvirus samt mer alvorlige sykdommer som MERS og SARS. Det nåværende utbruddet skyldes et nytt koronavirus, kalt SARS-CoV-2, som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen smitter mellom mennesker antagelig via dråpesmitte.

Utbruddet ble av WHO erklært som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». Forskere verden over blir oppfordret til å utvikle en behandling.

SARS-CoV-2 bindes til ACE2-reseptor som finnes på overflaten av en rekke humane celler, blant annet i vaskulært endotel, hjerte, nyre, på epitelceller i tynntarmen og på alveolære epitelceller i lungene (Nature, februar 2020). Dette er den samme inngangsporten som SARS-CoV bruker for å komme inn i celler. Reseptoren er hovedsakelig uttrykt på celler i de nedre luftveier.

...  Les mer   

Vectashield Plus Antifade monteringsmedie

Det har vært et ønske fra forskningslaboratorier som trenger å gjøre imaging samme dag som de preparerer snitt, og som ønsker mulighet til å kunne oppbevare slidene over tid, om et monteringsmedium som tilfredstiller dette og som kan benyttes på ulikt prøvemateriale på forskjellige plattformer.

Vectashield Plus er en ny formulering av Vectashield anti-fade monteringsmedie som gir konsistent og godt signal for alle flouroforer som vanligvis benyttes. 

Hvorfor velge Vectashield Plus?
• Gir ingen bakgrunn og dermed skarpere kontraster
• Holder lenge på signal fra det synlige røde spekteret
• Man kan se på snittene 1 time etter montering
• Tilgjengelig med eller uten DAPI
• To pakkestørrelser: 2 ml og 10 ml
• Kompatibel med de fleste fluoroforer

Les mer

Vectashield Plus Antifade monteringsmedie
Kat. nr. Produkt Mengde
H-2000-2 VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium with DAPI 2 ml
H-2000-10 VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium with DAPI 10 ml
H-1900-2 VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium 2 ml
H-1900-10 VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium 10 ml

Mya 4 - en automatisert reaksjonsstasjon for alle dine behov

Maks fleksibilitet med de fleste glassoppsett I volum fra 2 ml til 400 ml.

Kjører du jevnlig reaksjoner i små rør eller vialer?
Optimaliserer du I små flasker eller reaktorer?

Hva om du kunne gjøre alt dette I ett og same oppsett, uten vann- eller oljebad?
Bare å sette I en adapter og kjøre i gang, kan også programmeres

Da er Mya 4 automatisert reaksjonsstasjon løsningen for deg

Brosjyre
Demovideo

Mya 4 - en automatisert reaksjonsstasjon for alle dine behov

PTMScan® teknologi

Immunoaffinitets "enrichment" for massespektrometri-basert proteomikk

Massespektrometriske teknikker kan brukes til å profilere post-translasjonelt modifiserte (PTM) peptider i en prøve. PTM-peptider er imidlertid ofte til stede i svært lave mengder, noe som er en utfordring når du prøver å studere dem ved bruk av massespektrometri.

Cell Signaling Technology (CST) har derfor utviklet PTMScan®-teknologi, en proprietær proteomisk metode som kombinerer antistoffberikelse av PTM-peptider med væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS / MS). PTMScan-teknologi muliggjør identifisering og kvantifisering av hundre- til tusenvis av peptider, selv i de minste mengder. Teknologien gir også en mer fokusert tilnærming til berikelse av peptid enn andre strategier, som f.eks. IMAC.

PTMScan®-teknologi kan benyttes til å:
• Bestemme nye proteinseter som er fosforylert, ubiquitinert, acetylert, metylert eller proteasekuttet
• Identifisere og validere mål for medisinutvikling
• Oppdage biomarkører
• Utforske virkningsmekanismen til medikamenter / kjemiske modulatorer
• Belyse effekter legemiddler har utenfor sitt egentlige mål

En bedre forståelse av normal cellesignalisering og dens modulasjon ved sykdom er et kritisk mål for massespektrometribaserte proteomiske analyser.

Spesielt er bestemmelse av endringer i post-translasjonelle modifikasjoner (PTMs), som fosforylering, en nøkkel for å forstå aktiviteten i signalveier og endringer i aktivitet etter behandling.

Mange suksessrike studier har utnyttet kraften i massespektrometri for å oppnå innsikt i disse endringene. Man har bestemt nye seter for protein-fosforylering, ubuquitinering, acetylering, metylering eller protease-kløyving, identifisert og validert nye mål for legemidler, oppdaget biomarkører, utforsket mekanismen bak virkemåten til legemidler/ kjemiske modulatorer, og belyst bivirkninger av legemidler. I artiklene som har vist alt dette, var konsentrering av posttranslasjonelle modifikasjoner det viktigste trinnet for å gjøre disse oppdagelsene. Uten konsentrering, ville signalet til PTM-peptidene blitt borte i bakgrunnen av alle de umodifiserte peptidene i en cellelinje, et vev eller en biologisk prøve. Det finnes flere publiserte metoder for å undersøke fosfo-proteomet av celler og vev, med tre hovedkategorier: Fe-IMAC berikelse, PTMScan Discovery antistoff-basert berikelse og PTMScan Multi-Pathway berikelse. 

Les mer her, se informasjonsvideo eller kontakt oss for nærmere informasjon.

PTMScan® teknologi
PTMScan® teknologi

eCHO Medium

Få maksimalt ut av proteinproduksjonen!

eCHO medium fra Lonza er designet for å gi maksimal proteinintegritet, blant annet på grunn av lave nivåer av laktat. Dette CHO-mediet er optimalisert for god proliferasjon og proteinproduksjon. Mediet er serumfritt, kjemisk definert, fritt for hydrolysat og av ikke-animalsk opprinnelse (NAO).

eCHO Medium

Forbedret produktivitet:
eCHO Basal Medium sammen med ECHO Feed gir et CHO medium med svært høy og konsistent ytelse. Konsistente titer nivå på 3.0 g/L iløpet av 14 dager i kultur i et feed-batch system, når en kvalifisert klon benyttes.

Produktkvalitet:
Ved protein produksjon i eCHO medium er lave laktatnivåer en av grunnene til god protein integritet og bedre post-translasjonelle modifikasjoner. eCHO Basalmedium og eCHO Feed viser konsistente lave laktatnivåer gjennom hele protein produksjonen.  

Enkelt i bruk:
eCHO medium er tilgjengelig både i pulver og væske-format.

Les mer

Ferroptose - en tidligere ukjent form for celledød

Aktivering av ferroptose fører til celledød for enkelte typer kreftceller, mens inhibering av denne prosessen kan beskytte organismen fra neurodegenerering. 

I CaymanCurrents no.4, 2018 finner du bl.a. følgende tema om ferroptose: 
• The Ferroptosis Pathway: Structure, Function, and Modulation
• Ferroptosis Inducers
• Ferroptosis Inhibitors

Last ned brosjyren her. 

Ferroptose - en tidligere ukjent form for celledød

VECTASTAIN® ABC og ImmPRESS® Polymer IHC kitt

Vi introduserer det nye VECTASTAIN® Elite® ABC Universal PLUS Kit (#PK-8200) og tre nye ImmPRESS® Universal PLUS Polymer Kit (#MP-7800, #MP-7801 og #MP-7802) fra Vector Laboratories.

Disse peroksidase (HRP) kittene inneholder matchende volumreagenser, levert som ferdige løsninger, i et format som er klart til bruk, og inneholder Vector's eget enzyme-quenchingløsning BLOXALL® (SP-6000), samt ImmPACT® DAB EqV Peroxidase (HRP) Substrate (SK-4103).

Disse «plus»-kitene er passende for både manuelle og automatiske IHC fargeapplikasjoner, og de er ment til å gi i en mer strømlinjeformet og beleilig arbeidsflyt.

VECTASTAIN® ABC og ImmPRESS® Polymer IHC kitt

NEBNext® Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit til Illumina®

NEBNext® er nå tilgjengelig for enkeltcelle- og ultralave RNA inputs!

NEBNext® Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit til Illumina®
Denne unike arbeidsflyten tilfredsstiller behovet for en meget sensitiv, og samtidig robust metode som gjør det mulig å anskaffe sekvenseringsdata av høyeste kvalitet fra enkeltcelle- eller ultralave RNA input. 

• Generer det høyest mulig utbytte av høykvalitets sekvenseringsbibliotek fra enkeltceller, eller så lite som 2 pg - 200 ng RNA
• Stol på konsekvent transkriptdeteksjon for en mengde forskjellige inputmengder og prøvetyper 
• Kan benyttes for utallige RNA inputs, inkludert cellelinjer eller primærceller, eller totalRNA 
• Spar tid med en strømlinjeformet arbeidsflyt, minimalt med arbeidstrinn og hands-on tid  

Teknisk notat

NEBNext® Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit til Illumina®

Monarch Total RNA MiniPrep kit

Monarch Total RNA Miniprep Kit fra NEB er optimalisert for å brukes på en rekke prøvetyper inkludert celler, vev, blod og mer, slik at et enkelt kit dekke alle dine RNA-rensingsbehov. 

Finn ut mer om alle nukleinsyrerensekit fra NEB her.

Monarch Total RNA MiniPrep kit