Aktuelt

Sample prep for ultra-long Nanopore Sequencing

NextOmics/GrandOmics er en av de største sekvenseringstjenester i Kina. NextOmics-divisjonen jobber med genomsekvensering av dyr, planter og bakterier, mens GrandOmics fokuserer på sekvensering av humant genom.

Nylig har NextOmics/GrandOmics publiserrt noen eksempler på PromethIon-data. Typisk størrelsesfordeling fra PromethIon-flowcellen viser avleste N50-verdier så høye som 140 kb, og imponerende 28 % av avlesningene er lengre enn 200 kb. I workflow for ultralange reads bruker de Sage HLS-instrumentet til størrelsesseleksjon.

Les mer her.

Sample prep for ultra-long Nanopore Sequencing

Ny poster: ‘Performance of AppliFlex ST single-use bioreactors for Sf9 insect cell cultivation”

Denne posteren er publisert av forskere ved Wageningen-universitetet i Nederland. De har sammenliknet dyrkning av Sf9 insektsceller i 3D-printede AppliFlex ST engangs-bioreaktorer og autoklaverbare glassreaktorer. De har sett på cellevekst, viabilitet og glukoseforbruk. 

Last den ned.

Ny poster: ‘Performance of AppliFlex ST single-use bioreactors for Sf9 insect cell cultivation”

Screening for COVID-19 (til diagnostikk)

Oppdatert informasjon 25.05.2021.
 

Vi tilbyr flere produkter som er essensielle for deteksjon av SARS-CoV-2.

Screening for COVID-19 (til diagnostikk)

Våre samarbeidspartnere i Caliber Scientific tilbyr virus transportmedium, og vi kan levere MagNA Pure kompatible cartridge og output plater fra BIOplastics, og lysisbuffer til MagNA Pure 96 fra Caliber. Produksjonen av SARS-CoV-2 primere og prober går kontinuerlig hos Eurogentec, og de har økt lagerbeholdningen av One Step qPCR probe reagenser. I tillegg har vi CE-merkede multiplekspanel som detekterer SARS-CoV-2 (ORF1 og ORF8), influensa og RSV fra AusDiagnostics, samt CE-IVD ELISA kit.

Denne siden vil oppdateres jevnlig. Ta kontakt med Gitika dersom du har spørsmål.

...  Les mer   

Forskning på COVID-19

BioNordika tilby mange produkter for deteksjon og studier av SARS-CoV-2:

  • Primere og prober
  • Library prep kit
  • Amplifikasjons og deteksjonsprodukter
  • RNA rensekit
  • Spektrofotometer til kvantitering av RNA og DNA
  • qPCR kit
  • Deteksjonsassays
  • SARS CoV-2 spesifikke antistoffer
  • Kit for hurtig deteksjon av SARS CoV-2
Forskning på COVID-19

Koronavirus (CoV) er en familie av virus som inkluderer vanlig forkjølelsesvirus samt mer alvorlige sykdommer som MERS og SARS. Det nåværende utbruddet skyldes et nytt koronavirus, kalt SARS-CoV-2, som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen smitter mellom mennesker antagelig via dråpesmitte.

Utbruddet ble av WHO erklært som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». Forskere verden over blir oppfordret til å utvikle en behandling.

SARS-CoV-2 bindes til ACE2-reseptor som finnes på overflaten av en rekke humane celler, blant annet i vaskulært endotel, hjerte, nyre, på epitelceller i tynntarmen og på alveolære epitelceller i lungene (Nature, februar 2020). Dette er den samme inngangsporten som SARS-CoV bruker for å komme inn i celler. Reseptoren er hovedsakelig uttrykt på celler i de nedre luftveier.

...  Les mer   

Vectashield Plus Antifade monteringsmedie

Det har vært et ønske fra forskningslaboratorier som trenger å gjøre imaging samme dag som de preparerer snitt, og som ønsker mulighet til å kunne oppbevare slidene over tid, om et monteringsmedium som tilfredstiller dette og som kan benyttes på ulikt prøvemateriale på forskjellige plattformer.

Vectashield Plus er en ny formulering av Vectashield anti-fade monteringsmedie som gir konsistent og godt signal for alle flouroforer som vanligvis benyttes. 

Hvorfor velge Vectashield Plus?
• Gir ingen bakgrunn og dermed skarpere kontraster
• Holder lenge på signal fra det synlige røde spekteret
• Man kan se på snittene 1 time etter montering
• Tilgjengelig med eller uten DAPI
• To pakkestørrelser: 2 ml og 10 ml
• Kompatibel med de fleste fluoroforer

Les mer

Vectashield Plus Antifade monteringsmedie
Kat. nr. Produkt Mengde
H-2000-2 VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium with DAPI 2 ml
H-2000-10 VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium with DAPI 10 ml
H-1900-2 VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium 2 ml
H-1900-10 VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium 10 ml

eCHO Medium

Få maksimalt ut av proteinproduksjonen!

eCHO medium fra Lonza er designet for å gi maksimal proteinintegritet, blant annet på grunn av lave nivåer av laktat. Dette CHO-mediet er optimalisert for god proliferasjon og proteinproduksjon. Mediet er serumfritt, kjemisk definert, fritt for hydrolysat og av ikke-animalsk opprinnelse (NAO).

eCHO Medium

Forbedret produktivitet:
eCHO Basal Medium sammen med ECHO Feed gir et CHO medium med svært høy og konsistent ytelse. Konsistente titer nivå på 3.0 g/L iløpet av 14 dager i kultur i et feed-batch system, når en kvalifisert klon benyttes.

Produktkvalitet:
Ved protein produksjon i eCHO medium er lave laktatnivåer en av grunnene til god protein integritet og bedre post-translasjonelle modifikasjoner. eCHO Basalmedium og eCHO Feed viser konsistente lave laktatnivåer gjennom hele protein produksjonen.  

Enkelt i bruk:
eCHO medium er tilgjengelig både i pulver og væske-format.

Les mer

Ferroptose - en tidligere ukjent form for celledød

Aktivering av ferroptose fører til celledød for enkelte typer kreftceller, mens inhibering av denne prosessen kan beskytte organismen fra neurodegenerering. 

I CaymanCurrents no.4, 2018 finner du bl.a. følgende tema om ferroptose: 
• The Ferroptosis Pathway: Structure, Function, and Modulation
• Ferroptosis Inducers
• Ferroptosis Inhibitors

Last ned brosjyren her. 

Ferroptose - en tidligere ukjent form for celledød

VECTASTAIN® ABC og ImmPRESS® Polymer IHC kitt

Vi introduserer det nye VECTASTAIN® Elite® ABC Universal PLUS Kit (#PK-8200) og tre nye ImmPRESS® Universal PLUS Polymer Kit (#MP-7800, #MP-7801 og #MP-7802) fra Vector Laboratories.

Disse peroksidase (HRP) kittene inneholder matchende volumreagenser, levert som ferdige løsninger, i et format som er klart til bruk, og inneholder Vector's eget enzyme-quenchingløsning BLOXALL® (SP-6000), samt ImmPACT® DAB EqV Peroxidase (HRP) Substrate (SK-4103).

Disse «plus»-kitene er passende for både manuelle og automatiske IHC fargeapplikasjoner, og de er ment til å gi i en mer strømlinjeformet og beleilig arbeidsflyt.

VECTASTAIN® ABC og ImmPRESS® Polymer IHC kitt

NEBNext® Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit til Illumina®

NEBNext® er nå tilgjengelig for enkeltcelle- og ultralave RNA inputs!

NEBNext® Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit til Illumina®
Denne unike arbeidsflyten tilfredsstiller behovet for en meget sensitiv, og samtidig robust metode som gjør det mulig å anskaffe sekvenseringsdata av høyeste kvalitet fra enkeltcelle- eller ultralave RNA input. 

• Generer det høyest mulig utbytte av høykvalitets sekvenseringsbibliotek fra enkeltceller, eller så lite som 2 pg - 200 ng RNA
• Stol på konsekvent transkriptdeteksjon for en mengde forskjellige inputmengder og prøvetyper 
• Kan benyttes for utallige RNA inputs, inkludert cellelinjer eller primærceller, eller totalRNA 
• Spar tid med en strømlinjeformet arbeidsflyt, minimalt med arbeidstrinn og hands-on tid  

Teknisk notat

NEBNext® Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit til Illumina®

Monarch Total RNA MiniPrep kit

Monarch Total RNA Miniprep Kit fra NEB er optimalisert for å brukes på en rekke prøvetyper inkludert celler, vev, blod og mer, slik at et enkelt kit dekke alle dine RNA-rensingsbehov. 

Finn ut mer om alle nukleinsyrerensekit fra NEB her.

Monarch Total RNA MiniPrep kit