Reagenser og kit for SARS-CoV-2 (COVID-19) forskning

BioNordika tilby mange produkter for deteksjon og studier av SARS-CoV-2:

 • Primere og prober
 • Library prep kit
 • Amplifikasjons og deteksjonsprodukter
 • RNA rensekit
 • Spektrofotometer til kvantitering av RNA og DNA
 • qPCR kit
 • Deteksjonsassays
 • SARS CoV-2 spesifikke antistoffer
 • Kit for hurtig deteksjon av SARS CoV-2
Forskning på COVID-19

Koronavirus (CoV) er en familie av virus som inkluderer vanlig forkjølelsesvirus samt mer alvorlige sykdommer som MERS og SARS. Det nåværende utbruddet skyldes et nytt koronavirus, kalt SARS-CoV-2, som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen smitter mellom mennesker antagelig via dråpesmitte.

Utbruddet ble av WHO erklært som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». Forskere verden over blir oppfordret til å utvikle en behandling.

SARS-CoV-2 bindes til ACE2-reseptor som finnes på overflaten av en rekke humane celler, blant annet i vaskulært endotel, hjerte, nyre, på epitelceller i tynntarmen og på alveolære epitelceller i lungene (Nature, februar 2020). Dette er den samme inngangsporten som SARS-CoV bruker for å komme inn i celler. Reseptoren er hovedsakelig uttrykt på celler i de nedre luftveier.

SARS-CoV-2 kontroller

Vi tilbyr kvalitetskontroller for SARS Cov2 til molekylærdiagnostikk og serologi fra Twist og Randox.

TWIST SARS-CoV-2 RNA kontroller

Vi kan levere positive RNA kontroller for flere varianter av SARS-CoV-2. Disse kan brukes til både NGS og RT-qPCR.

Les mer her.

Kat. nr. Kontroll Genbank ID/GISAID ID GISAID navn
102019 Control 1 MT007544.1 Australia/VIC01/2020
102024 Control 2 MN908947.3 Wuhan-Hu-1
103925 Assay Ready Control 2 MN908947.3 Wuhan-Hu-1
102860 Control 3 LC528232.1 Japan/Hu_DP_Kng_19-020/2020
102862 Control 4 MT106054.1 USA/TX1/2020
102917 Control 5 MT188340 USA/MN2-MDH2/2020
102918 Control 6 MT118835 USA/CA9/2020
103087 Control 7 EPI_ISL_418227 France/HF2393/2020
103511 Control 8 MT066176 Taiwan/NTU02/2020
103512 Control 9 MT152824 USA/WA2/2020
103513 Control 10 EPI_ISL_414648 USA/CA-PC101P/2020
103514 Control 11 EPI_ISL_417739 Iceland/5/2020
103515 Control 12 EPI_ISL_420244 England/SHEF-C05B2/2020
103533 Control 13 EPI_ISL_421184 Belgium/ULG-10004/2020
103907 Control 14 Alpha EPI_ISL_710528 England/205041766/2020
103926 Assay Ready Control 14
(B.1.1.7)
EPI_ISL_710528 England/205041766/2020
103909 Control 15 Alpha EPI_ISL_601443 England/MILK-9E05B3/2020
103927 Assay Ready Control 15 (B.1.1.7) EPI_ISL_601443 England/MILK-9E05B3/2020
104043 Control 16 Beta (B.1.351) EPI_ISL_678597 South Africa/KRISP-EC-K005299/2020
104044 Control 17 Gamma (P.1) EPI_ISL_792683 Japan (Brazil) /IC-0564/2021
104338 Control 18 Kappa (B.1.617.1) EPI_ISL_1662307 India/CT-ILSGS00361/2021
104529 Control 19
Iota (B.1.526)
EPI_ISL_1300881 USA/NY-MSHSPSP-PV24650/2020
104530 Control 20 (B.1.427) EPI_ISL_730092 USA/CA-ALSR-4704/2020
104531 Control 21
Epsilon (B.1.429)
EPI_ISL_672365 USA/CA-CZB-12943/2020
104532 Control 22 (B1.1.519) EPI_ISL_933685 Mexico/CMX-InDRE_208/2021
104533 Control 23
Delta (B.1.617.2)
EPI_ISL_1544014 India/MH-NCCS-P1162000182735/2021
104534 Control 24 (B.1.617.3) EPI_ISL_1939891 India/MH-SEQ-221_S66_R1_001/2021
104538 Control 28  
Delta (AY.1)
EPI_ISL_2695467 Portugal/PT9543/2021
104539 Control 29  
Delta (AY.2)
EPI_ISL_2693246 USA/WA-CDC-UW21061750277/2021
105204 Control 48 (B.1.1.529/BA.1) EPI_ISL_6841980 Hong Kong/HKU-211129-001/2021
Randox Anti SARS-CoV-2 kontroller til serologi
 • Liquid Ready To Use
 • Lagres på 2°C - 8°C
 • 30 dager stabilitet
COV10460 Anti SARS-CoV-2 Controls, 2 x 2 x 4 ml Les mer
EQA til SARS-CoV-2 – Antigen testing pilot

Randox  QCMD EQA pilotstudie for SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigen Testing. Denne piloten er designet for å evaluere laboratoriets evne til å detektere SARS-CoV-2 (COVID-19) antigen og gir mulighet til å vurdere ytelsen mot en internasjonal peer group

Les mer her

SARS-CoV-2 kontroller til molekylærdiagnostikk

Luna qPCR kit

Rask, sensitiv og nøyaktig probe-basert qPCR deteksjon og kvantitering av RNA.

Luna® Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit 
#E3006S, #E3006L, #E3006X, #E3006E
 • Rask, sensitive og presis probe-basert qPCR deteksjon og kvantifisering av “target”-RNA
 • Alle Luna produktene har undergått nøye testing for å optimalisere spesifisiteten, sensitiviteten, nøyaktigheten og reproduserbarheten til produktene
 • Luna gir overlegne resultater I forhold til andre kommersielt tilgjengelige qPCR og RT-qPCR reagenser på markedet

Les mer
 

LunaScript™ RT SuperMix Kit
#E3010S, #E3010L
 • Syntetiser cDNA på mindre enn 15 minutter!
 • Et enkeltrør med Supermix inneholder hexamerer, oligo-dT primere, dNTPs, Murine RNase inhibitor, og Luna revers transcriptase
 • Tracking dye hjelper med å visualisere og minimere pipetteringsfeil
 • Kombiner med Luna qPCR mastermix for et robust RT-qPCR resultat

Les mer
 

Luna Universal qPCR MasterMixes 
#M3004S, #M3004L, #M3004X, #M3004E

Rask, sensitive og presis “dye”-basert qPCR deteksjon og kvantifisering av “target”-DNA og cDNA sekvenser.
Les mer
 

Luna Cell Ready One-Step RT-qPCR Kit
#E3030S

Gjør qPCR direkte fra celler, uten å ekstrahere RNA først!
Les mer

Next-Gen sekvensering av SARS-CoV-2

Produkter for Oxford Nanopore Technologies® (ONT) sekvensering

Følgende reagenser er anbefalt I flere COVID-19 sekvenseringsprotokoller, inkludert “PCR tiling of COVID-19 virus” I ONT NanoDrop Community og ARTIC protokollen:

Produkter for Illumina® sekvensering

Følgende produkter er tilgjengelig for sekvensering på Illumina plattform:

 • NEBNext Ultra II RNA Library Prep Kit for Illumina (NEB #E7770) 
 • NEBNext Ultra II Directional RNA Library prep kit for Illumina (NEB #E7760)
 • NEBNext Ultra II DNA Library prep kit for Illumina (NEB #E7645)
 • NEBNext Ultra II RNA First Strand Synthesis Module (NEB #E7771)
 • NEBNext Ultra II Non-Directional RNA Second Strand Synthesis Module (NEB #E6111)
   
SARS-CoV-2 NGS panel for Illumina

Dette amplikon-baserte SARS-CoV-2 NGS panelet er designet for forsknings og overvåking på koronavirus, og gir mulighet for fullstendig genomsekvensering av SARS-CoV-2 viruset. Panelet er spesifikt for Illumina sekvenseringsplattformer. CleanPlex SARS-CoV-2 Paneler inneholder CleanPlex Multiplex PCR Primere og CleanPlex Targeted Library Prep Kit med RT komponenter. CleanPlex Indekserte PCR Primere for pooling av prøver og CleanMag Magnetic beads for rensing or size selection må bestilles separat.

Rensing av RNA

Monarch nucleic acid purification kit (rensekit for nukleinsyrer) fra New England Biolabs (NEB) er optimalisert for å gi maksimalt utbytte, men minimal belastning av miljøet. 

Kittene er tilgjengelig for rensing av total RNA, plasmid miniprep, gelekstraksjon, og DNA og RNA cleanup.

Kolonner og buffere kan også kjøpes separat for at det skal være så fleksibelt og enkelt som mulig, og for at du skal kunne få mest mulig for pengene.

Rensing av RNA

Monarch® Total RNA Miniprep Kit (#T2010S)
Monarch RNA Cleanup Kits (#T2030, #T2040, #T2050)

• Rens opp til 100 ug total-RNA raskt og effektivt fra flere forskjellige prøvematerialer
• Alt i ett kit
• Til bruk med blod, celler eller vev
• Også til bruk med prøver som er tøffe å lysere, som bakterier, planter og gjær
• Renser effektivt total-RNA av alle størrelser ned til 20nt
• Effektiv fjerning av genomisk DNA
• Inneholder proteinase K for prosessering av vevs- og blodprøver
• Inneholder RNA beskyttelsesreagens for prøvepreservering
• Kitkomponenter tilgjengelig separate

Monarch® Total RNA Miniprep Kit
Monarch RNA cleanup kits

SARS-CoV-2 antistoffer

Spesifikke antistoffer for å detektere SARS-CoV-2:
Grunnet høy homologi mellom 2002 SARS CoV, kan eksisterende antistoffer mot SARS brukes til å detektere SARS-CoV-2. Antistoffene fra Rockland inc i linken nedenfor, ble utviklet fra immunogent materiale for deteksjon av SARS-CoV med høy homologi til det nåværende koronavirusutbruddet. Kryssreaktivitet kan forventes på grunn av høy homologi mellom aminosyresekvensene.

SARS-Cov antistoffer fra Rockland inc. 

SARS-CoV-2 antistoffer

COVID19 (SARS-COV-2) rekombinante proteiner

Rekombinante proteiner for å studyere SARS-CoV-2 (ACE2) fra Cell Signaling Technology (CST):

Rekombinante proteiner er nyttige verktøy i mange forskjellige assay, de kan brukes blant annet som standarder eller positive kontroller i western blott.

 • SARS-CoV-2 Spike RBD (318-541) Recombinant Protein (mFc-Tag) #41701
 • SARS-CoV-2 Spike S1-NTD (16-316) Recombinant Protein (mFc-Tag) #61516
 • Human ACE2 (18-615) Recombinant Protein (8xHis-Tag) #73775
 • Human ACE2 (18-652) Recombinant Protein (mFc-Tag) #83986
 • SARS-CoV-2 Spike S1-NTD (16-316) Recombinant Protein (8xHis-Tag) #88587
Rekombinante proteiner til SARS-CoV-2 forskning fra Origene:
 • SARS-CoV-2 Spike-Membrane Recombinant Fusion Protein #TP701119
 • Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2) (NM_021804) Human Recombinant Protein #TP720353
 • Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2) (NM_021804) Human Recombinant Protein #TP701115
 • SARS-CoV-2 Nucleocapsid Recombinant Biotinylated Protein #TP750180-B
 • SARS-CoV-2 Recombinant Nucleocapsid Protein #TP750180
SARS-COV-2 rekombinante proteiner fra BioServ:
Kat. nr.  Produkt System Mengde
BSV-COV-PR-001 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (RBD, mFc Tag) HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-002 2019-nCoV Spike Protein (S1 Subunit, His Tag) HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-003 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (S1 Subunit, Fc Tag) HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-004 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Protein (His tag) Insect 100 µg
BSV-COV-PR-005 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (S1+S2 ECD, His tag) Insect 100 µg
BSV-COV-PR-006 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (S2 ECD, His tag) Insect 100 µg
BSV-COV-PR-007 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (S1 Subunit, Fc Tag) HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-008 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (RBD, His Tag) Insect 100 µg
BSV-COV-PR-009 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (RBD, Fc Tag) HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-010 2019-nCoV Spike protein RBD CHO 10 µg
BSV-COV-PR-011 2019-nCoV Spike protein RBD CHO 20 µg
BSV-COV-PR-012 2019-nCoV Spike protein RBD CHO 50 µg
BSV-COV-PR-013 2019-nCoV Spike protein RBD CHO 100 µg
BSV-COV-PR-014 ACE2 (18-615) Protein CHO 10 µg
BSV-COV-PR-015 ACE2 (18-615) Protein CHO 20 µg
BSV-COV-PR-016 ACE2 (18-615) Protein CHO 50 µg
BSV-COV-PR-017 ACE2 (18-615) Protein CHO 100 µg
BSV-COV-PR-018 ACE2 (19-740) Protein CHO 10 µg
BSV-COV-PR-019 ACE2 (19-740) Protein CHO 20 µg
BSV-COV-PR-020 ACE2 (19-740) Protein CHO 50 µg
BSV-COV-PR-021 ACE2 (19-740) Protein CHO 100 µg
BSV-COV-PR-022 SARS-CoV-2 Nucleoprotein, His-Tag E. coli 100 µg
BSV-COV-PR-023 SARS-CoV-2 Nucleoprotein, His-Tag E. coli 500 µg
BSV-COV-PR-024 SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), His-Tag Insect 100 µg
BSV-COV-PR-025 SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), His-Tag Insect 500 µg
BSV-COV-PR-026 SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), Sheep Fc-Tag HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-027 SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), Sheep Fc-Tag HEK293 500 µg
BSV-COV-PR-028 SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), Sheep Fc-Tag HRP conjugated HEK293 100 µg
LT5578 2019 Coronavirus SARS-CoV-2 Receptor Binding Motif, 69 amino acids Synthetic peptide 1 mg
LT5577 Coronavirus SARS-CoV-2 Surface Glycoprotein, 74 amino acids Synthetic peptide 1 mg
LTP-V001 Coronavirus SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein, DYKDDDDK tag HEK293 50 µg
LTP-V002-50ug 50 µg, Coronavirus SARS-CoV-2 Spike RBD Protein, human IgG1 Fc tag HEK293 50 µg
LTP-V002-1mg 1 mg, Coronavirus SARS-CoV-2 Spike RBD Protein, human IgG1 Fc tag HEK293 1 mg
LTP-V003 Recombinant Human ACE2 Protein, human IgG1 Fc tag HEK293 50 µg
LTP-V004 Recombinant SARS-CoV-2 Spike S2 Protein, polyhistidine tag HEK293 50 µg
LTP-V005 Recombinant Human ACE2 Protein (H374N, and H378N), human IgG1 Fc tag HEK293 50 µg
LTP-V006 Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 Protein, polyhistidine tag HEK293 50 µg
BS-6100 SARS Spike Protein (S1 Domain) Insect 1 mg
CK-6404-b SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein, recombinant E. coli 1 mg

Luftveis- og immunceller og medier

Lonza tilbyr biologiske modeller for drug discovery og utvikling av vaksiner mot COVID-19. De tilbyr >150 godkjente og etisk innhentede celletyper, som f.eks. luftveisceller som humane luftveisepitelceller (small airway epithelial cells (SAEC)) og humane bronkiale epitelceller (HBEs), og immunceller som humane perifere mononukleære blodceller (PBMC) og CD4+ T hjelperceller fra humant perifert blod. Cellene hentes fra forskjellige donorer, både fra frisk og sykt vev som kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) eller astma. 

Oversikt over luftveisceller og immunceller og tilhørende medier

Luftveis- og immunceller og medier

Det er også tilgjengelig andre primærceller, både fra frikt og sykt lungevev, som f.eks.bronkiale glatte muskelcellerlungefibroblasterlunge mikrovaskulære endotelcellerlungearterie endotelceller or lungemuskelceller.

Hurtig deteksjon av COVID-19

LAMP test for visuell detektering av virus

Kun 45 minutter fra prøve til resultat!
Du kan gå direkte fra spyttprøve til deteksjon av virus uten RNA ekstraksjon.

Hurtig deteksjon av COVID-19

Se nylig utarbeidet protokoll her:
RT-LAMP Test: A community-deployable SARS-CoV-2 screening test using raw saliva with 45 minutes sample-to-results turnaround.

WarmStart Kolorometrisk LAMP 2x master mix for DNA og RNA muligjør enkel visuell deteksjon av virus i felt, eller som et alternativ for rask testing av pasienter. Med dette kittet fra NEB, kan du gjøre deteksjon av virus som SARS-CoV-2 på enkleste måte, alt du trenger er pipette, varmeblokk og en liten sentrifuge.

Positiv eller negativt resultat indikeres av et fargeskifte hvor negativt resultat forblir rosa, mens positive blir gule.

Systemet er designet for å muliggjøre en rask, visuell deteksjon av amplifisering i prøven, basert på produksjon av protoner og som konsekvens et fall i pH-verdi pga DNA polymerase aktivitet i en LAMP reaksjon. Dette vil i sin tur føre til at pH indiatoren i løsningen skifter farge. 

Ler mer om hvordan Colorimetric LAMP ble brukt til rask deteksjon av coronavirus (SARS-CoV-2, COVID-19) RNA i denne publikasjonen. Denne protokollen benytter NEB warmstart kolorimetrisk LAMP 2x Maste Mix (DNA & RNA) #M1800.

Med Warmstart kan du klargjøre reaksjonen på romtemperatur.

M1800S: WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix (DNA & RNA), 100 rxns
M1800L: WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix (DNA & RNA), 500 rxns

 

SARS-CoV-2 rask kolorimetrisk LAMP Assay Kit

Det nye kittet #E2019S fra NEB, gir deg alle reagenser som du trenger for å detektere SARS-CoV-2 virus, inkludert primere og prober. Reagensene leveres i en 96-brønnsplate og kittet er automatiserbart.

Kittet benytter isotermal amplifisering til bruk i analysering av SARS-CoV-2.

 • Kolorimetrisk LAMP benytter enkel, visuell detektering (rosa til gul) amplifisering av SARS-CoV-2 nukleinsyrer
 • Oppsett av reaksjoner skjer raskt og enkelt ved å bruke en enkel varmekilde og den unike WarmStart® teknologien
 • Redusert risiko for kontaminering siden UDG og dUTP er inkludert i mastermiksen
 • Assayet har målregioner innen N og E-regionene av SARS-CoV-2 genomet for optimalisert sensitivitet og spesifisitet
 • ​​Ved å bruke medfølgende kontroller kan du være trygg på dine resultater

E2019S: SARS-CoV-2 Rapid Colorimetric LAMP Assay Kit, 96 rxns

PCR arbeidsstasjon

Kabinettene er anbefalt for arbeid med DNA- og RNA-amplikoner og er populære hos våre kunder på grunn av lavt støynivå og høy driftssikkerhet, noe som gir en problemfri hverdag på laboratoriet.

• Utstyrt med gjennomstrømningsmodul for beskyttelse av prøveoppsett ved UV-dekontaminering av luften i kabinettet mens det er i bruk
• Dagslyslampe gir god belysning av arbeidsområdet, noe som forenkler arbeidet med små volum
• Separat UV-lampe for desinfeksjon av kabinettet etter bruk

Kabinett i vanlig bredde
Kabinett i dobbel bredde

PCR arbeidsstasjon