Reagenser og kit for SARS-CoV-2 (COVID-19) forskning

BioNordika tilby mange produkter for deteksjon og studier av SARS-CoV-2:

• Primere og prober
• Library prep kit
• Amplifikasjons og deteksjonsprodukter
• RNA rensekit
• Spektrofotometer til kvantitering av RNA og DNA
• qPCR kit
• Deteksjonsassays
• SARS CoV-2 spesifikke antistoffer
• Kit for hurtig deteksjon av SARS CoV-2

Forskning på COVID-19

Koronavirus (CoV) er en familie av virus som inkluderer vanlig forkjølelsesvirus samt mer alvorlige sykdommer som MERS og SARS. Det nåværende utbruddet skyldes et nytt koronavirus, kalt SARS-CoV-2, som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen smitter mellom mennesker antagelig via dråpesmitte.

Utbruddet ble av WHO erklært som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». Forskere verden over blir oppfordret til å utvikle en behandling.

SARS-CoV-2 bindes til ACE2-reseptor som finnes på overflaten av en rekke humane celler, blant annet i vaskulært endotel, hjerte, nyre, på epitelceller i tynntarmen og på alveolære epitelceller i lungene (Nature, februar 2020). Dette er den samme inngangsporten som SARS-CoV bruker for å komme inn i celler. Reseptoren er hovedsakelig uttrykt på celler i de nedre luftveier.

Luna qPCR kit

Rask, sensitiv og nøyaktig probe-basert qPCR deteksjon og kvantitering av RNA.

 

Luna® Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit 
#E3006S, #E3006L, #E3006X, #E3006E

• Rask, sensitive og presis probe-basert qPCR deteksjon og kvantifisering av “target”-RNA
• Alle Luna produktene har undergått nøye testing for å optimalisere spesifisiteten, sensitiviteten, nøyaktigheten og reproduserbarheten til produktene
• Luna gir overlegne resultater I forhold til andre kommersielt tilgjengelige qPCR og RT-qPCR reagenser på markedet

Les mer

 

Luna qPCR kit

LunaScript™ RT SuperMix Kit
#E3010S, #E3010L

• Syntetiser cDNA på mindre enn 15 minutter!
• Et enkeltrør med Supermix inneholder hexamerer, oligo-dT primere, dNTPs, Murine RNase inhibitor, og Luna revers transcriptase
• Tracking dye hjelper med å visualisere og minimere pipetteringsfeil
• Kombiner med Luna qPCR mastermix for et robust RT-qPCR resultat

Les mer

 

Luna Universal qPCR MasterMixes 
#M3004S, #M3004L, #M3004X, #M3004E

Rask, sensitive og presis “dye”-basert qPCR deteksjon og kvantifisering av “target”-DNA og cDNA sekvenser.

Les mer

 

Luna Cell Ready One-Step RT-qPCR Kit
#E3030S

Gjør qPCR direkte fra celler, uten å ekstrahere RNA først!

Les mer

Next-Gen sekvensering av SARS-CoV-2

Produkter for Oxford Nanopore Technologies® (ONT) sekvensering
Følgende reagenser er anbefalt I flere COVID-19 sekvenseringsprotokoller, inkludert “PCR tiling of COVID-19 virus” I ONT NanoDrop Community og ARTIC protokollen:

• Q5® Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix (NEB #M0494)
• Random Primer Mix (NEB #S1330S)
• Deoxynucleotide (dNTP) Solution Mix (NEB #N0447)
• NEBNext® Ultra™ II End Repair / dA-Tailing Module (NEB #E7546)
• NEBNext Ultra II Ligation Module (NEB #E7595)
• NEBNext Quick Ligation Module (NEB #E6056)
 

Produkter for Illumina® sekvensering
Følgende produkter er tilgjengelig for sekvensering på Illumina plattform:

• NEBNext Ultra II RNA Library Prep Kit for Illumina (NEB #E7770) 
• NEBNext Ultra II Directional RNA Library prep kit for Illumina (NEB #E7760)
• NEBNext Ultra II DNA Library prep kit for Illumina (NEB #E7645)
• NEBNext Ultra II RNA First Strand Synthesis Module (NEB #E7771)
• NEBNext Ultra II Non-Directional RNA Second Strand Synthesis Module (NEB #E6111)
 

SARS-CoV-2 NGS panel for Illumina

Dette amplikon-baserte SARS-CoV-2 NGS panelet er designet for forsknings og overvåking på koronavirus, og gir mulighet for fullstendig genomsekvensering av SARS-CoV-2 viruset. Panelet er spesifikt for Illumina sekvenseringsplattformer. CleanPlex SARS-CoV-2 Paneler inneholder CleanPlex Multiplex PCR Primere og CleanPlex Targeted Library Prep Kit med RT komponenter. CleanPlex Indekserte PCR Primere for pooling av prøver og CleanMag Magnetic beads for rensing or size selection må bestilles separat.

• CleanPlex SARS-CoV-2 Panel (#BSV-COV-NGS-01-8)
• CleanPlex SARS-CoV-2 Panel (96) (#BSV-COV-NGS-01-96)
• CleanPlex Dual-Indexed PCR Primers for Illumina (#BSV-COV-NGS-02)
• CleanMag Magnetic Beads (#BSV-COV-NGS-03-1) (tilgjengelig i 1mL, 5mL og 60mL)

Rensing av RNA

Monarch nucleic acid purification kit (rensekit for nukleinsyrer) fra New England Biolabs (NEB) er optimalisert for å gi maksimalt utbytte, men minimal belastning av miljøet. 

Kittene er tilgjengelig for rensing av total RNA, plasmid miniprep, gelekstraksjon, og DNA og RNA cleanup.

Kolonner og buffere kan også kjøpes separat for at det skal være så fleksibelt og enkelt som mulig, og for at du skal kunne få mest mulig for pengene.

Rensing av RNA

Monarch® Total RNA Miniprep Kit (#T2010S)
Monarch RNA Cleanup Kits (#T2030, #T2040, #T2050)

• Rens opp til 100 ug total-RNA raskt og effektivt fra flere forskjellige prøvematerialer
• Alt i ett kit
• Til bruk med blod, celler eller vev
• Også til bruk med prøver som er tøffe å lysere, som bakterier, planter og gjær
• Renser effektivt total-RNA av alle størrelser ned til 20nt
• Effektiv fjerning av genomisk DNA
• Inneholder proteinase K for prosessering av vevs- og blodprøver
• Inneholder RNA beskyttelsesreagens for prøvepreservering
• Kitkomponenter tilgjengelig separate

Monarch® Total RNA Miniprep Kit
Monarch RNA cleanup kits

SARS-CoV-2 antistoffer

Spesifikke antistoffer for å detektere SARS-CoV-2:Grunnet høy homologi mellom 2002 Sars CoV, kan eksisterende antistoffer mot SARS brukes til å detektere SARS-CoV-2. Våre antistoffer vist under ble utviklet fra immunogent materiale for deteksjon av SARS-CoV med høy homologi til det nåværende koronavirusutbruddet. Kryssreaktivitet kan forventes på grunn av høy homologi mellom aminosyresekvensene.

SARS-Cov antistoffer fra Rockland inc. 

SARS-CoV-2 antistoffer

COVID19 (SARS-COV-2) rekombinante proteiner

Rekombinante proteiner for å studyere SARS-CoV-2 (ACE2) fra Cell Signaling Technology (CST):

Rekombinante proteiner er nyttige verktøy i mange forskjellige assay, de kan brukes blant annet som standarder eller positive kontroller i western blott.
SARS-CoV-2 Spike RBD (318-541) Recombinant Protein (mFc-Tag) #41701
SARS-CoV-2 Spike S1-NTD (16-316) Recombinant Protein (mFc-Tag) #61516
Human ACE2 (18-615) Recombinant Protein (8xHis-Tag) #73775
Human ACE2 (18-652) Recombinant Protein (mFc-Tag) #83986
SARS-CoV-2 Spike S1-NTD (16-316) Recombinant Protein (8xHis-Tag) #88587

Rekombinante proteiner til SARS-CoV-2 forskning fra Origene:

SARS-CoV-2 Spike-Membrane Recombinant Fusion Protein #TP701119
Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2) (NM_021804) Human Recombinant Protein #TP720353
Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2) (NM_021804) Human Recombinant Protein #TP701115
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Recombinant Biotinylated Protein #TP750180-B
SARS-CoV-2 Recombinant Nucleocapsid Protein #TP750180

SARS-COV-2 rekombinante proteiner fra BioServ:

Kat. nr.  Produkt System Mengde
BSV-COV-PR-001 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (RBD, mFc Tag) HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-002 2019-nCoV Spike Protein (S1 Subunit, His Tag) HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-003 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (S1 Subunit, Fc Tag) HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-004 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Protein (His tag) Insect 100 µg
BSV-COV-PR-005 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (S1+S2 ECD, His tag) Insect 100 µg
BSV-COV-PR-006 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (S2 ECD, His tag) Insect 100 µg
BSV-COV-PR-007 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (S1 Subunit, Fc Tag) HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-008 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (RBD, His Tag) Insect 100 µg
BSV-COV-PR-009 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (RBD, Fc Tag) HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-010 2019-nCoV Spike protein RBD CHO 10 µg
BSV-COV-PR-011 2019-nCoV Spike protein RBD CHO 20 µg
BSV-COV-PR-012 2019-nCoV Spike protein RBD CHO 50 µg
BSV-COV-PR-013 2019-nCoV Spike protein RBD CHO 100 µg
BSV-COV-PR-014 ACE2 (18-615) Protein CHO 10 µg
BSV-COV-PR-015 ACE2 (18-615) Protein CHO 20 µg
BSV-COV-PR-016 ACE2 (18-615) Protein CHO 50 µg
BSV-COV-PR-017 ACE2 (18-615) Protein CHO 100 µg
BSV-COV-PR-018 ACE2 (19-740) Protein CHO 10 µg
BSV-COV-PR-019 ACE2 (19-740) Protein CHO 20 µg
BSV-COV-PR-020 ACE2 (19-740) Protein CHO 50 µg
BSV-COV-PR-021 ACE2 (19-740) Protein CHO 100 µg
BSV-COV-PR-022 SARS-CoV-2 Nucleoprotein, His-Tag E. coli 100 µg
BSV-COV-PR-023 SARS-CoV-2 Nucleoprotein, His-Tag E. coli 500 µg
BSV-COV-PR-024 SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), His-Tag Insect 100 µg
BSV-COV-PR-025 SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), His-Tag Insect 500 µg
BSV-COV-PR-026 SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), Sheep Fc-Tag HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-027 SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), Sheep Fc-Tag HEK293 500 µg
BSV-COV-PR-028 SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), Sheep Fc-Tag HRP conjugated HEK293 100 µg
LT5578 2019 Coronavirus SARS-CoV-2 Receptor Binding Motif, 69 amino acids Synthetic peptide 1 mg
LT5577 Coronavirus SARS-CoV-2 Surface Glycoprotein, 74 amino acids Synthetic peptide 1 mg
LTP-V001 Coronavirus SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein, DYKDDDDK tag HEK293 50 µg
LTP-V002-50ug 50 µg, Coronavirus SARS-CoV-2 Spike RBD Protein, human IgG1 Fc tag HEK293 50 µg
LTP-V002-1mg 1 mg, Coronavirus SARS-CoV-2 Spike RBD Protein, human IgG1 Fc tag HEK293 1 mg
LTP-V003 Recombinant Human ACE2 Protein, human IgG1 Fc tag HEK293 50 µg
LTP-V004 Recombinant SARS-CoV-2 Spike S2 Protein, polyhistidine tag HEK293 50 µg
LTP-V005 Recombinant Human ACE2 Protein (H374N, and H378N), human IgG1 Fc tag HEK293 50 µg
LTP-V006 Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 Protein, polyhistidine tag HEK293 50 µg
BS-6100 SARS Spike Protein (S1 Domain) Insect 1 mg
CK-6404-b SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein, recombinant E. coli 1 mg

Luftveis- og immunceller og medier

Lonza tilbyr biologiske modeller for drug discovery og utvikling av vaksiner mot COVID-19. De tilbyr >150 godkjente og etisk innhentede celletyper, som f.eks. luftveisceller som humane luftveisepitelceller (small airway epithelial cells (SAEC)) og humane bronkiale epitelceller (HBEs), og immunceller som humane perifere mononukleære blodceller (PBMC) og CD4+ T hjelperceller fra humant perifert blod. Cellene hentes fra forskjellige donorer, både fra frisk og sykt vev som kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) eller astma. 

Oversikt over luftveisceller og immunceller og tilhørende medier

Luftveis- og immunceller og medier

Det er også tilgjengelig andre primærceller, både fra frikt og sykt lungevev, som f.eks.bronkiale glatte muskelcellerlungefibroblasterlunge mikrovaskulære endotelcellerlungearterie endotelceller or lungemuskelceller.

Hurtig deteksjon av COVID-19

Colorimetric LAMP kit fra NEB er designet for å gi en enkel one-step løsning på visuell deteksjon av positiv eller negativ virustest i felt uten kompleks diagnostisk infrastruktur.

Hurtig deteksjon av COVID-19

Metoden muliggjør en robust og enkel testing uten dyre instrumenter, og kan utføres i felt. Positivt eller negativt resultat indikeres av et fargeskift hvor negative reaksjoner er rosa mens de positive blir gule. Systemet er designet for gi en rask, visuell deteksjon av amplifisering i prøven basert på produksjon av protoner og et påfølgende dropp i pH som skjer som en følge av DNA polymeraseaktivitet i en LAMP reaksjon, noe som igjen gir et fargeskift i pH-indikatoren i løsningen.

Lær mer om hvordan Colorimetric LAMP ble brukt til rask deteksjon av coronavirus (SARS-CoV-2, COVID-19) RNA i denne publikasjonen.

M1800S: WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix (DNA & RNA), 100 rxns
M1800L: WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix (DNA & RNA), 500 rxns

PCR arbeidsstasjon

Kabinettene er anbefalt for arbeid med DNA- og RNA-amplikoner og er populære hos våre kunder på grunn av lavt støynivå og høy driftssikkerhet, noe som gir en problemfri hverdag på laboratoriet.

• Utstyrt med gjennomstrømningsmodul for beskyttelse av prøveoppsett ved UV-dekontaminering av luften i kabinettet mens det er i bruk
• Dagslyslampe gir god belysning av arbeidsområdet, noe som forenkler arbeidet med små volum
• Separat UV-lampe for desinfeksjon av kabinettet etter bruk

Kabinett i vanlig bredde
Kabinett i dobbel bredde

PCR arbeidsstasjon