COVID19 (SARS-COV-2) rekombinante proteiner

Rekombinante proteiner for å studyere SARS-CoV-2 (ACE2) fra Cell Signaling Technology (CST):

Rekombinante proteiner er nyttige verktøy i mange forskjellige assay, de kan brukes blant annet som standarder eller positive kontroller i western blott.
SARS-CoV-2 Spike RBD (318-541) Recombinant Protein (mFc-Tag) #41701
SARS-CoV-2 Spike S1-NTD (16-316) Recombinant Protein (mFc-Tag) #61516
Human ACE2 (18-615) Recombinant Protein (8xHis-Tag) #73775
Human ACE2 (18-652) Recombinant Protein (mFc-Tag) #83986
SARS-CoV-2 Spike S1-NTD (16-316) Recombinant Protein (8xHis-Tag) #88587

Rekombinante proteiner til SARS-CoV-2 forskning fra Origene:

SARS-CoV-2 Spike-Membrane Recombinant Fusion Protein #TP701119
Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2) (NM_021804) Human Recombinant Protein #TP720353
Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2) (NM_021804) Human Recombinant Protein #TP701115
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Recombinant Biotinylated Protein #TP750180-B
SARS-CoV-2 Recombinant Nucleocapsid Protein #TP750180

SARS-COV-2 rekombinante proteiner fra BioServ:
Kat. nr.  Produkt System Mengde
BSV-COV-PR-001 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (RBD, mFc Tag) HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-002 2019-nCoV Spike Protein (S1 Subunit, His Tag) HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-003 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (S1 Subunit, Fc Tag) HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-004 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Protein (His tag) Insect 100 µg
BSV-COV-PR-005 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (S1+S2 ECD, His tag) Insect 100 µg
BSV-COV-PR-006 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (S2 ECD, His tag) Insect 100 µg
BSV-COV-PR-007 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (S1 Subunit, Fc Tag) HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-008 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (RBD, His Tag) Insect 100 µg
BSV-COV-PR-009 SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Protein (RBD, Fc Tag) HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-010 2019-nCoV Spike protein RBD CHO 10 µg
BSV-COV-PR-011 2019-nCoV Spike protein RBD CHO 20 µg
BSV-COV-PR-012 2019-nCoV Spike protein RBD CHO 50 µg
BSV-COV-PR-013 2019-nCoV Spike protein RBD CHO 100 µg
BSV-COV-PR-014 ACE2 (18-615) Protein CHO 10 µg
BSV-COV-PR-015 ACE2 (18-615) Protein CHO 20 µg
BSV-COV-PR-016 ACE2 (18-615) Protein CHO 50 µg
BSV-COV-PR-017 ACE2 (18-615) Protein CHO 100 µg
BSV-COV-PR-018 ACE2 (19-740) Protein CHO 10 µg
BSV-COV-PR-019 ACE2 (19-740) Protein CHO 20 µg
BSV-COV-PR-020 ACE2 (19-740) Protein CHO 50 µg
BSV-COV-PR-021 ACE2 (19-740) Protein CHO 100 µg
BSV-COV-PR-022 SARS-CoV-2 Nucleoprotein, His-Tag E. coli 100 µg
BSV-COV-PR-023 SARS-CoV-2 Nucleoprotein, His-Tag E. coli 500 µg
BSV-COV-PR-024 SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), His-Tag Insect 100 µg
BSV-COV-PR-025 SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), His-Tag Insect 500 µg
BSV-COV-PR-026 SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), Sheep Fc-Tag HEK293 100 µg
BSV-COV-PR-027 SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), Sheep Fc-Tag HEK293 500 µg
BSV-COV-PR-028 SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein (S1), Sheep Fc-Tag HRP conjugated HEK293 100 µg
LT5578 2019 Coronavirus SARS-CoV-2 Receptor Binding Motif, 69 amino acids Synthetic peptide 1 mg
LT5577 Coronavirus SARS-CoV-2 Surface Glycoprotein, 74 amino acids Synthetic peptide 1 mg
LTP-V001 Coronavirus SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein, DYKDDDDK tag HEK293 50 µg
LTP-V002-50ug 50 µg, Coronavirus SARS-CoV-2 Spike RBD Protein, human IgG1 Fc tag HEK293 50 µg
LTP-V002-1mg 1 mg, Coronavirus SARS-CoV-2 Spike RBD Protein, human IgG1 Fc tag HEK293 1 mg
LTP-V003 Recombinant Human ACE2 Protein, human IgG1 Fc tag HEK293 50 µg
LTP-V004 Recombinant SARS-CoV-2 Spike S2 Protein, polyhistidine tag HEK293 50 µg
LTP-V005 Recombinant Human ACE2 Protein (H374N, and H378N), human IgG1 Fc tag HEK293 50 µg
LTP-V006 Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 Protein, polyhistidine tag HEK293 50 µg
BS-6100 SARS Spike Protein (S1 Domain) Insect 1 mg
CK-6404-b SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein, recombinant E. coli 1 mg