Hurtig deteksjon av SARS-CoV-2 (COVID-19) virus RNA ved hjelp av colorimetric LAMP

LAMP test for visuell detektering av virus

Kun 45 minutter fra prøve til resultat!
Du kan gå direkte fra spyttprøve til deteksjon av virus uten RNA ekstraksjon.

Hurtig deteksjon av COVID-19

Se nylig utarbeidet protokoll her:
RT-LAMP Test: A community-deployable SARS-CoV-2 screening test using raw saliva with 45 minutes sample-to-results turnaround.

WarmStart Kolorometrisk LAMP 2x master mix for DNA og RNA muligjør enkel visuell deteksjon av virus i felt, eller som et alternativ for rask testing av pasienter. Med dette kittet fra NEB, kan du gjøre deteksjon av virus som SARS-CoV-2 på enkleste måte, alt du trenger er pipette, varmeblokk og en liten sentrifuge.

Positiv eller negativt resultat indikeres av et fargeskifte hvor negativt resultat forblir rosa, mens positive blir gule.

Systemet er designet for å muliggjøre en rask, visuell deteksjon av amplifisering i prøven, basert på produksjon av protoner og som konsekvens et fall i pH-verdi pga DNA polymerase aktivitet i en LAMP reaksjon. Dette vil i sin tur føre til at pH indiatoren i løsningen skifter farge. 

Ler mer om hvordan Colorimetric LAMP ble brukt til rask deteksjon av coronavirus (SARS-CoV-2, COVID-19) RNA i denne publikasjonen. Denne protokollen benytter NEB warmstart kolorimetrisk LAMP 2x Maste Mix (DNA & RNA) #M1800.

Med Warmstart kan du klargjøre reaksjonen på romtemperatur.

M1800S: WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix (DNA & RNA), 100 rxns
M1800L: WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix (DNA & RNA), 500 rxns

 

SARS-CoV-2 rask kolorimetrisk LAMP Assay Kit

Det nye kittet #E2019S fra NEB, gir deg alle reagenser som du trenger for å detektere SARS-CoV-2 virus, inkludert primere og prober. Reagensene leveres i en 96-brønnsplate og kittet er automatiserbart.

Kittet benytter isotermal amplifisering til bruk i analysering av SARS-CoV-2.

• Kolorimetrisk LAMP benytter enkel, visuell detektering (rosa til gul) amplifisering av SARS-CoV-2 nukleinsyrer
• Oppsett av reaksjoner skjer raskt og enkelt ved å bruke en enkel varmekilde og den unike WarmStart® teknologien
• Redusert risiko for kontaminering siden UDG og dUTP er inkludert i mastermiksen
• Assayet har målregioner innen N og E-regionene av SARS-CoV-2 genomet for optimalisert sensitivitet og spesifisitet
• ​​​​​Ved å bruke medfølgende kontroller kan du være trygg på dine resultater

E2019S: SARS-CoV-2 Rapid Colorimetric LAMP Assay Kit, 96 rxns