Hurtig deteksjon av SARS-CoV-2 (COVID-19) virus RNA ved hjelp av colorimetric LAMP

Colorimetric LAMP kit fra NEB er designet for å gi en enkel one-step løsning på visuell deteksjon av positiv eller negativ virustest i felt uten kompleks diagnostisk infrastruktur.

Hurtig deteksjon av COVID-19

Metoden muliggjør en robust og enkel testing uten dyre instrumenter, og kan utføres i felt. Positivt eller negativt resultat indikeres av et fargeskift hvor negative reaksjoner er rosa mens de positive blir gule. Systemet er designet for gi en rask, visuell deteksjon av amplifisering i prøven basert på produksjon av protoner og et påfølgende dropp i pH som skjer som en følge av DNA polymeraseaktivitet i en LAMP reaksjon, noe som igjen gir et fargeskift i pH-indikatoren i løsningen.

Lær mer om hvordan Colorimetric LAMP ble brukt til rask deteksjon av coronavirus (SARS-CoV-2, COVID-19) RNA i denne publikasjonen.

M1800S: WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix (DNA & RNA), 100 rxns
M1800L: WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix (DNA & RNA), 500 rxns