Luftveis- og immunceller og medier til studier av SARS-CoV-2 (COVID-19, Coronavirus)

Lonza tilbyr biologiske modeller for drug discovery og utvikling av vaksiner mot COVID-19. De tilbyr >150 godkjente og etisk innhentede celletyper, som f.eks. luftveisceller som humane luftveisepitelceller (small airway epithelial cells (SAEC)) og humane bronkiale epitelceller (HBEs), og immunceller som humane perifere mononukleære blodceller (PBMC) og CD4+ T hjelperceller fra humant perifert blod. Cellene hentes fra forskjellige donorer, både fra frisk og sykt vev som kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) eller astma. 

Oversikt over luftveisceller og immunceller og tilhørende medier

Luftveis- og immunceller og medier

Det er også tilgjengelig andre primærceller, både fra frikt og sykt lungevev, som f.eks.bronkiale glatte muskelcellerlungefibroblasterlunge mikrovaskulære endotelcellerlungearterie endotelceller or lungemuskelceller.