Next-Gen sekvensering av SARS-CoV-2

Produkter for Oxford Nanopore Technologies® (ONT) sekvensering

Følgende reagenser er anbefalt I flere COVID-19 sekvenseringsprotokoller, inkludert “PCR tiling of COVID-19 virus” I ONT NanoDrop Community og ARTIC protokollen:

• Q5® Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix (NEB #M0494)
• Random Primer Mix (NEB #S1330S)
• Deoxynucleotide (dNTP) Solution Mix (NEB #N0447)
• NEBNext® Ultra™ II End Repair / dA-Tailing Module (NEB #E7546)
• NEBNext Ultra II Ligation Module (NEB #E7595)
• NEBNext Quick Ligation Module (NEB #E6056)
 

Produkter for Illumina® sekvensering

Følgende produkter er tilgjengelig for sekvensering på Illumina plattform:

• NEBNext Ultra II RNA Library Prep Kit for Illumina (NEB #E7770) 
• NEBNext Ultra II Directional RNA Library prep kit for Illumina (NEB #E7760)
• NEBNext Ultra II DNA Library prep kit for Illumina (NEB #E7645)
• NEBNext Ultra II RNA First Strand Synthesis Module (NEB #E7771)
• NEBNext Ultra II Non-Directional RNA Second Strand Synthesis Module (NEB #E6111)
 

SARS-CoV-2 NGS panel for Illumina

Dette amplikon-baserte SARS-CoV-2 NGS panelet er designet for forsknings og overvåking på koronavirus, og gir mulighet for fullstendig genomsekvensering av SARS-CoV-2 viruset. Panelet er spesifikt for Illumina sekvenseringsplattformer. CleanPlex SARS-CoV-2 Paneler inneholder CleanPlex Multiplex PCR Primere og CleanPlex Targeted Library Prep Kit med RT komponenter. CleanPlex Indekserte PCR Primere for pooling av prøver og CleanMag Magnetic beads for rensing or size selection må bestilles separat.

• CleanPlex SARS-CoV-2 Panel (#BSV-COV-NGS-01-8)
• CleanPlex SARS-CoV-2 Panel (96) (#BSV-COV-NGS-01-96)
• CleanPlex Dual-Indexed PCR Primers for Illumina (#BSV-COV-NGS-02)
• CleanMag Magnetic Beads (#BSV-COV-NGS-03-1) (tilgjengelig i 1mL, 5mL og 60mL)