‘Performance of AppliFlex ST single-use bioreactors for Sf9 insect cell cultivation”

NY POSTER!

Denne posteren er publisert av forskere ved Wageningen-universitetet i Nederland. De har sammenliknet dyrkning av Sf9 insektsceller i 3D-printede AppliFlex ST engangs-bioreaktorer og autoklaverbare glassreaktorer. De har sett på cellevekst, viabilitet og glukoseforbruk. 

Last den ned.

Ny poster: ‘Performance of AppliFlex ST single-use bioreactors for Sf9 insect cell cultivation”