eCHO Medium - Få maksimalt ut av proteinproduksjonen

Få maksimalt ut av proteinproduksjonen!

eCHO medium fra Lonza er designet for å gi maksimal proteinintegritet, blant annet på grunn av lave nivåer av laktat. Dette CHO-mediet er optimalisert for god proliferasjon og proteinproduksjon. Mediet er serumfritt, kjemisk definert, fritt for hydrolysat og av ikke-animalsk opprinnelse (NAO).

eCHO Medium

Forbedret produktivitet:
eCHO Basal Medium sammen med ECHO Feed gir et CHO medium med svært høy og konsistent ytelse. Konsistente titer nivå på 3.0 g/L iløpet av 14 dager i kultur i et feed-batch system, når en kvalifisert klon benyttes.

Produktkvalitet:
Ved protein produksjon i eCHO medium er lave laktatnivåer en av grunnene til god protein integritet og bedre post-translasjonelle modifikasjoner. eCHO Basalmedium og eCHO Feed viser konsistente lave laktatnivåer gjennom hele protein produksjonen.  

Enkelt i bruk:
eCHO medium er tilgjengelig både i pulver og væske-format.

Les mer