Opplev nye milepæler innen intelligens, effektivitet og design med Nexera UHPLC Serien fra Shimadzu

En ny milepæl innen intelligens og effektivitet
Shimadzu’s Nexera UHPLC-serie inneholder analytisk intelligens slik at systemet selv oppdager og løser problemer automatisk. Nexera-serien gjør arbeidet på lab enkel ved å integrere IoT (Internet of Things) og «device networking», slik at brukerne enkelt kan vurdere status på instrumentet, optimalisere ressurstildeling og oppnå høyere prøvekapasitet.

Nexera UHPLC-serien maksimerer pålitelighet og driftstid med mulighet for å gjennomføre en hel analyse fra oppstart til avslutning. Operatører kan sette Nexera til å starte opp på et angitt tidspunkt, slik at det kan fullføre automatisk purge, ekvilibrering, grunnlinjekontroll og systemtilpasning på forhånd, og være klar til analyse før de ansatte kommer på jobb. I tillegg har den nye Nexera serien FlowPilot slik at flow-hastigheten økes gradvis for å redusere skade på kolonnene. Med automatisk gjenopprettingsfunksjonalitet kan instrumentet overvåke svingninger i trykket og sjekke for uregelmessigheter.

Med ekstern mobilfase-overvåking og integrert administrasjon av forbruksmateriell, optimaliseres systemets driftstid og pålitelighet. Reservoarsensorer overvåker volumet av mobilfase eller autosampler-vaskeløsning i opptil tolv beholdere. Beholderne kan også kontrolleres eksternt fra en smart-enhet. Du trenger ikke lenger å bekymre deg for å gå tom for mobilfase midt under en analyse fordi enheten varsler deg før du starter en kjøring dersom gjenværende volum er for lavt. I tillegg varsler instrumentet når deler må byttes ut, slik at brukerne kan holde systemet i gang med topp ytelse.

En ny milepæl innen design
Nexera sitt elegante og kompakte design sparer verdifull benkplass, og bruker over 80% mindre strøm når den er i standby, noe som reduserer driftskostnadene og støtter et miljøvennlig laboratorium.

Nexera UHPLC brosjyre

Nexera UHPLC Serien fra Shimadzu
Nexera UHPLC Serien fra Shimadzu