PTMScan® teknologi fra Cell Signaling Technology (CST)

Immunoaffinitets "enrichment" for massespektrometri-basert proteomikk

Massespektrometriske teknikker kan brukes til å profilere post-translasjonelt modifiserte (PTM) peptider i en prøve. PTM-peptider er imidlertid ofte til stede i svært lave mengder, noe som er en utfordring når du prøver å studere dem ved bruk av massespektrometri.

Cell Signaling Technology (CST) har derfor utviklet PTMScan®-teknologi, en proprietær proteomisk metode som kombinerer antistoffberikelse av PTM-peptider med væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS / MS). PTMScan-teknologi muliggjør identifisering og kvantifisering av hundre- til tusenvis av peptider, selv i de minste mengder. Teknologien gir også en mer fokusert tilnærming til berikelse av peptid enn andre strategier, som f.eks. IMAC.

PTMScan®-teknologi kan benyttes til å:
• Bestemme nye proteinseter som er fosforylert, ubiquitinert, acetylert, metylert eller proteasekuttet
• Identifisere og validere mål for medisinutvikling
• Oppdage biomarkører
• Utforske virkningsmekanismen til medikamenter / kjemiske modulatorer
• Belyse effekter legemiddler har utenfor sitt egentlige mål

En bedre forståelse av normal cellesignalisering og dens modulasjon ved sykdom er et kritisk mål for massespektrometribaserte proteomiske analyser.

Spesielt er bestemmelse av endringer i post-translasjonelle modifikasjoner (PTMs), som fosforylering, en nøkkel for å forstå aktiviteten i signalveier og endringer i aktivitet etter behandling.

Mange suksessrike studier har utnyttet kraften i massespektrometri for å oppnå innsikt i disse endringene. Man har bestemt nye seter for protein-fosforylering, ubuquitinering, acetylering, metylering eller protease-kløyving, identifisert og validert nye mål for legemidler, oppdaget biomarkører, utforsket mekanismen bak virkemåten til legemidler/ kjemiske modulatorer, og belyst bivirkninger av legemidler. I artiklene som har vist alt dette, var konsentrering av posttranslasjonelle modifikasjoner det viktigste trinnet for å gjøre disse oppdagelsene. Uten konsentrering, ville signalet til PTM-peptidene blitt borte i bakgrunnen av alle de umodifiserte peptidene i en cellelinje, et vev eller en biologisk prøve. Det finnes flere publiserte metoder for å undersøke fosfo-proteomet av celler og vev, med tre hovedkategorier: Fe-IMAC berikelse, PTMScan Discovery antistoff-basert berikelse og PTMScan Multi-Pathway berikelse. 

Les mer her, se informasjonsvideo eller kontakt oss for nærmere informasjon.

PTMScan® teknologi
PTMScan® teknologi