Sample prep for ultra-long Nanopore Sequencing

NextOmics/GrandOmics er en av de største sekvenseringstjenester i Kina. NextOmics-divisjonen jobber med genomsekvensering av dyr, planter og bakterier, mens GrandOmics fokuserer på sekvensering av humant genom.

Nylig har NextOmics/GrandOmics publiserrt noen eksempler på PromethIon-data. Typisk størrelsesfordeling fra PromethIon-flowcellen viser avleste N50-verdier så høye som 140 kb, og imponerende 28 % av avlesningene er lengre enn 200 kb. I workflow for ultralange reads bruker de Sage HLS-instrumentet til størrelsesseleksjon.

Les mer her.

Sample prep for ultra-long Nanopore Sequencing