Vectashield Plus Antifade monteringsmedie

Det har vært et ønske fra forskningslaboratorier som trenger å gjøre imaging samme dag som de preparerer snitt, og som ønsker mulighet til å kunne oppbevare slidene over tid, om et monteringsmedium som tilfredstiller dette og som kan benyttes på ulikt prøvemateriale på forskjellige plattformer.

Vectashield Plus er en ny formulering av Vectashield anti-fade monteringsmedie som gir konsistent og godt signal for alle flouroforer som vanligvis benyttes. 

Hvorfor velge Vectashield Plus?
• Gir ingen bakgrunn og dermed skarpere kontraster
• Holder lenge på signal fra det synlige røde spekteret
• Man kan se på snittene 1 time etter montering
• Tilgjengelig med eller uten DAPI
• To pakkestørrelser: 2 ml og 10 ml
• Kompatibel med de fleste fluoroforer

Les mer

Vectashield Plus Antifade monteringsmedie
Kat. nr. Produkt Mengde
H-2000-2 VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium with DAPI 2 ml
H-2000-10 VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium with DAPI 10 ml
H-1900-2 VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium 2 ml
H-1900-10 VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium 10 ml