Aktuelt

Alt du trenger til Sangersekvensering

EdgeBio tilbyr et stort utvalg produkter til Sangersekvensering:
• Dyes
• Renseplater
• Magnetiske kuler

Se produktoversikt i deres katalog:
"Make your Sanger sequencing cost effective". 
 

Last den ned her

Alt du trenger til Sangersekvensering

Screening for COVID-19 (til diagnostikk)

Oppdatert informasjon 15.05.2020

Vi tilbyr flere produkter som er essensielle for deteksjon av SARS-CoV-2.

Våre samarbeidspartnere i Caliber Scientific tilbyr virus transportmedium, og vi kan levere MagNA Pure kompatible cartridge og output plater fra BIOplastics, lysisbuffer til MagNA Pure 96 fra Caliber. Produksjonen av SARS-CoV-2 primere og prober går kontinuerlig hos Eurogentec og de har økt lagerbeholdningen av One Step qPCR probe reagenser. I tillegg har vi CE merkede multiplekspanel som detekterer SARS-CoV-2 (ORF1 og ORF8), influensa og RSV fra AusDiagnostics samt CE-IVD ELISA kit.

Denne siden vil oppdateres jevnlig.  Ta kontakt med Gitika dersom du har spørsmål.

...  Les mer   
Screening for COVID-19 (til diagnostikk)

Forskning på COVID-19

BioNordika tilby mange produkter for deteksjon og studier av SARS-CoV-2:

• Primere og prober
• Library prep kit
• Amplifikasjons og deteksjonsprodukter
• RNA rensekit
• Spektrofotometer til kvantitering av RNA og DNA
• qPCR kit
• Deteksjonsassays
• SARS CoV-2 spesifikke antistoffer
• Kit for hurtig deteksjon av SARS CoV-2

Forskning på COVID-19

Koronavirus (CoV) er en familie av virus som inkluderer vanlig forkjølelsesvirus samt mer alvorlige sykdommer som MERS og SARS. Det nåværende utbruddet skyldes et nytt koronavirus, kalt SARS-CoV-2, som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen smitter mellom mennesker antagelig via dråpesmitte.

Utbruddet ble av WHO erklært som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». Forskere verden over blir oppfordret til å utvikle en behandling.

SARS-CoV-2 bindes til ACE2-reseptor som finnes på overflaten av en rekke humane celler, blant annet i vaskulært endotel, hjerte, nyre, på epitelceller i tynntarmen og på alveolære epitelceller i lungene (Nature, februar 2020). Dette er den samme inngangsporten som SARS-CoV bruker for å komme inn i celler. Reseptoren er hovedsakelig uttrykt på celler i de nedre luftveier.

...  Les mer   

Vectashield Plus Antifade monteringsmedie

Det har vært et ønske fra forskningslaboratorier som trenger å gjøre imaging samme dag som de preparerer snitt, og som ønsker mulighet til å kunne oppbevare slidene over tid, om et monteringsmedium som tilfredstiller dette og som kan benyttes på ulikt prøvemateriale på forskjellige plattformer.

Vectashield Plus er en ny formulering av Vectashield anti-fade monteringsmedie som gir konsistent og godt signal for alle flouroforer som vanligvis benyttes. 

Hvorfor velge Vectashield Plus?
• Gir ingen bakgrunn og dermed skarpere kontraster
• Holder lenge på signal fra det synlige røde spekteret
• Man kan se på snittene 1 time etter montering
• Tilgjengelig med eller uten DAPI
• To pakkestørrelser: 2 ml og 10 ml
• Kompatibel med de fleste fluoroforer

Les mer

Vectashield Plus Antifade monteringsmedie
Kat. nr. Produkt Mengde
H-2000-2 VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium with DAPI 2 ml
H-2000-10 VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium with DAPI 10 ml
H-1900-2 VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium 2 ml
H-1900-10 VECTASHIELD® PLUS Antifade Mounting Medium 10 ml
...  Les mer   

Bioruptor® Pico 2

• For shearing av opptil 16 prøver samtidig
• Fragmentere prøver til 150bp - 1kb, i volum fra 20 ul - 2 ml
• Fås med kjølesystem (Bioruptor® Cooler) for nøyaktig temperaturkontroll

Passer for:
• DNA Shearing for NGS
• Kromatin-shearing
• RNA-shearing
• Proteinekstrasjon fra vev og celler (også for MS)
• FFPE DNA ekstraksjon
• Proteinaggregeringsstudier

Les mer

Bioruptor® Pico 2

Mya 4 - en automatisert reaksjonsstasjon for alle dine behov

Maks fleksibilitet med de fleste glassoppsett I volum fra 2 ml til 400 ml.

Kjører du jevnlig reaksjoner i små rør eller vialer?
Optimaliserer du I små flasker eller reaktorer?

Hva om du kunne gjøre alt dette I ett og same oppsett, uten vann- eller oljebad?
Bare å sette I en adapter og kjøre i gang, kan også programmeres

Da er Mya 4 automatisert reaksjonsstasjon løsningen for deg

Brosjyre
Demovideo

Mya 4 - en automatisert reaksjonsstasjon for alle dine behov

NEB Expressions Spring 2020

I dette nummeret finner du blant annet:

VITENSKAP:
Over 40 years in protein expression and purification - a historical perspective

INNOVASJON: 
• It's a matter of expression:The NEBExpress portfolio includes novel solutions for protein expression and purification
• The heart of the matter: Learn how the Next Ultra II DNA Library Prep workflow is the centerpiece of a whole suite of applications
• High throughput targeted genotyping: Over 3.8 million genotypes in a single Illumina sequencing run

Last ned brosjyren

NEB Expressions Spring 2020

Radleys produktkatalog 2020

Radleys tilbyr et stort utvalg utstyr til kjemisk syntese og prosessutvikling, blant annet reaksjon- og syntesestasjoner, varmeplater med rører, platekaruseller, varme og kjølemantler, kjemiske arbeidstasjoner, rørere, temperaturkontrollere, vakuumpumper, kondensere, resirkulasjonskjølere. 

Last ned katalogen her.

Radleys produktkatalog 2020

PTMScan® teknologi

Immunoaffinitets "enrichment" for massespektrometri-basert proteomikk

Massespektrometriske teknikker kan brukes til å profilere post-translasjonelt modifiserte (PTM) peptider i en prøve. PTM-peptider er imidlertid ofte til stede i svært lave mengder, noe som er en utfordring når du prøver å studere dem ved bruk av massespektrometri.

Cell Signaling Technology (CST) har derfor utviklet PTMScan®-teknologi, en proprietær proteomisk metode som kombinerer antistoffberikelse av PTM-peptider med væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS / MS). PTMScan-teknologi muliggjør identifisering og kvantifisering av hundre- til tusenvis av peptider, selv i de minste mengder. Teknologien gir også en mer fokusert tilnærming til berikelse av peptid enn andre strategier, som f.eks. IMAC.

PTMScan®-teknologi kan benyttes til å:
• Bestemme nye proteinseter som er fosforylert, ubiquitinert, acetylert, metylert eller proteasekuttet
• Identifisere og validere mål for medisinutvikling
• Oppdage biomarkører
• Utforske virkningsmekanismen til medikamenter / kjemiske modulatorer
• Belyse effekter legemiddler har utenfor sitt egentlige mål

En bedre forståelse av normal cellesignalisering og dens modulasjon ved sykdom er et kritisk mål for massespektrometribaserte proteomiske analyser.

Spesielt er bestemmelse av endringer i post-translasjonelle modifikasjoner (PTMs), som fosforylering, en nøkkel for å forstå aktiviteten i signalveier og endringer i aktivitet etter behandling.

Mange suksessrike studier har utnyttet kraften i massespektrometri for å oppnå innsikt i disse endringene. Man har bestemt nye seter for protein-fosforylering, ubuquitinering, acetylering, metylering eller protease-kløyving, identifisert og validert nye mål for legemidler, oppdaget biomarkører, utforsket mekanismen bak virkemåten til legemidler/ kjemiske modulatorer, og belyst bivirkninger av legemidler. I artiklene som har vist alt dette, var konsentrering av posttranslasjonelle modifikasjoner det viktigste trinnet for å gjøre disse oppdagelsene. Uten konsentrering, ville signalet til PTM-peptidene blitt borte i bakgrunnen av alle de umodifiserte peptidene i en cellelinje, et vev eller en biologisk prøve. Det finnes flere publiserte metoder for å undersøke fosfo-proteomet av celler og vev, med tre hovedkategorier: Fe-IMAC berikelse, PTMScan Discovery antistoff-basert berikelse og PTMScan Multi-Pathway berikelse. 

Les mer her, se informasjonsvideo eller kontakt oss for nærmere informasjon.

PTMScan® teknologi
PTMScan® teknologi

eCHO Medium

Få maksimalt ut av proteinproduksjonen!

eCHO medium fra Lonza er designet for å gi maksimal proteinintegritet, blant annet på grunn av lave nivåer av laktat. Dette CHO-mediet er optimalisert for god proliferasjon og proteinproduksjon. Mediet er serumfritt, kjemisk definert, fritt for hydrolysat og av ikke-animalsk opprinnelse (NAO).

eCHO Medium

Forbedret produktivitet:
eCHO Basal Medium sammen med ECHO Feed gir et CHO medium med svært høy og konsistent ytelse. Konsistente titer nivå på 3.0 g/L iløpet av 14 dager i kultur i et feed-batch system, når en kvalifisert klon benyttes.

Produktkvalitet:
Ved protein produksjon i eCHO medium er lave laktatnivåer en av grunnene til god protein integritet og bedre post-translasjonelle modifikasjoner. eCHO Basalmedium og eCHO Feed viser konsistente lave laktatnivåer gjennom hele protein produksjonen.  

Enkelt i bruk:
eCHO medium er tilgjengelig både i pulver og væske-format.

Les mer

Nexera UHPLC Serien fra Shimadzu

En ny milepæl innen intelligens og effektivitet
Shimadzu’s Nexera UHPLC-serie inneholder analytisk intelligens slik at systemet selv oppdager og løser problemer automatisk. Nexera-serien gjør arbeidet på lab enkel ved å integrere IoT (Internet of Things) og «device networking», slik at brukerne enkelt kan vurdere status på instrumentet, optimalisere ressurstildeling og oppnå høyere prøvekapasitet.

Nexera UHPLC-serien maksimerer pålitelighet og driftstid med mulighet for å gjennomføre en hel analyse fra oppstart til avslutning. Operatører kan sette Nexera til å starte opp på et angitt tidspunkt, slik at det kan fullføre automatisk purge, ekvilibrering, grunnlinjekontroll og systemtilpasning på forhånd, og være klar til analyse før de ansatte kommer på jobb. I tillegg har den nye Nexera serien FlowPilot slik at flow-hastigheten økes gradvis for å redusere skade på kolonnene. Med automatisk gjenopprettingsfunksjonalitet kan instrumentet overvåke svingninger i trykket og sjekke for uregelmessigheter.

Med ekstern mobilfase-overvåking og integrert administrasjon av forbruksmateriell, optimaliseres systemets driftstid og pålitelighet. Reservoarsensorer overvåker volumet av mobilfase eller autosampler-vaskeløsning i opptil tolv beholdere. Beholderne kan også kontrolleres eksternt fra en smart-enhet. Du trenger ikke lenger å bekymre deg for å gå tom for mobilfase midt under en analyse fordi enheten varsler deg før du starter en kjøring dersom gjenværende volum er for lavt. I tillegg varsler instrumentet når deler må byttes ut, slik at brukerne kan holde systemet i gang med topp ytelse.

En ny milepæl innen design
Nexera sitt elegante og kompakte design sparer verdifull benkplass, og bruker over 80% mindre strøm når den er i standby, noe som reduserer driftskostnadene og støtter et miljøvennlig laboratorium.

Nexera UHPLC brosjyre

Nexera UHPLC Serien fra Shimadzu
Nexera UHPLC Serien fra Shimadzu

Ferroptose - en tidligere ukjent form for celledød

Aktivering av ferroptose fører til celledød for enkelte typer kreftceller, mens inhibering av denne prosessen kan beskytte organismen fra neurodegenerering. 

I CaymanCurrents no.4, 2018 finner du bl.a. følgende tema om ferroptose: 
• The Ferroptosis Pathway: Structure, Function, and Modulation
• Ferroptosis Inducers
• Ferroptosis Inhibitors

Last ned brosjyren her. 

Ferroptose - en tidligere ukjent form for celledød

LC/MS fra Shimadzu

LCMS-9030 Q-TOF

LCMS-9030 (se bildet) er en væskekromatograf med kvadrupol time of flight (Q-TOF) massespektrometer, som bruker nylig patenterte teknologier for å levere både høyoppløselig og nøyaktig masse.

• Større nøyaktighet
• Bedre følsomhet
• Høyere oppløsning

Last ned brosjyre om LCMS-9030

Shimadzu Mikros

Det nye HPLC systemet, Nexera Mikros, kan brukes til å detektere komponenter med høy følsomhet innen et flowområde fra 100 μL / min til 500 μl / min.

Nexera Mikros forbedrer funksjonaliteten, samtidig som den gjør det mulig å analysere med høy sensitivitet og mindre systemkapasitet. Dette på grunn av en UF-Link, som muliggjør en enkelt til- og frakobling mellom interfacen på LCMS-ioniseringen og kolonnene.

Last ned brosjyre om Nexera Mikros

LC/MS fra Shimadzu

Nye VECTASTAIN® ABC og ImmPRESS® Polymer IHC kitt

Vi introduserer det nye VECTASTAIN® Elite® ABC Universal PLUS Kit (#PK-8200) og tre nye ImmPRESS® Universal PLUS Polymer Kit (#MP-7800, #MP-7801 og #MP-7802) fra Vector Laboratories.

Disse nye peroxidase (HRP) kitene inneholder matchende volumreagenser, levert som ferdige løsninger, i et format som er klart til bruk, og inneholder Vector's eget enzyme-quenchingløsning BLOXALL® (SP-6000), samt ImmPACT® DAB EqV Peroxidase (HRP) Substrate (SK-4103).

Disse «plus»-kitene er passende for både manuelle og automatiske IHC fargeapplikasjoner, og de er ment til å gi i en mer strømlinjeformet og beleilig arbeidsflyt.

Nye VECTASTAIN® ABC og ImmPRESS® Polymer IHC kitt

Hva gjør kaffelokkene svarte eller hvite?

Engangsplast er et varmt tema. Her har Shimadzu analysert et produkt designet for å inneholde varme - kaffekopplokk. Begge lokkene viser symbolet for resirkulerbar polystyren, men har forskjellige farger. Spørsmålet er hva som gjør at en vises hvit og den andre svart? Analyse ved den ikke-destruktive teknikken FTIR og EDX kan svare på det.

Les applikasjonsoppsummeringen

Hva gjør kaffelokkene svarte eller hvite?

NEBNext® Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit til Illumina®

NEBNext® er nå tilgjengelig for enkeltcelle- og ultralave RNA inputs!

NEBNext® Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit til Illumina®
Denne unike arbeidsflyten tilfredsstiller behovet for en meget sensitiv, og samtidig robust metode som gjør det mulig å anskaffe sekvenseringsdata av høyeste kvalitet fra enkeltcelle- eller ultralave RNA input. 

• Generer det høyest mulig utbytte av høykvalitets sekvenseringsbibliotek fra enkeltceller, eller så lite som 2 pg - 200 ng RNA
• Stol på konsekvent transkriptdeteksjon for en mengde forskjellige inputmengder og prøvetyper 
• Kan benyttes for utallige RNA inputs, inkludert cellelinjer eller primærceller, eller totalRNA 
• Spar tid med en strømlinjeformet arbeidsflyt, minimalt med arbeidstrinn og hands-on tid  

Teknisk notat

NEBNext® Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit til Illumina®

Monarch Total RNA MiniPrep kit

Monarch Total RNA Miniprep Kit fra NEB er optimalisert for å brukes på en rekke prøvetyper inkludert celler, vev, blod og mer, slik at et enkelt kit dekke alle dine RNA-rensingsbehov. 

Finn ut mer om alle nukleinsyrerensekit fra NEB her.

Monarch Total RNA MiniPrep kit