Tilbud

DNA og RNA deteksjon

Absorbansbasert nukleinsyrekvantifisering som man gjør ved bruk av f.eks. NanoDrop skiller ikke mellom DNA, RNA eller frie
nukleo-tider. Fluorescensbaserte analyser er derimot selektive for dsDNA eller RNA. I tillegg tillater de sensitiv påvisning av lave konsentrasjoner av DNA eller RNA, slik at du kan spare prøvemateriale.

Kittene i tabellene under er fra vår nye leverandør Biotium, og de gir nøyaktig kvantifisering av rensede dsDNA- eller RNA-prøver over et bredt spekter av konsentrasjoner. Finn det fluorescensbaserte nukleinsyrekvantifiseringskittet som passer til ditt instrument og ønsket deteksjonsområde. Prøvestørrelser av produktene er tilgjengelig.

DNA og RNA deteksjon

DNA assay for plateleser

 • dsDNA kvantifiseringskit til bruk sammen med mikroplater for fluorescens
 • AccuBlue NextGen assayet er det mest sensitive med deteksjon av så lite som 1 pg* DNA
 • AccuClear-analysen er ekstremt allsidig og har et bredt dynamisk spekter, noe som tillater kvantifisering av nesten alle prøver
 • Gjør kvantifisering av mange prøver og replikater samtidig for best nøyaktighe
Kat. nr. Produkt Størrelse Deteksjonsområde (i assay)* Tilbud
31007-Biotium AccuBlue® Broad Range DNA 1 500 assays 2 - 2 000 ng 4 022,-
31006-Biotium AccuBlue® High Sensitivity DN 1 000 assays 0.2 - 100 ng 4 022,-
31028-Biotium AccuClear® Ultra High Sensitivity DNA 1 000 assays 0.03 - 250 ng 4 793,-
31060-Biotium AccuBlue® NextGen DNA 1 000 assays 1 - 3 000 pg* 6 275,-

DNA assay for Qubit® fluorometer

 • dsDNA kvantifiseringskit for bruk med Qubit® fluorometer
 • AccuGreen analysekit er designet for bruk i forhåndsprogrammerte kvantifiseringsanalyser på Qubit®-leseren, og er
  direkte alternativer for Qubit® analysekittene
Kat. nr. Produkt Størrelse Deteksjonsområde (i assay)* Tilbud
31069-Biotium AccuGreen™ Broad Range DNA 500 assays 2 - 2000 ng 2 677,-
31066-Biotium AccuGreen™ High Sensitivity dsDNA Quantitation Kit 500 assays 0.1 - 100 ng 3 569,-

RNA assay

 • RNA kvantifiseringskit for fluorescensmikroplateleser eller Qubit® fluorometer
 • Bredt lineært område (5 - 1 000 ng RNA) dekker både Qubit® HS -og BR-serien
 • Svært selektiv for RNA over dsDNA
 • Far-red fluorescens-emisjon
 • Leveres med mammalsk RNA-standard for å nøyaktig kvantifisere like prøve
Kat. nr. Produkt Størrelse Deteksjonsområde (i assay)* Tilbud
31073-Biotium AccuBlue® Broad Range RNA 1 000 assays 5 - 1000 ng 4 658,-
*Standard assayvolum er 200 ul, og deteksjonsgrense er i området 1 pg til 5 pg avhengig av instrumentets sensitivitet.
Tilbudet er oppgitt eks. mva og frakt, og gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisen.

Proteinkvantitering

AccuOrange™ highly sensitive fluorescence protein assay
Foretrekker du tradisjonelle proteinkvantifiseringsanalyser som Bradford, BCS og Lowery? Mål proteinkonsentrasjonen med AccuOrange Protein Quantitation Kit, en fluorescensbaserte (480/598 nm) analyse med høy sensitivitet og et deteksjonsområde på 0,1 - 15 μg/ml protein. Den anbefales for bruk med rensede protein- eller antistoffprøver.

Analysen viser god linearitet, minimal variasjon mellom ulike proteiner og har stabilt fluorescenssignal over tid (i opptil 16 timer). Vær oppmerksom på at denne analysen ikke anbefales for cellelysater, da den har lav toleranse for detergenter. Den er imidlertid kompatibel med reduserende midler.

Proteinkvantitering
Kat. nr. Produkt Størrelse Tilbud
30071-Biotium AccuOrange™ Protein Quantitation Kit 2000 assays 3 863,
30071-T-Biotium AccuOrange™ Protein Quantitation Kit 200 assays 830,-
Tilbudet er oppgitt eks. mva og frakt, og gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisen.

DNA ligaser

New England BioLabs tilbyr en rekke ligaser. Mange av disse enzymene er rekombinante, og alle er optimaliserte for å yte maks.

De finnes tilgjengelig som enkeltenzymer, kit og reagensmikser (som kommer med T4 DNA Ligase og ligeringsforsterker)

15% rabatt på alle ligaser fra NEB

DNA ligaser

Noen eksempler på tilgjengelige ligaser:

Ligase Egenskaper
T4 DNA Ligase (#M0202)
 • Produsert fra E. coli-stamme med det klonede T4 DNA Ligase-genet
 • Isolert fra en rekombinant kilde og tilsatt 10X reaksjonsbuffer
 • For sammenkobling av linkere og adaptere til 'blunt-ended' DNA, eller  kloningsrestriksjonsfragmenter
Quick Ligation™ Kit (#M2200) Muliggjør ligering av DNA-fragmenter med 'blunt' eller kohesive ender på 5 minutter ved romtemperatur
T7 DNA Ligase
(#M0318)
En ATP-avhengig dsDNA ligase fra T7 bakteriofagen
Taq DNA Ligase
(#M0208)
For god kvalitet og termostabilitet
Electroligase®
(#M0369)
Direkte kompatibel med elektrokompetente celler
HiFi Taq DNA Ligase (#M0647) Ser enkelt forskjell på korrekte og mismatchede basepar på hver side av ligeringsstedene, noe som gjør enzymet egnet for påvisning av enten 3'- eller 5' mismatcher
Hi-T4™ DNA Ligase (#M2622) Variant av T4 DNA Ligase med høy termostabilitet
Salt-T4® DNA Ligase (#M0467) Variant av T4 DNA Ligase med salttoleranse
SplintR® Ligase
(#M0375)
Nærliggende enkelttrådet DNA spleises ved hjelp av en komplementær RNA-tråd
Blunt/TA Ligase
Master Mix
(#M0367)
Ligerer og transformerer både 'blunt'-ender og
enkeltbase-overheng
Instant Sticky-end
Ligase Master Mix
(#M0370)
Ligerer raskt kohesive ender (2 - 4 bp)

Hvert nytt parti ligaser gjennomgår en rekke kvalitetskontroller som endonuklease, eksonuklease, ikke-spesifikk DNase og RNase-aktivitet for å sikre kvaliteten. Proteinrenhet (SDS-PAGE), funksjonstester (ligering og transformasjon) og DNA-kontaminering (E. coli Genomic) blir også verifisert.

Tilbudene er oppgitt eks. mva og frakt, og gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. 

NEBNext Magnetic Separation Rack

En protokoll for å generere bibliotek til Next Gen Sekvensering inkluderer magnetiske beads for rensing og størrelsesbestemmelse. Det er viktig for kvaliteten på biblioteket at dette går effektivt og raskt, og derfor kreves en sterk magnetisk rørholder, slik som denne som har en kapasitet på 24 x 0,2 ml rør, 8- eller 12- strips.

Kr. 5 094,-

#S1515S: NEBNext Magnetic Separation Rack
NEBNext Magnetic Separation Rack
Tilbudet er oppgitt eks. mva og frakt, og gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisen.

Monteringsmedier til IHK og IF

Monteringsmedier for IHK
VectaMount-serien er monteringsmedier optimalisert for IHK, med både vandige og ikke-vandige (permanente) monteringsmedier tilgjengelig.
VectaMount Express Mounting Medium (H-5700) er et nylig lansert ikke-vandig monteringsmedium som muliggjør rask montering av celle- og vevsprøver etter IHK-farging. Denne nye formuleringen er konstruert for å muliggjøre montering direkte etter farging, noe som sparer tid ved at den eliminerer behovet for bruk av etanol og rensemidler (f.eks. xylen) før påføring av dekkglass.
VectaMount Permanent Mounting Media (H-5000) og VectaMount AQ Aqueous Mounting Medium (H-5501) er også populære monteringsmedier for IHK.

Monteringsmedier til IHK og IF

Monteringsmedier for IF
Fluoroforer fotoblekes og falmes lett, så valg av et effektivt monteringsmedium er spesielt viktig for IF-imaging. VECTASHIELD-formuleringer gir beskyttelse mot falming og fotobleking, samtidig som de gir utmerket signalretensjon for bildetaking og prøvearkivering.
VECTASHIELD PLUS Antifade-monteringsmedium (H-2000) er et nytt og forbedret medium optimalisert for IF-applikasjoner med uslåelig antifade-teknologi. Sammenlignet med de vanlige VECTASHIELD-mediene (H-1000 & H-1200), har disse nye PLUS antifade-mediene absolutt ingen iboende toning eller bakgrunn i alle kanaler og gir overlegen signalretensjon.
VECTASHIELD Vibrance Antifade-monteringsmedier (H-1800) er også helt nye formuleringer av herdende (hardsetting) antifade-monteringsmedier for IF-applikasjoner. 
VECTASHIELD Vibrance-mediene er oppgraderte versjoner av VECTASHIELD HardSet-mediet (H-1500) og ble utviklet med tilbakemeldinger fra kunder for å forbedre parametere som brukervennlighet og bevaring av spesifikk fargeintensitet over tid.

Kat. nr. Produkt Applikasjon Tilbud
H-5700-60 VectaMount Express, 60 ml IHK 1 562,-
H-5501-60 VectaMount AQ, 60 ml IHK 2 455,-
H-5000-60 VectaMount Permanent, 60 ml IHK 2 455,-
H-2000-10 VECTASHIELD PLUS with DAPI, 10 ml IF 3 169,-
H-1900-10 VECTASHIELD PLUS, 10 ml IF 2 923,-
H-1800-10 VECTASHIELD Vibrance with DAPI, 10 m IF 3 258,-
H-1700-10 VECTASHIELD Vibrance, 10 ml IF 3 213,-
H-1500-10 VECTASHIELD HardSet with DAPI , 10 ml IF 3 481,-
H-1400-10 VECTASHIELD HardSet, 10 m IF 3 258,-
H-1200-10 VECTASHIELD Antifade with DAPI, 10 m IF 3 258,-
H-1000-10 VECTASHIELD Antifade, 10 ml IF 3 035,-
Tilbudet er oppgitt eks. mva og frakt, og gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisen.

Practice ELISA kit

Lite erfaring med ELISA?
Vi tilbyr et rimelig kit spesielt til deg som trenger å øve!

Dette kittet er utviklet for forskere og studenter som har lite erfaring med ELISA, og som ønsker å øve på applikasjonen før man skal gjøre et ELISA eksperiment. Å øve på et assay er gunstig for å redusere feil når verdifulle prøver, tid og kostnader står på spill.

Kittet kommer med en enkel protokoll og inneholder nok reagenser til å kjøre fire komplette standardkurver, inkludert blanke brønner, NSB brønner, og «Maximum binding» (B0).

Practice ELISA kit
Kat. nr. Product Tilbudspris
10009658 Cayman Practice ELISA Kit 610,-
Tilbudet er oppgitt eks. mva og frakt, og gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisen.

Mikroplater for ELISA

Et nøkkeltrinn i en ELISA er bindingen av analysekomponenten - enten antigen eller antistoff - til den faste overflaten. Derfor er egenskapene til denne overflaten, oftest brønnene på 96-brønns mikroplate, avgjørende for utførelsen av analysen. Greiner bio-one tilbyr høybindende mikroplater med utmerket ytelse i alle testede immunoassays.

96-brønns ELISA mikroplater

 • U-bunn, V-bunn, F-bunn standard (ST), F-bunn chimney brønn eller halvområdes brønngeometri
 • Med medium- og høybindings-overflater
 • Laget av klar, svart eller hvit polystyren for transmisjon, fluorescens- eller luminescens-målinger
Mikroplater for ELISA

96-brønns ELISA strip-plater

 • Større fleksibilitet: individuelle strips kan fjernes fra rammen slik at antall tester som skal utføres kan justeres i forhold til antall prøver
 • Laget av klar, svart eller hvit polystyren for transmisjon, fluorescens- eller luminescensmålinger
 • 8 brønn, 12 brønn, 16 brønn eller single-break strip plater tilgjengelig

15% rabatt på alle mikroplater for ELISA fra Greiner bio-one

 
Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis på bestillingen for å motta rabatten. 

Antimikrobiell løsning for CO2 inkubatorer

Vannet som er kilden til humiditet i CO2 inkubatorer er også en mulig kilde for forurensning i inkubatoren. For å desinfisere vannet anbefaler vi N-Garde anti-mikrobiell løsning som inneholder et ikke-giftig, ikke-flyktig og ekstremt effektivt desinfeksjonsmiddel som ikke skader det rustfrie stålbrettet.

Forebyggende behandling vil forhindre infeksjoner av cellekulturer, og man kan slippe jobben med å bekjempe mikroorganismer som har spredt seg i inkubatoren og forårsaker gjentatte infeksjoner av cellekulturer.

Antimikrobiell løsning for CO2 inkubatorer
Kat. nr. Produkt Størrelse Tilbudspris
EMK091100 N-GARDE Anti microbial solution for Water Bath in CO2 Incubators 100 ml 125,-
Tilbudet er oppgitt eks. mva og frakt, og gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisen.

ThinCert™ celledyrkningsinserts

Greiner Bio-One tilbyr celledyrkningsinserts til 6, 12 og 24 brønns plater med 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm og 8.0 μm porestørrelser for applikasjoner som  vevsrekonstruksjoner, organtypiske cellekulturer, transportstudier,  migrasjon/invasjons-studier og ko-kulturer.

Fordeler:

 • Forbedret celleadhesjon takket være fysisk overflatebehandling
 • Enkelt å pipettere grunnet en selv-løftende geometri
 • Hakk i øvre kant sikrer optimal gassutveksling

Nøkkelegenskaper:

 • Stabil holder laget av høytransparent polystyren
 • Hengende geometri
 • Forselget PET kapillær poremembran
 • Sterilt pakket enkeltvis

15% rabatt på alle ThinCert produkter

 
ThinCert™ celledyrkningsinserts
Størrelse Kat.nr Pore Ø (μm) Dyrkningsflate (mm2) Poretetthet Membranens optiske egenskaper Plater pr eske Insert pr eske
6 brønner 657640 0.4 452.4 1x108 translucent 4 24
657641 0.4 452.4 2x106 translucent 4 24
657610 1.0 452.4 2x106 translucent 4 24
657630 3.0 452.4 0.6x106 translucent 4 24
657631 3.0 452.4 2x106 translucent 4 24
657638 8.0 452.4 0.15x106 translucent 4 24
12 brønner 665640 0.4 113.1 1x108 translucent 4 48
665641 0.4 113.1 2x106 transparent 4 48
665610 1.0 113.1 2x106 transparent 4 48
665630 3.0 113.1 0.6x106 transparent 4 48
665631 3.0 113.1 2x106 translucent 4 48
665638 8.0 113.1 0.15x106 translucent 4 48
24 brønner 662640 0.4 33.6 1x108 translucent 2 48
662641 0.4 33.6 2x106 transparent 2 48
662610 1.0 33.6 2x106 transparent 2 48
662630 3.0 33.6 0.6x106 transparent 2 48
662631 3.0 33.6 2x106 translucent 2 48
662638 8.0 33.6 0.15x106 translucent 2 48

Ekstra plater kan kjøpes separat. Kontakt oss for informasjon.

Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis på bestillingen for å motta rabatten. 

jetMESSENGER transfeksjonsreagens

Primærceller, nevroner, stamceller, immunceller, suspensjonsceller og ulike kreftcellelinjer kan være vanskelig å transfektere. jetMESSENGER® gir høy transfeksjonseffektivitet av mRNA i alle disse celletypene. Vi tilbyr en gratisprøve så du kan prøve selv!

 • Genekspresjon
 • Genome editing
 • Stamcelledifferensiering
 • Reprogrammering
 • Immunterapi

1,5 ml er tilstrekkelig for å utføre cirka 375 transfeksjoner i 6-brønns plater.

Les mer om transfeksjonsreagenser fra Polyplus her.

jetMESSENGER transfeksjonsreagens
Kat. nr. Produkt Offer
101000056 jetMESSENGER® 0.1 mL + 10 mL buffer 961,-
101000005 jetMESSENGER® 0.75 mL + 60 mL buffer 5598,-

Kontakt oss for en gratis prøve.

Tilbudet er oppgitt eks. mva og frakt. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis på bestillingen for å motta tilbudsprisene.  

Reagenser og slides til LUNA celletellere

Har du en LUNA celleteller på laben? 
Vi tilbyr alt av nødvendige reagenser og forbruksvarer. 

10% rabatt!


Tilgjengelige slides:

 • LUNA-II™ Cell Counting Slides
 • LUNA-II™ Reusable Slide
 • PhotonSlides
 • LUNA-II™ 1-Channel Slide
 • LUNA-II™ 3-Channel Slide
 • LUNA-II™ 8-Channel Slide

Tilgjengelige farger:

 • Trypan blue
 • Erythrosin B
 • Acridine orange
 • Propidium iodide
 • Fluorescein diacetate

Les mer om LUNA celletellere her. 

Reagenser og slides til LUNA celletellere
Reagenser og slides til LUNA celletellere
Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis på bestillingen for å motta rabatten. 

Antistoff prøvekit fra CST

Sampler Kit fra Cell Signaling Technology (CST) lar deg enkelt undersøke flere targets i en signalvei og kan hjelpe deg med å finne ut hvilke proteiner som er de viktigste i ditt oppsett. Prøvekittene inneholder et utvalg antistoffer tilhørende en bestemt signalvei, og gir dermed forskere mer fleksibilitet til å validere en eksperimentell hypotese, finne biomarkører av interesse, eller til å teste en serie signalvei-spesifikke antistoffer basert på sine prøver og eksperimentelle forhold - alt til en lavere pris.

Antistoff prøvekit fra CST

Hvert kit inneholder fra 3 til 9 spesielt utvalgte primære antistoffer i T-størrelse (20 μl) som er spesifikke for nøkkelproteinene i den valgte signalveien. I tillegg følger det med egnede HRP-konjugert sekundærantistoff.

Mer enn 300 kit er tilgjengelige. Disse dekker en rekke signalveier og forskningsområder, deriblant DNA-skader, regulering av cytoskjelett, apoptose, cellulær metabolisme, og mer. Noen prøvekit er skreddersydd for spesifikke analyser. Antistoffene er validert for applikasjoner som western blotting (WB), immunhistokjemi (IHK), immunfluorescens (IF), immunpresipitering (IP) og flowcytometri (FC).

Se alle tilgjengelige Sampler Kit her

15% rabatt på alle Sampler Kit fra CST


Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta rabatten. 

Antistoffer

Kjøp to antistoffer, og få en western blot reagens gratis!


Kjøp to antistoffer fra Rockland (full størrelse) og få en western blot reagens gratis. Velg fra listen nedenfor. Antistoffer av prøvestørrelser (S størrelse) er ikke inkludert i tilbudet

Rockland har produsert antistoffer og reagenser i sine USA-baserte fasiliteter i mer enn 58 år. Produktene deres gjennomgår en nøye kvalitetskontroll og multi-assay validering. 

Antistoffer

Lab essentials:

Kat. nr. Produkt
MB-085-0500 Revitablot™ Western Blot Stripping Buffer, 500 ml
MB-070 Blocking Buffer for Fluorescent Western Blotting, 500 ml
MB-073 BlockOut® - Universal Blocking Buffer for Western Blotting, 500 ml
Tilbudet gjelder t.o.m. 30.09.2021. Kampanjekode #DIST-2021Q3BOGO må oppgis ved bestilling for å motta tilbudet. 

Lektiner

Vector Laboratories tilbyr en rekke produkter for glykobiologiforskning. Alle lektiner produsert av Vector Laboratories er ekstrahert fra en naturlig plantekilde (dvs. frø, løk, frukt etc.). De er godt renset og gruppert basert på deres  bindingspreferanser til monosakkarider. Hvert lektin tilbys som et ukonjugert og konjugert format. Du kan velge mellom fluorofor-merket eller biotinylert lektin for de fleste applikasjoner, som immunhistokjemi (IHK), immunfluorescens (IF), flowcytometri (FC), ELISA og Western blotting.

Lektiner

Noen av våre bestselgende lektiner inkluderer:

 • Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin (LEL, TL)
 • Wheat Germ Agglutinin (WGA)
 • Ulex Europaeus Agglutinin I (UEA I)
 • Sambucus Nigra Lectin (SNA, EBL)
 • Wisteria Floribunda Lectin (WFA, WFL)

10% rabatt på alle lektiner* fra Vector Laboratories.


Les mer om våre produkter til glykobiologi og lektiner her

*Både konjugerte og ukonjugerte.
Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis på bestillingen for å motta rabatten

EASYstrainer cellestrainers

EASYstrainer cellestrainers fra Greiner bio-one, er en innovativ og brukervennlig måte å filtrere cellesuspensjoner på. Disse kan f.eks. benyttes etter enzymatisk behandling av vev for å isolere primærceller eller for å lage cellepreparasjoner til flow cytometri.

De store cell strainers passer på alle koniske 50 ml rør og leveres med tre filterstørrelser: 40, 70 og 100 μm.

EASYstrainer Small passer på både 15 ml rør og mindre rør, og de leveres med fire forskjellige filterstørrelser: 20, 40, 70 og 100 μm.

Kr. 950,- for en eske med 50 stk. 

Kun kr. 19 pr. stk. 

EASYstrainer cellestrainers
EASYstrainer cellestrainers
Kat. nr.  Produkt
542000 EASYstrainer, 100 µm mesh size, for 50 ml tubes, yellow, sterile, single packed, 50 pcs
542040 EASYstrainer, 40 µm mesh size, for 50 ml tubes, green, sterile, single packed, 50 pcs
542070 EASYstrainer, 70 µm mesh size, for 50 ml tubes, blue, sterile, single packed, 50 pcs
542100 EASYstrainer small, 100 µm mesh size, small diameter, yellow, sterile, single packed, 50 pcs
542120 EASYstrainer small, 20 µm mesh size, small diameter, red, sterile, single packed, 50 pcs
542140 EASYstrainer small, 40 µm mesh size, small diameter, green, sterile, single packed, 50 pcs
542170 EASYstrainer small, 70 µm mesh size, small diameter, blue, sterile, single packed, 50 pcs
Tilbudet er oppgitt eks. mva og frakt, og gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisen. 

Vekstfaktorer og cytokiner

Qkine leverer vekstfaktorer, cytokiner og proteiner av svært høy kvalitet. Alle produktene blir uttrykt i E.coli, og produserershelt fritt for animalske komponenter (ADCF Laboratorium). 
De fleste er tilgjengelig i størrelsene: 1000 μg, 500 μg, 100 μg, 50 μg, 25 μg.

15% rabatt på alle vekstfaktorer og cytokiner fra Qkine

Vekstfaktorer og cytokiner

Et av Qkines mest populære produkter er termostabilt FGF2-G3 (#Qk052-0100). Termostabil FGF2-G3 gir et mer vedvarende og kontrollerbart nivå av FGF2-signalering siden det er stabilt i mer enn 7 dager i kultur. 

Produktoversikt.

Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved ved bestilling for å motta tilbudet. 

Sapphire pipetter, pipettespisser og filterspisser

Sapphire pipettespisser
Sapphire pipettespisser produseres i åtte forskjellige størrelser i volumområdet fra 10 μl til 1250 μl, inkludert 10 μl spiss med ekstra lengde for opphenting av prøver fra små prøvekolonner. Alle Sapphire spisser lages av medisinskgradert polypropylen og er tilgjengelig som standard, low-retention, filter eller low-retention filterspisser. Og avhengig av format er de pakket enten i rack, bulk eller som refill-enheter.

Egenskaper til spissene:

 • Slank form på tuppen: forurensningsrisikoen ved pipettering reduseres
 • Klare spisser: spissene er laget av svært transparent polypropylen for å gi god prøvesynlighet
 • Tynne vegger: dette gir en perfekt passform uten å gå på bekostning av nøyaktighet, og samtidig reduseres plastforbruket
 • Universal passform: spissene er designet for å passe alle vanlige pipetter, inkludert multikanalspipetter
 • Forbedret spissdesign: glatte overflater reduserer væskeretensjon og forhindrer tap av dyre reagenser eller verdifulle prøver
 • Gradering som er enkel å avlese: dette muliggjør raske volumkontroller
 • Myk tupp og krage-design: minimerer loading og ejeksjonskraft, i tillegg til å sikre best passform
Sapphire pipetter, pipettespisser og filterspisser
Sapphire pipetter, pipettespisser og filterspisser

Sapphire pipetter
Sapphire pipetter er ergonomiske, lettvekts-pipetter med høy presisjon og nøyaktighet. De har 3-posisjons spiss-ejektorknapp, robust spiss-ejektor, universal spissholder, fargekodet push-knapp og store volumdisplay. En Soft spring teknologi sikrer lave pipetteringskrefter. Alle pipettene kan autoklaveres.

Tilgjengelige pipetter: En-kanalspipetter (fra 0,2 ul opp til 10 000 ul), 8-kanalspipetter (fra 0,5 ul opp til 300 ul) og 12-kanalspipetter (fra 0,5 ul opp ril 300 ul).

Les mer og se produkttabeller her.  

10% rabatt på alle Sapphire produkter fra Greiner bio-one


Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis på bestillingen for å motta rabatten.

Plateristere med varme for mikrotiterplater

Plateristere med varme
Biosan tilbyr en familie av plateristere med varme. PST-60HL for 2 mikrotiterplater og PST-60HL-4 for 4 mikrotiterplater varmer begge til 60 °C, noe som er nok for ELISA tester. PST-100HL for 2 mikrotiterplater kan stabilisere temperaturen opp til 100 °C, og er dermed spesielt egnet for hybridiseringsreaksjoner.

 • Stabil risting, myk eller kraftig
 • Timerfunksjon med lydsignal
 • LCD-skjerm med settpunkt og faktisk temperatur
 • Nøyaktig og stabil temperatur
 • Patentert oppvarming av både bunn og lokk for jevn varme i hele platen
 • Temperaturkontroll fra 5 °C over romtemperatur
 • 250 - 1250 RPM, 2 mm utslag
 • Maks platehøyde 18 mm
Plateristere med varme for mikrotiterplater
Kat. nr. Produkt Tilbudspris
BS-010119-AAI PST-60HL rister med varme for 2 mikrotiterplater, maks 60 °C 10 999,-
BS-010128-AAI PST-60HL-4 rister med varme for 4 mikrotiterplater, maks 60 °C 14 999,-
BS-010142-AAI PST-100HL rister med høy temperatur for 2 mikrotiterplater, maks 100 °C 11 999,-
Tilbudet er oppgitt eks. mva og frakt, og gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisen.

Enkel platerister uten varme

Mini-Shaker PSU-2T er designet for immunoassays og gir justerbar miksing av reagenser i mikroplater. Risteren sikrer jevn bevegelse av platformen, også ved lave hastigheter.

 • Kompakt og enkel rister
 • Stabil risting, myk eller kraftig
 • Timerfunksjon, stopper automatisk når tiden er ute
 • 150 - 1200 RPM, 2 mm utslag
Enkel platerister uten varme
Kat. nr. Produkt Tilbudspris
BS-010155-AAG PSU-2T rister med IPP-2 plattform for 2 mikrotiterplater 3 999,-
BS-010102-AK Tilbehør: IPP-4 plattform for 4 mikrotiterplater 399,-
Tilbudet er oppgitt eks. mva og frakt, og gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisen.

Homogenisator

Mekanisk homogenisator for blanding, homogenisering og emulgering av biologisk materiale i mikrorør med keramiske kuler. Perfekt for ekstraksjon av proteiner, DNA, RNA og tRNA, men passer også for andre applikasjoner. Effektiv på alle typer biologisk prøvemateriale.

 • Kapasitet opp til 24 stykk 2 ml rør
 • Digital timer 1 til 15 minutter
 • 500 - 2000 RPM
 • 44 mm vertikalt utslag
 • LCD-skjerm

Kr. 64 499,-

Homogenisator

#BS-010701-A02: RCP-24 homogenizer for 24 x 2 ml rør.
Tilbudet er oppgitt eks. mva og frakt, og gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisen.

Risteinkubator med kjøling

Robust og enkel risteinkubator med kjølefunksjon. ES-20/80C er en fornyet utgave av den vellykkede ES-20/80-modellen, og passer for alle typer mikrobiologiske og bioteknologiske laboratorier.

 • Temperaturkontroll fra 12 °C under romtemperatur til +80 °C
 • 20 mm orbital
 • Maks last 10,6 kg / 6 x 1 000 ml risteflasker / 30 x 100 ml risteflasker
 • Ulike plattformer tilgjengelige, inklusive universalplattform, flat plattform og rørstativer
 • Digital timerfunksjon med lydsignal, fra 1 minutt til 96 timer
 • Trippeleksentrisk mekanisme for driftssikkerhet og lavt støynivå
 • Plassbesparende, og mulighet for å stable inntil tre enheter
 • Stort og tydelig display med enkle kontroller
 • Datalogging og trenddiagram
 • Automatisk feildeteksjon, inklusive ubalansesensor og termostatsviktsensor
 • Tilkobling til PC med Blåtann for datalogging og parameter-kontroll (programvare medfølger)
 • Meget jevn og stabil temperatur i kammeret ved hjelp av vifte for luftsirkulasjon og Peltier-elementer

20% rabatt på alle pakker*

Risteinkubator med kjøling
*20% rabatt på alle pakker med inkubator og minst én plattform – kontakt oss for oppsett.
Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta nevnte rabatt.

Flammesterilisering

INTEGRA FIREBOY: Bunsenbrenner med fokus på sikkerhet
Enten du ønsker å bruke den tilkoblet gassledning eller bruke adapter med gasspatron, sørger Fireboy for å ivareta brannsikkerheten. Automatisk tenning fjerner behovet for lighter og fyrstikker, og en flammesensor hindrer gasslekkasje ved å stenge gasstilførselen om flammen slukker og ikke lar seg automatisk tenne igjen. For å hindre væske fra å dryppe ned på brenneren kan det vippes ut et stativ under som holder den stabilt på skrå.

To modeller tilgjengelig: Eco og Plus
I tillegg til standardfunksjonene på Eco har Fireboy Plus også skjerm for menyvalg, sensorstyrt tenning (vift to ganger for å skru på), valgfri brennetid, og mulighet for å gjøres helt bærbar med batteri som valgfritt ekstrautstyr.

INTEGRA FLAMEBOY: Bunsenbrenner med ergonomisk pistolgrep

 • Bred, kraftig flamme for enkel sterilisering av større åpninger og flater
 • Meget praktisk piezoelektrisk tenning med avtrekker, tennes når du trykker inn, slukkes når du slipper
 • Holder seg tent uansett arbeidsvinkel
Flammesterilisering
Flammesterilisering
Kat. nr. Produkt Tilbud
144 010 Fireboy Eco - inkludert fotpedal og adapter for gasslange ID 10 mm 5 590,-
144 000 Fireboy Plus - inkludert adapter for gasslange ID 10 mm 7 790,-
Tilbehør
144 055 Adapter for CV360 gasspatron (For Eco og Plus) 2 390,-
144 310 Oppladbart batteri (Kun til Fireboy Plus) 819,-
Kat. nr. Produkt Tilbud
145 003 Flameboy med adapter for CV360 gasspatron 4 290,-
Tilbudet er oppgitt eks. mva og frakt, og gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisen.