Produkter fra Adipogen

AdipoGen utvikler og produserer produkter til life science markedet, inkludert:

  • innovative og avanserte ELISA kit
  • antistoffer (med spesielt fokus på funksjonelle og rekombinante antistoffer)
  • proteiner
  • unike naturlige produkter
  • små molekyler
  • sjeldne antibiotikum
Adipogen

AdipoGens hovedfagfelt inkluderer inflammasjon og immunresponser, med fokus på inflammasomer og medfødt immunitet, B- og T-cellers immunregulering, nevroinflammasjon, fedme og SARS-CoV-2.

10% rabatt på alt fra Adipogen


Tilbudet gjelder t.o.m. 30.06.2023. Kampanjekode #BNH1-23 må oppgis ved bestilling for å motta rabatten.