Antistoff-tilbud

Kjøp ett primærantistoff fra Rockland og få et valgfritt sekundærantistoff* GRATIS!


*Velg et sekundærantistoff fra listene i denne flyeren.

Rockland har produsert antistoffer og reagenser i sine USA-baserte fasiliteter i mer enn 58 år. Produktene deres gjennomgår en nøye kvalitetskontroll og multi-assay validering. 

Antistoffer
Tilbudet gjelder t.o.m. 30.09.2021. Kampanjekode #DIST-2021Q3BOGO må oppgis ved bestilling for å motta tilbudet.