Bakterietelling

Bakterier er en mangfoldig gruppe organismer som kommer i flere ulike fasonger og størrelser. De er ofte svært bevegelige, har en tendens til å forme klynger og finnes ofte i stort antall. Under mikroskopisk undersøkelse har de også en tendens til å posisjonere seg i forskjellige fokalplan. Alle disse egenskapene skaper en stor utfordring ved kvantifisering.

Konvensjonelle metoder for bakteriell kvantifisering
En av de vanligste metodene for å kvantifisere bakterier på, er å telle kolonidannende enheter (CFUs). Denne enkle metoden gir et godt generelt innblikk i celleviabilitet og er sensitiv for lave konsentrasjoner av bakterier. Kolonitelling er imidlertid en svært variabel og tidkrevende teknikk, ettersom det kun gir et estimat av de levedyktige cellene som er til stede. Noen hemocytometre er spesifikt utviklet for bakterietelling, men bruk av hemocytometre kan også  være tidkrevende og utsatt for bruker-til-bruker variasjoner.

 

Bakterietelling

Optisk tetthetsmåling
Måling av optisk tetthet (OD) måler graden av lysspredning forårsaket av bakterier. For OD-måling tilbyr vi DEN-600 Photometer fra Biosan som er en kompakt, bærbar og oppladbar enhet som kan utføre målinger ved 600 nm bølgelengde. Enheten kan også brukes til McFarland turbiditetsmålinger, Bradford proteinanalyse og andre metoder som kan justeres eller optimaliseres ved bruk av 600 nm bølgelengde.

12% rabatt på DEN-600 Photometer

 

Automatisert bakterietelling
QUANTOM Tx Microbial Cell Counter fra Logos Biosystems har mange fordeler i forhold til andre telleteknikker da det er en bilde- og fluorescens-basert automatisert celleteller som gir nøyaktige celletall raskt. Telleren er kompatibel med gram-positive, gram-negative og 'viable but nonculturable' (VBNC) bakterier, og har til og med en bakteriespesifikk declustering-algoritme som muliggjør telling av individuelle bakterier, og dermed tar høyde for de ulike fasongene, størrelsene og organiseringene til ulike bakterier.

QUANTOM-Tx.png

Quantom sentrifuge er også tilgjengelig for å spinne celletellingsslides for å immobilisere og fordele bakteriecellene jevnt gjennom tellekammeret for å sikre nøyaktige resultater.

Tilgjengelige telleresultater inkluderer cellekonsentrasjon, gjennomsnittsstørrelse, totalt celletall eller antall levedyktige og ikke-levedyktige celler. Cellekonsentrasjon eller antall kan til og med settes i graf med størrelse på det fluorescerende objektet.

12% rabatt på Quantum produkter fra Logos Biosystems

 
Kat. nr. Produkt
Q10001 QUANTOM Tx™ Microbial Cell Counter
Q10002 QUANTOM™ Centrifuge
Q12001 QUANTOM™ M50 Cell Counting Slides
Q13501 QUANTOM™ Total Cell Staining Kit
Q13502 QUANTOM™ Viable Cell Staining Kit
Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2023. Kampanjekode #BNH2-23 må oppgis ved bestilling for å motta rabatten.