CAR T produkter fra CST

Chimeric antigen reseptor (CAR) T terapi er en type adaptiv celleimmunterapi, som virker lovende for mange aggressive tumorer. Som navnet tilsier, er T-celler ryggraden i CAR T celleterapi. Tilgjengelige CAR T celleterapier er tilpasset hver enkelt pasient. De lages ved å hente T-celler fra pasienten og rekonstruere dem i laboratoriet slik at de produsere proteiner på overflaten, såkalt CARs. CARs gjenkjenner og binder seg til spesifikke antigener på overflaten av kreftceller, og dreper deretter kreftcellene.

Arbeidsflyten for å utvikle CAR T er en flertrinnsprosess som sikrer utvikling av trygge, effektive behandlinger. CST tilbyr produktløsninger til preklinisk forskning for å identifisere og selektere targets, karakterisere CAR T celler, og overvåke responsen på behandling.

CAR T produkter fra CST

Fordeler med CST sine anti-CAR linker antistoffer:

  • Designet for å gjenkjenne et bredt spekter av scFv-baserte CARs
  • Detekterer spesifikt enten G4S Linker eller Whitlow Linker
  • Kompatible med multiparametriske flow-paneler
  • Fasiliteter overvåkning av CAR uttrykk, aktivitet og persistens
  • Lot-reservasjoner og bulk-bestillinger tilgjengelig

10% rabatt på CAR T produkter fra CST.


Se listen med produkter på side 3 i vår kundeavis.

Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2023. Kampanjekode #BNH2-23 må oppgis ved bestilling for å motta rabatten.