Produkter til DNA endemodifikasjoner

Fosforylering
Mens vektorer og fragmenter som er kuttet med restriksjonsenzymer inneholder de nødvendige endemodifikasjonene (5 ́ fosfat og 3 ́ hydroksyl), mens ender laget ved PCR ikke har dette. Amplifikasjon ved PCR bruker vanligvis ikke fosforylerte primere, dermed blir 5'-endene av amplikonet ikke-fosforylerte og må behandles med en kinase, for eksempel T4 Polynucleotide Kinase, for å introdusere 5'-fosfatet.

 

DNA endemodifikasjoner
Kat. nr. Produkt Mengde Tilbudspris
M0201S T4 Polynucleotide Kinase 500 units 605,-
M0201L T4 Polynucleotide Kinase 2500 units 2 417,-

Defosforylering
Defosforylering er et vanlig trinn i tradisjonell kloning som sørger for at vektoren ikke gjenbrukes under ligeringen. Hvis en vektor er linearisert av et enkelt restriksjonsenzym eller kuttet ved bruk av to restriksjonsenzymer med kompatible ender, vil fjerning av 5 ́-fosfatet ved bruk av en fosfatase redusere sjansen for en gjenlukking av vektoren ved intramolekylær ligering. Dermed vil også bakgrunnen reduseres ved videre transformasjon.

Quick CIP er en varmelabil versjon av alkalisk fosfatase fra tarmslimhinne i kalv (CIP). Denne gir deg raskere reaksjonsoppsett (tilleggstilsetninger som sink kreves ikke), kortere inkubasjonstid og fleksible reaksjonsbetingelser (aktiv i alle restriksjonsenzymbuffere, ingen rensing nødvendig), og mindre enzymmengde trengs (høy spesifikk aktivitet).

Kat. nr.  Produkt Mengde Tilbudspris
M0525S Quick CIP 1000 units 979,-
M0525L Quick CIP 5000 units 4 687,-

Blunting/Endereparasjoner
Blunting er en prosess der enkelttrådet overheng dannet ved restriksjonskutting enten blir "fylt ut" eller fjernet, slik at endene blir modifisert til å være like lange. Dette skjer enten ved tilføring av nukleotider til komplementærtråden (overhenget fungerer som en mal for polymeriseringen), eller ved å fjerne overhenget ved hjelp av en eksonukleaseaktivitet. Vektorer og fragmenter blir ofte modifisert slik for å muliggjøre ligering av ender som i utgangspunktet ikke er kompatible. DNA-polymeraser, for eksempel Klenow fragmentet av DNA-polymerase I og T4 DNA -polymerase, inkludert i Quick Blunting Kit fra NEB, brukes ofte til å fylle ut (5 ́ → 3 ́) og fjerne (3 ́ → 5 ́) endene.

Kat. nr.  Produkt Mengde Tilbudspris
E1201S Quick Blunting Kit 20 reaksjoner 896,-
E1201L Quick Blunting Kit 100 reaksjoner 3 583,-
Tilbudet er oppgitt eks. mva og frakt og gjelder t.o.m. 31.12.2021. Kampanjekode #BN3-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene.