DNA ligaser fra NEB

New England BioLabs tilbyr en rekke ligaser. Mange av disse enzymene er rekombinante, og alle er optimaliserte for å yte maks.

De finnes tilgjengelig som enkeltenzymer, kit og reagensmikser (som kommer med T4 DNA Ligase og ligeringsforsterker)

15% rabatt på alle ligaser fra NEB

DNA ligaser

Noen eksempler på tilgjengelige ligaser:

Ligase Egenskaper
T4 DNA Ligase (#M0202)
  • Produsert fra E. coli-stamme med det klonede T4 DNA Ligase-genet
  • Isolert fra en rekombinant kilde og tilsatt 10X reaksjonsbuffer
  • For sammenkobling av linkere og adaptere til 'blunt-ended' DNA, eller  kloningsrestriksjonsfragmenter
Quick Ligation™ Kit (#M2200) Muliggjør ligering av DNA-fragmenter med 'blunt' eller kohesive ender på 5 minutter ved romtemperatur
T7 DNA Ligase
(#M0318)
En ATP-avhengig dsDNA ligase fra T7 bakteriofagen
Taq DNA Ligase
(#M0208)
For god kvalitet og termostabilitet
Electroligase®
(#M0369)
Direkte kompatibel med elektrokompetente celler
HiFi Taq DNA Ligase (#M0647) Ser enkelt forskjell på korrekte og mismatchede basepar på hver side av ligeringsstedene, noe som gjør enzymet egnet for påvisning av enten 3'- eller 5' mismatcher
Hi-T4™ DNA Ligase (#M2622) Variant av T4 DNA Ligase med høy termostabilitet
Salt-T4® DNA Ligase (#M0467) Variant av T4 DNA Ligase med salttoleranse
SplintR® Ligase
(#M0375)
Nærliggende enkelttrådet DNA spleises ved hjelp av en komplementær RNA-tråd
Blunt/TA Ligase
Master Mix
(#M0367)
Ligerer og transformerer både 'blunt'-ender og
enkeltbase-overheng
Instant Sticky-end
Ligase Master Mix
(#M0370)
Ligerer raskt kohesive ender (2 - 4 bp)

Hvert nytt parti ligaser gjennomgår en rekke kvalitetskontroller som endonuklease, eksonuklease, ikke-spesifikk DNase og RNase-aktivitet for å sikre kvaliteten. Proteinrenhet (SDS-PAGE), funksjonstester (ligering og transformasjon) og DNA-kontaminering (E. coli Genomic) blir også verifisert.

Tilbudene er oppgitt eks. mva og frakt, og gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene.