DNA og RNA deteksjon

Absorbansbasert nukleinsyrekvantifisering som man gjør ved bruk av f.eks. NanoDrop skiller ikke mellom DNA, RNA eller frie
nukleo-tider. Fluorescensbaserte analyser er derimot selektive for dsDNA eller RNA. I tillegg tillater de sensitiv påvisning av lave konsentrasjoner av DNA eller RNA, slik at du kan spare prøvemateriale.

Kittene i tabellene under er fra vår nye leverandør Biotium, og de gir nøyaktig kvantifisering av rensede dsDNA- eller RNA-prøver over et bredt spekter av konsentrasjoner. Finn det fluorescensbaserte nukleinsyrekvantifiseringskittet som passer til ditt instrument og ønsket deteksjonsområde. Prøvestørrelser av produktene er tilgjengelig.

DNA og RNA deteksjon

DNA assay for plateleser

 • dsDNA kvantifiseringskit til bruk sammen med mikroplater for fluorescens
 • AccuBlue NextGen assayet er det mest sensitive med deteksjon av så lite som 1 pg* DNA
 • AccuClear-analysen er ekstremt allsidig og har et bredt dynamisk spekter, noe som tillater kvantifisering av nesten alle prøver
 • Gjør kvantifisering av mange prøver og replikater samtidig for best nøyaktighe
Kat. nr. Produkt Størrelse Deteksjonsområde (i assay)* Tilbud
31007-Biotium AccuBlue® Broad Range DNA 1 500 assays 2 - 2 000 ng 4 022,-
31006-Biotium AccuBlue® High Sensitivity DN 1 000 assays 0.2 - 100 ng 4 022,-
31028-Biotium AccuClear® Ultra High Sensitivity DNA 1 000 assays 0.03 - 250 ng 4 793,-
31060-Biotium AccuBlue® NextGen DNA 1 000 assays 1 - 3 000 pg* 6 275,-

DNA assay for Qubit® fluorometer

 • dsDNA kvantifiseringskit for bruk med Qubit® fluorometer
 • AccuGreen analysekit er designet for bruk i forhåndsprogrammerte kvantifiseringsanalyser på Qubit®-leseren, og er
  direkte alternativer for Qubit® analysekittene
Kat. nr. Produkt Størrelse Deteksjonsområde (i assay)* Tilbud
31069-Biotium AccuGreen™ Broad Range DNA 500 assays 2 - 2000 ng 2 677,-
31066-Biotium AccuGreen™ High Sensitivity dsDNA Quantitation Kit 500 assays 0.1 - 100 ng 3 569,-

RNA assay

 • RNA kvantifiseringskit for fluorescensmikroplateleser eller Qubit® fluorometer
 • Bredt lineært område (5 - 1 000 ng RNA) dekker både Qubit® HS -og BR-serien
 • Svært selektiv for RNA over dsDNA
 • Far-red fluorescens-emisjon
 • Leveres med mammalsk RNA-standard for å nøyaktig kvantifisere like prøve
Kat. nr. Produkt Størrelse Deteksjonsområde (i assay)* Tilbud
31073-Biotium AccuBlue® Broad Range RNA 1 000 assays 5 - 1000 ng 4 658,-
*Standard assayvolum er 200 ul, og deteksjonsgrense er i området 1 pg til 5 pg avhengig av instrumentets sensitivitet.
Tilbudet er oppgitt eks. mva og frakt, og gjelder t.o.m. 31.12.2022. Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisen.