Endotoksin testingskit (RUO)

EndoAlert Endotoxin Kits fra Rockland er designet spesifikt for å detektere endotoksiner i prøvene dine. Kittene bruker Limulus amebocyte lysate (LAL), et vandig ekstrakt av blodceller fra hesteskokrabben (Limulus polyphemus) som reagerer med LPS. Den kinetisk kromogene LAL reagensen blir målt ved 405 nm og er mer sensitiv og kvantitativ enn gel clot med et deteksjonsområde på 0.01-10 endotoksin enheter (EU/ml). Dette er en kolorimetrisk analyse hvor graden av farge som resulterer fra reaksjonen er proporsjonal til mengden endotoksin i testprøven og kan beregnes ved hjelp av en standardkurve.

Endotoksin testingskit (RUO)

Det er to endotoksin kit tilgjengelig for forskning (RUO) fra Rockland:

  • EndoAlert™ Endotoxin Plate Kit rekonstitueres med LAL Reagent Water og reagerer med både LPS (endotoksin) og B-D-glukan (i f.eks. celluloseprøver eller soppkontaminanter)
  • EndoAlert™ ES Endotoxin Plate Kit rekonstitueres med Endotoxin Specific Constitution Buffer som inaktiverer og blokkerer faktor G-sporet (sopp). Faktor C-sporet (LPS-bindende protein) forblir intakt, noe som gjør dette til en endotoksinspesifikk analyse. Dette kittet anbefales derfor for prøver der glukan kan være en utfordring

Low endotoxin control antibodies er også tilgjengelig for bruk som kontroller eller standardreagenser i Western Blotting og ELISA eksperimenter.

Kat. nr.  Produkt Størrelse
KMA-0100 Endotoxin Plate Kit 60 tester
KMA-0200 Endotoxin ES Plate Kit 60 tester
011-001-297  Low Endotoxin Control Rabbit IgG 500 μg
010-001-298 Low Endotoxin Control Mouse IgG 500 μg

20% rabatt på endotoksintestingsprodukter fra Rockland


Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2023. Kampanjekode #BNH2-23 må oppgis ved bestilling for å motta rabatten.