HLS2 HMW library system

HLS2 systemet fra Sage Science er en helt ny måte å ekstrahere DNA på. Brukeren tilsetter en cellesuspensjon til ferdig støpte gelkassetter. Under kjøring på instrumentet vil det da skje en lysering under elektroforetiske forhold. Degraderte og løselige proteiner blir fjernet, og intakt DNA blir isolert og bundet til agarosen. Deretter blir DNAet enzymatisk fragmentert ned til størrelser som kan migrere gjennom gelmaterialet. DNA blir separert på størrelse ved hjelp av elektroforese, samles i 6 separate kammer, og kan deretter pipetteres direkte ut fra kassetten.

20% rabatt


#HLT0001: HLS2 DNA Extraction and Library Prep System
HLS2 HMW library system
Tilbudet gjelder t.o.m. 30.06.2023. Kampanjekode #BNH1-23 må oppgis ved bestilling for å motta rabatten.