ImmPRESS polymer-reagenser til IHK

Polymerbaserte reagenser gir klare fordeler i forhold til tradisjonelle metoder for immunhistokjemi. Dette gjelder spesielt for applikasjoner som merking av flere antigener (multipleksing) eller hvor påvisbare nivåer av endogent biotin kan være problematisk.

Polymerbaserte systemer består av en integrert polymer av aktivt enzym og sekundært antistoff som binder seg til et primært antistoff. Dette integrerte formatet introduserer betydelig mer enzym på stedet for lokalisering, og genererer dermed en større reaksjon med det påfølgende kromogenet, sammenlignet med bruken av et sekundært antistoff direkte konjugert med enzym.

I tillegg forkorter bruk av en ett-trinns polymermetode IHK-fargingsprosedyren ved å unngå det to-trinns biotinylerte sekundære antistoff- og ABC-reagenstrinnet som kreves for standard avidin-biotinsystemer.

ImmPRESS polymerdeteksjonskit krever lite optimalisering og muliggjør rask, effektiv deteksjon i celle- og vevsbaserte applikasjoner.

ImmPRESS polymer-reagenser til IHK
ImmPRESS polymer-reagenser til IHK

Dobbelfaring (multipleks IHK)
ImmPRESS Duet Double Staining Polymer Systems er designet for å forenkle visualiseringen av to målantigener på samme vevssnitt. De muliggjør rask, veldefinert lokalisering og visualisering av de to antigenene. Kittene inkluderer anti-kanin og anti-mus konjugert til enten HRP eller AP, i tillegg til ImmPACT DAB EqV (HRP, brun) og ImmPACT Vector Red (AP, magenta) substrater som sikrer maksimal sensitivitet og fargekontrast mellom de to målantigenene. Dobbelfaringen blir ekstra enkel fordi reagensene kommer i en ferdigfortynnet løsning klar til bruk.

Dersom din dobbelmerking møter følgende kriterier, er ImmPRESS Duet Double Staining Polymer Kits egnet for eksperimentet ditt:
1. Ett primærantistoff er laget i mus og det andre primærantistoffet er laget i kanin
2. Vevsprøven er ikke fra mus, kanin, eller rotte
3. Målantigenene er ikke kolokalisert (overlappende uttrykk)

17% rabatt på alle ImmPRESS polymer-deteksjonskit!

 
Kat. nr. Produkt
Dobbelfarging
MP-7714-15 ImmPRESS® Duet Double Staining HRP/AP Polymer Kit (Anti-Rabbit IgG-brown, Anti-Mouse IgG-magenta)
MP-7724-15 ImmPRESS® Duet Double Staining HRP/AP Polymer Kit (Anti-Mouse IgG-brown, Anti-Rabbit IgG-magenta)
Enkelfaring
MP-5401 ImmPRESS® ​​​​​-AP Horse Anti-Rabbit IgG Polymer Detection Kit​​
MP-5402 ImmPRESS® ​​​​​​-AP Horse Anti-Mouse IgG Polymer Detection Kit
MP-5404 ImmPRESS® -AP Goat Anti-Rat IgG Polymer Detection Kit
MP-5405 ImmPRESS® -AP Horse Anti-Goat IgG Polymer Detection Kit
MP-7401 ImmPRESS® -HRP Horse Anti-Rabbit IgG Polymer Detection Kit
MP-7402 ImmPRESS® ​​​​​​​-HRP Horse Anti-Mouse IgG Polymer Detection Kit
MP-7404 ImmPRESS® ​​​​​​​-HRP Goat Anti-Rat IgG Polymer Detection Kit
MP-7405 ImmPRESS® ​​​​​​​-HRP Horse Anti-Goat IgG Polymer Detection Kit
MP-7451 ImmPRESS® ​​​​​​​-HRP Goat Anti-Rabbit IgG Polymer Detection Kit
MP-7452 ImmPRESS® ​​​​​​-HRP Goat Anti-Mouse IgG Polymer Detection Kit
Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2023. Kampanjekode #BNH2-23 må oppgis ved bestilling for å motta rabatten.