Nucleofector™-system og kit for transfeksjon

Nucleofector™-systemene fra Lonza er transfeksjonssystem som gir unike elektriske parametere til cellene. De elektriske settingene er forhåndsprogrammert for hver celletype for å sikre riktige og optimale forhold for nettopp den celletypen.

Nucleofection™ er en teknologi som er basert på dannelse av små porer i cellemembraner ved en elektrisk puls. Nucleofector™-programmene og de celletypespesifikke løsningene som benyttes muliggjør at nukleinssyre substrat leveres, ikke bare til cytoplasma, men også inn i kjernen gjennom kjernemembranen. Du kan oppleve transfeksjonseffektiviteter opp til 99%.

20% rabatt på alle Nucleofector™-system

 

Kittene til systemene inneholder en spesifikk Nucleofector™-løsning, et supplement, spesifiserte kuvetter, pipetter og en pmaxGFP™ kontrollvektor. Alle Nucleofector™-løsningene gir et beskyttende miljø for cellene som resulterer i høy transfeksjonseffektivitet og celleviabilitet. Et stort utvalg celletypespesifikke Nucleofector™-kitt med optimaliserte protokoller er tilgjengelig. Alt for å gi deg best resultat med dine celler.

15% rabatt på alle Nucleofector™-kit

Nucleofector™-system og kit for transfeksjon
Nucleofector™-system og kit for transfeksjon

Tilbudet gjelder t.o.m. 30.06.2020. Kampanjekode #BN2-20 må oppgis ved bestilling for å motta rabatten.