Primære blod- og immunceller

I motsetning til kontinuerlige cellelinjer, gjenspeiler primære celler in vivo morfologi, metabolisme og vekstegenskaper, og spiller derfor en avgjørende rolle i in vitro-forskning.

Prosessen med å isolere og karakterisere disse cellene kan være både tids- og arbeidskrevende. Selv om man har gode protokoller for isolasjon av primærceller, kan det fortsatt være utfordrende å finne egnede donorer og passende vev.

Primære blod- og immunceller

Vi tilbyr frosne primærceller fra et stort utvalg donorer. Alle donorer blir testet og er garantert fri for HIV-1/2, HBV og HCV, og HLA-typing er inkludert uten ekstra kostnad. Protokoll og instruksjoner følger selvfølgelig med, samt anbefalinger om dyrkings-medium, næringssupplement og andre reagenser nødvendig for dyrking av cellene. Det er også mulig å velge batch ut fra bestemte donorkriterier, samt sette opp batch-reservasjoner.

Celleoversikt:

  • Hematopoetiske stamceller/progenitorceller (CD34+)
  • Mesenkymale stamceller
  • PBMCs
  • T-celler
  • B-celler
  • Dendritiske celler
  • NK-celler
  • Makrofager

10% rabatt!


Vi hjelper deg gjerne med å finne de rette cellene, donorene eller vev til ditt prosjekt!

Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2023. Kampanjekode #BNH2-23 må oppgis ved bestilling for å motta rabatten.