Rensekit for RNA og DNA

Monarch nucleic acid purification kit sørger for rask og pålitelig rensing av DNA og RNA med høyeste kvalitet fra en rekke kilder som f.eks. bakteriekulturer, agarosegeler og enzymatiske reaksjoner. De fleste kittene benytter en silikakolonne-teknologi, mens 'high molecular weight' (HMW) DNA-ekstraksjonen benytter en ny glasskule-basert metode.

Etter rensing er nukleinsyrene egnet for bruk i en rekke nedstrømsapplikasjoner, inkludert sekvensering, kloning, PCR og andre enzymatiske reaksjoner. For enkelhetsskyld er alle komponenter i et Monarch kit også tilgjengelig separat.

20% rabatt på alle Monarch kit!

 
Rensekit for RNA og DNA
Monarch Plasmid Miniprep Kit
#T1010S: 50 preparasjoner og #T1010L: 250 preparasjoner
• Rens 20 μg plasmid fra bakterier
• Eliminer bufferretensjon og eluer i ≥30 μl
• Følg progresjonen med de brukervennlige fargede buffere
Monarch DNA Gel Extraction Kit
#T1020S: 50 preparasjoner og #T1020L: 250 preparasjoner
• Rens DNA fra agarosegeler med høyt utbytte
• Eluer i så lite som ≥6 μl
• Ikke nødvendig å følge med på pH eller å tilsette isopropanol
Monarch PCR & DNA Cleanup Kit (5ug)
#T1030S: 50 preparasjoner og #T1030L: 250 preparasjoner
• Rens høykvalitets DNA (50 bp to 25 kb) fra PCR og andre enzymatiske reaksjoner
• Enkel PCR cleanup på 5 minutter. Eluer i så lite som ≥6 μl
• Rens oligoer, ssDNA og små DNA-fragmenter med en enkel protokollmodifikasjon
Monarch Genomic DNA Purification Kit
#T3010S: 50 preparasjoner og #T3010L: 150 preparasjoner
• Rens høykvalitets genomisk DNA fra prøvetyper som celler, blod og vev
• Få utbytte med lav (typisk <1%) RNA-kontaminering (RNase A er inkludert)
• Isoler gDNA med høy molekylærvekt (toppstørrelse vanligvis ≥50 kb)
Monarch HMW DNA Extraction Kit for Cells & Blood
#T3050S: 5 preparasjoner og #T3050L: 50 preparasjoner
• Isoler HMW DNA fra celler og blod
• Rask arbeidsflyt (30 minutter for celler, 60 minutter for blod)
• Juster størrelsen på isolert DNA ved å endre omrøringshastigheten under lysering
Monarch HMW DNA Extraction Kit for Tissue
#T3060S: 5 preparasjoner og #T3060L: 50 preparasjoner
• Isoler HMW DNA fra en rekke vev, bakterier og andre prøver (gjær, insekt, amfibier)
• Rask arbeidsflyt (90 minutter for vev og bakterier)
• Ideell for long-read sekvensering
Monarch RNA Cleanup Kit (10 μg, 50 μg and 500 μg)
#T2030S/L: 20 /100 preps, #T2040S/L: 20/100 preps, and #T2050S/L: 20/100 preps
• Rens og oppkonsentrer RNA fra ulike reaksjoner, inkludert i IVT, DNase I behandling, merking og capping
• Kan benyttes til å rense RNA fra vannfasen etter TRIzol® eller liknende ekstraksjoner
• Velg mellom tre bindingskapasiteter og oppnå rent RNA i løpet av minutter med enkle protokoller
Monarch Total RNA Miniprep Kit
#T2010S: 50 preps
• Rens totalt RNA fra flere prøvetyper (blod, celler, vev og mer) med ett enkelt kit
• Inkluderer DNase I og gDNA Removal Columns for effektiv DNA fjerning
• Rens effektivt RNA i alle størrelser, inkludert små RNA (<20 nt)

Kontakt oss for et GRATIS Monarch prøvekit!

Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2023. Kampanjekode #BNH2-23 må oppgis ved bestilling for å motta rabatten.