Transfeksjonsreagenser

PolyPlus leverer transfeksjonsreagenser for levering av DNA, oligonukleotider, siRNA/miRNA eller proteiner til både adherente og suspensjonsceller, og for en rekke applikasjoner.  

Produktene er utviklet for å øke transfeksjonseffektiviteten i flere celletyper, samtidig som mengden DNA/RNA holdes så lavt som mulig. Dette fører igjen til redusert volum av transfeksjonsreagens, og gir en lavere kostnad per reaksjon.

15% rabatt på alt fra PolyPlus!

 

Transfeksjonsreagenser
 • Genekspresjon
  Plasmid DNA og mRNA transfeksjon, genome editing, celle-spesifikke DNA reagenser
 • Genome editing
  Levering av gRNA og Cas9 for alle systemer
 • RNA interferens
  Transfeksjon av siRNA, miRNA og andre oligonukleotider
 • Proteinproduksjon
  Stor skala TGE, høyt proteinutbytte
 • Virusproduksjon for gen- og celleterapi
  Virusproduksjon i stor skala, AAV, lentivirus
 • In vivo
  in vivo levering av nukleinsyrer i ulike typer vev og dyremodeller
 • Therapeutics
  Reagenser for prekliniske og kliniske studier i mennesker
 • Molekylærbiologi og diagnostikk
  PCR, primere og prober 
 • Proteinlevering
  Intra-cellulær levering av proteiner, peptider og blokkerende antistoffer i levende celler

Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2023. Kampanjekode #BNH2-23 må oppgis ved bestilling for å motta rabatten.