Viabilitetsfarger for celletelling

Trypanblå er det fargestoffet som oftest benyttes for å undersøke celleviabilitet. Det er et impermeabelt fargestoff som kun passerer gjennom de ødelagte membranene til ikke-levende celler og farger disse blå. Levende cellene forblir fargeløse.

Erythrosin B er et trygt alternativ til trypanblå. Dette fargestoffet er ikke-toksisk og farger de ikke-levende cellene røde, mens de levende cellene forblir ufarget.

Acridine orange (AO) er et celle-permeabelt fluorescerende fargestoff som passerer gjennom membranen hos alle celler og farger nukleinsyrene grønne.

Viabilitetsfarger for celletelling

Propidium iodide (PI) kan kun passere gjennom de ødelagte membranene hos ikke-levende celler og farger nukleinsyrene røde. I kombinasjon med AO vil PI quenche det grønne signalet fra AO, noe som resulterer i at levende celler blir farget grønne og ikke-levende celler blir farget røde.

Metylenblå er et fargestoff som brukes for å studere viabilitet hos gjær. Ikke-levende gjærceller blir farget blå mens levende celler forblir fargeløse.

Fluorescein diacetate (FDA) brukes i kombinasjon med PI for å studere viabiliteten til gjærceller. Levende celler hydrolyserer FDA til fluorescin (grønt fluorescerende stoffe), noe som gjør at levende celler blir grønt fluorescerende. PI blir tatt opp av ikke-levende celler og gjør at de blir rødt fluorescerende.

15% rabatt på viabilitetsfarger fra Logos biosystems

 

Kat. nr. Produkt Størrelse
T13001  Trypan Blue Stain, 0.4 % 2 x 1 ml
T13011  Trypan Blue Stain, 0.4 %, Sterile-filtered  2 x 1 ml
L13002 Erythrosin B Stain 2 x 1 ml
L13003 Erythrosin B Stain 50 x 1 ml
F23001 Acridine Orange/Propidium Iodide Stain 2 x 0.5 ml
F23011  Acridine Orange/Propidium Iodide Stain, Sterile-filtered 2 x 0.5 ml
F23002 Acridine Orange Stain 2 x 0.5 ml
F23003 Propidium Iodide Stain 2 x 0.5 ml
L13004 Methylene Blue Stain, 0.02 % 2 x 1 ml
F23202 Yeast Viability Kit 1 1 kit
Q13502 QUANTOM™ Viable Cell Staining Kit 1 kit
Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2023. Kampanjekode #BNH2-23 må oppgis ved bestilling for å motta rabatten.