Diagnostikk

BioNordika leverer reagenser, forbruksvarer og instrumenter til alle avdelinger innenfor laboratoriemedisin.

Vi har levert oligonukleotider fra Eurogentec, samt FISH prober siden tidlig 90 tallet til medisinsk genetikk, molekylærpatologi, medisinsk mikrobiologi og kreftcytogenetikk. 
De siste 5 årene har vi økt både portefølje og fokus mot laboratoriemedisin med blant annet forbruksvarer og reagenser til in-house analyser, CE-IVD multiplekspaneler, og reagenser til NGS og Sanger-sekvensering. 

Vi har også produkter til mykobakteriediagnostikk, veterinærdiagnostikk og for analyse av matpatogener.

Hvis det er ting du ikke finner, eller noe du lurer på så ring oss gjerne på telefon 23 03 58 00 eller send oss en e-post.

Vi hjelper deg gjerne!


In-house analyser

Vi tilbyr en rekke produkter og tjenester til in-house analyser:

  • Oligonukleotidsyntese
  • Dispenseringstjeneste
  • Robust Taq PCR
  • PCR plast
...  Les mer   
In-house analyser

CE-IVD multiplekspaneler

AusDiagnostics Pty Ltd er markedsledende innen multipleksbasert molekylærdiagnostikk i Australia. I tillegg har de kontorer i London, Dallas og Auckland.

Deres kit er CE-IVD godkjente og firmaet har et kvalitetssystem som er i henhold til ISO 13485. De er i full gang med forberedelser inn mot IVDR og er i gang med å samle inn kliniske data. De siste årene har de hatt fokus på å markedsføre sine instrumenter og paneler her i Europa og har allerede lyktes til å plassere ut en rekke produkter.

De har blant annet solgt 33 instrumenter i Storbritannia og 13 i Italia i tillegg til en del andre land.

...  Les mer   

NGS panel

NGS løsninger for lungekreft, brystkreft og lymfomdiagnostikk

HTG tilbyr diagnostiske assays som benytter en ekstraksjonsfri NGS library prep og muliggjør en bred multipleks gen-ekspresjonsanalyse med minimalt prøvemateriale.

Metoden er uten bias, den er sensitiv og reproduserbar. Du kan bruke bare en enkel 5µm FFPE slide for å analysere lungefusjoner (CE-IVD), gjøre DLBCL subtyping (CE-IVD), brystkreft molekylær subtyping eller for å gjøre en bred molekylær biomarkør profiling (opp til 2 560 gener).

Til og med nålebiopsier med sine lave input kan analyseres nøyaktig, og metoden viser høy overenstemmelse med gullstandardmetoder som FISH  (>95% for ALK).

NGS panel

Assayene kjøres på HTG’s automatiserte EdgeSeq library prep system og kommer med tilhørende analysesoftware og diagnostiske rapporter.

To produkteksempler:
ALKPlus Assay
HTG EdgeSeq DLBCL Cell of Origin Assay

Ønsker du mer informasjon HTG’s NGS løsninger for lungekreft, brystkreft og lymfomdiagnostikk, er du velkommen til å ta kontakt.

Bilde: Bestemmelse av ALK status på NSCLC tumorvev fra nålebiopsi. 

Sangersekvensering

Vi har alt du trenger sangersekvensering!

  • One Taq DNA polymerase
  • XOZap
  • Sekvenseringskit
  • Renseplater
  • Plast kompatibel med PCR og ABI
...  Les mer   
Sangersekvensering

Fluorescence in situ Hybridization (FISH) prober

Etter mer enn 20 år kan Cytocell nå tilby et omfattende utvalg av klassiske FISH-prober for subtelomere og pericentromeriske regioner, kryptisk kromosom delesjoner, helkromosomsmaling og prenatal analyse. De tilbyr også en rekke produkter for onkologi, spesielt i hematologiske og patologiske applikasjoner;et omfattende utvalg av FISH-prober for den moderne patologen for å bistå i kreftdiagnose og prognose. De tilbyr også en fullstendig kvalitetssikret FISH probe design service.

...  Les mer   
Fluorescence in situ Hybridization (FISH) prober

Mykobakteriediagnostikk

Dekontaminering

Alpha-Tec leverer kvalitetsprodukter til mykobakteriologi. De er anerkjent i USA og leverer i tillegg produkter til UK, Italia, Tyskland, samt folkehelseinstituttet i Paris.

Vanlig prosedyre for dekontaminasjon er med NALC / 2%NaOH forbehandling. Våre reagenser (NAC-PAC-RED systemet) har i tillegg tett kontroll av pH som forhindrer at tuberkulosebakterien dør.

Alpha-Tec’s NAC-PAC RED system er basert på “Kent and Kubica method”, og består av tre reagenser som er tilgjengelig i kit og separat.  

Mykobakteriediagnostikk

NAC-PAC RED er ekvivalent til NaOH og natriumsitrat som i tillegg har en unik innebygd pH indikator. Denne kan visuelt bekrefte nøytral pH og dermed bidra til at man beholder levende mykobakterier. Når NAC-PAC RED blandes ut med NALC ampuller i kitet, er løsningen holdbar i 72 timer.

NPC-67 Nøytraliseringsbuffer erstatter den tradisjonelle M/15 fosfatbufferen og nøytraliserer NAC-PAC RED når det skifter farge fra rosa til blank. Den sørger for at pH holder seg under 8.2 for å forhindre at bakterien dør under sentrifugeringstrinnet.

Vanlige dekontamineringsmetoder bruker NaOH buffer og M/15 buffer som verken kontrollerer eller monitorer pH på prøven. For høy pH på prøven kan påvirke antall levende mykobakterier man sitter igjen med.
M/15 er en veldig svak fosfatbuffer og har ikke tilstrekkelig bufferkapasitet til å nøytralisere en svak 2% NaOH løsing som brukes i dekontamineringsreagenser. pH forblir rundt 11-12 hvis man ikke tilsetter HCL og bruker pH papir for å sjekke at pH holder seg under 8. Denne utvidede eksponeringen av høy pH kan føre til at mykobakterien dør under sentrifugeringstrinnet.

Etter at prøven er dekontaminert tilsetter man PRB Pellet Resuspensjonbuffer som er det siste reagenset i kitet. PRB holder prøven i et strengt regulert pH område på 6.8 til 7.1 Dette er ideelt for å beholde flest mulig mykobakterier viable i kultur,  i flytende eller fast medium.

NAC-PAC RED systemet er kompatibelt med alle nedstrøms protokoller og molekylære systemer inkludert Cepheid GeneXpert.

Les mer om NAC-PAC Red her.

Matpatogener

Vil du teste for matpatogener? AusDiagnostics tilbyr følgende kit:

Food pathogens (16-well)
Kat. nr.  26041
• Staphylococcus spp. - Incl. S. aureus, S. epidermidis and S.haemolyticus
• Staphylococcus aureus - Incl. most strains (rare strains are nuc negative)
• Campylobacter spp - Incl. Campylobacter jejuni. C. lari, C. coli; excludes C. fetus
• Escherichia coli - All serotypes, possibly reduced sensitivity for o145:H28
• Salmonella spp. - Incl. Salmonella enterica and S.bongori
• Salmonella enterica
• Listeria monocytogenes - Incl. clinically relevant strains 4b, 1/2a and 1/2b
• B.cereus motB gene
• Clostridium perfringens cpa gene
• Shiga toxin 1 and 2 - Incl. Shiga and Shiga-like toxin 1 from Shigella dysenteriae and STEC
• Vibrio cholera spp
• Vibrio cholerae ctxA toxin - Virulent (toxigenic) strains of V. cholerae
• Yersinia spp. - Incl. pathogenic Y.enterocolitica, mollaretii, intermedia, ruckeri, bercovieri, & some Y.pestis
• Pathogenic Escherichia coli intimin gene
• Bacteria 16S RNA

Veterinærdiagnostikk

Diagnostiske panel for katte- og hundeinfeksjoner, og for de mest alvorlige fuglesykdommer. AusDiagnostics tilbyr også et stort utvalg panel for deteksjon av patogener hos produksjonsdyr for å kunne øke produksjonsutbyttet.  

...  Les mer   
Veterinærdiagnostikk

Instrumenter, software og teknologi

Det finnes to, snart tre system (instrumenter). Alle system består av to deler: en Sample Processor og en Analyser, hvor Sample Processor er hovedenheten som utfører prøveopparbeidingen og trinn 1, og Analyser er et real time instrument som utfører trinn 2. 

Teknologien til AusDiagnostics er basert på multipleks tandem PCR (MT-PCR) og muliggjør deteksjon av flere target i en prøve uten at det går utover analytisk sensitivitet og spesifisitet.

...  Les mer   
Instrumenter, software og teknologi

Screening for COVID-19 (til diagnostikk)

Oppdatert informasjon 14.01.2021.
 

Vi tilbyr flere produkter som er essensielle for deteksjon av SARS-CoV-2.

Screening for COVID-19 (til diagnostikk)

Våre samarbeidspartnere i Caliber Scientific tilbyr virus transportmedium, og vi kan levere MagNA Pure kompatible cartridge og output plater fra BIOplastics, lysisbuffer til MagNA Pure 96 fra Caliber. Produksjonen av SARS-CoV-2 primere og prober går kontinuerlig hos Eurogentec og de har økt lagerbeholdningen av One Step qPCR probe reagenser. I tillegg har vi CE merkede multiplekspanel som detekterer SARS-CoV-2 (ORF1 og ORF8), influensa og RSV fra AusDiagnostics samt CE-IVD ELISA kit.

Denne siden vil oppdateres jevnlig.  Ta kontakt med Gitika dersom du har spørsmål.

...  Les mer   

Kontaktperson: Gitika Emberland

Gitika har en bachelor i kjemi og en mastergrad i molekylærbiologi. Hun har god dialog med akkrediterte laboratorier i Norge, både på sykehus og innen mat & miljø. Spør henne gjerne om produkter til molekylærdiagnostikk, enten det CE-IVD kit eller reagenser til in-house analyser.

gitika@bionordika.no

Kontaktperson: Gitika Emberland