CE-IVD og CE-IVDR kit

GeneProof  produserer både kvalitative og kvantitative CE-IVD kit for deteksjon av infeksjoner og genetiske sykdommer. Deres åpne kit er validert på flere typer qPCR maskiner som ofte er å se på norske sykehuslaboratorier. Analysene kjøres med samme protokoll, inkludert en universell kontroll, så man har god mulighet til å sette sammen en pakke som er tilpasset rekvisisjonene som kommer inn til laboratoriet.


Flere av GeneProof sine kit er kalibrert mot W.H.O standarder og de deltar jevnlig i EQA-programmer som QCMD og Instand. EQA resultat finnes tilgjengelig på hver enkelt produktside.

 • Åpne kvalitative og kvantitative kit  
 • Et rør med alle komponenter
 • Universell kontroll og samme PCR program
 • 80 CE-IVD kit kan selges under de nye IVDR reglene  

IVDR
GeneProof fortsetter å selge sin portefølje med over 80 CE-IVD produkter i henhold til IVDR. Les mer om hvordan GeneProof fortsetter arbeidet videre mot IVDR.
IVDR FAQ GeneProof

Produktoversikt
Et stort utvalg kit for deteksjon av infeksjoner som:

 • Blodbårne infeksjoner
 • Luftveisinfeksjoner
 • Nevroinfeksjoner
 • Resistens
 • Seksuelt overførbare sykdommer
 • Transplantasjon

Antibiotikaresistens

GeneProof tilbyr CE-IVD-sertifiserte PCR kit for deteksjon av MRSA og VRE. Kittene er kompatible med en rekke real-time PCR instrumenter. De er enkle i bruk da de leveres som klar-til-bruk mastermikser i ett enkelt rør. Mastermiksene inneholder Uracil-DNA glycosylase (UNG) og dUTP-er, og ingen ekstra PCR reagenser må pipetteres. Dette eliminerer også faren for overføringskontaminering. 

Tilgjengelig kit:

Antibiotikaresistens
Priser og bestilling:

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post.

Blodbårne infeksjoner

GeneProof tilbyr flere PCR kit (CE-IVD) for deteksjon av blodbårne infeksjoner. Kittene er kompatible med en rekke real-time PCR instrumenter. De er enkle i bruk da de leveres som klar-til-bruk mastermikser i ett enkelt rør. Mastermiksene inneholder Uracil-DNA glycosylase (UNG) og dUTP-er, og ingen ekstra PCR reagenser må pipetteres. Dette eliminerer også faren for overføringskontaminering. 

Tilgjengelig kit:

Blodbårne infeksjoner
Priser og bestilling:

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post.

Immunkompromittert/transplantert panel

GeneProof tilbyr et panel av PCR kit (CE-IVD) for analyser rundt transplantasjon (immunkompromittert/transplantert panel). Kittene er kompatible med en rekke real-time PCR instrumenter. De er enkle i bruk da de leveres som klar-til-bruk mastermikser i ett enkelt rør. Mastermiksene inneholder Uracil-DNA glycosylase (UNG) og dUTP-er, og ingen ekstra PCR reagenser må pipetteres. Dette eliminerer også faren for overføringskontaminering. 

Tilgjengelig kit:

Immunkompromittert/transplantert panel
Priser og bestilling:

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post.

Luftveisinfeksjoner

GeneProof tilbyr flere PCR kit (CE-IVD) for deteksjon av luftveisinfeksjoner. Kittene er kompatible med en rekke real-time PCR instrumenter. De er enkle i bruk da de leveres som klar-til-bruk mastermikser i ett enkelt rør. Mastermiksene inneholder Uracil-DNA glycosylase (UNG) og dUTP-er, og ingen ekstra PCR reagenser må pipetteres. Dette eliminerer også faren for overføringskontaminering. 

Tilgjengelig kit:

Luftveisinfeksjoner
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post.

Nevroinfeksjoner

GeneProof tilbyr flere PCR kit (CE-IVD) for deteksjon av nevroinfeksjoner. Kittene er kompatible med en rekke real-time PCR instrumenter. De er enkle i bruk da de leveres som klar-til-bruk mastermikser i ett enkelt rør. Mastermiksene inneholder Uracil-DNA glycosylase (UNG) og dUTP-er, og ingen ekstra PCR reagenser må pipetteres. Dette eliminerer også faren for overføringskontaminering. 

Tilgjengelig kit:

Nevroinfeksjoner
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post.

Seksuelt overførbare sykdommer

GeneProof tilbyr både PCR kit og STI GPacks for deteksjon av seksuelt overførbare sykdommer. 

PCR kit (CE-IVD)
CE-IVD sertifiserte diagnostiske tester kompatible med en rekke real-time PCR instrumenter. Kittene er enkle i bruk,  de leveres som klar-til-bruk mastermikser i ett enkelt rør. Mastermiksene inneholder Uracil-DNA glycosylase (UNG) og dUTP-er, og ingen ekstra PCR reagenser må pipetteres. Dette eliminerer også faren for overføringskontaminering. 

GPacks
GPacks er kombinasjoner av GeneProof sine PCR kit fra panelet for STIs. Den universelle PCR-profilen til PCR kittene, muliggjør deteksjon av opptil 7 patogener i en enkelt kjøring. For å forenkle arbeidsflyten enda mer, inneholder alle kittene ett rør med en mastermiks som er klar til bruk.

...  Les mer   
Seksuelt overførbare sykdommer

RealFast assays

RealFast assays fra ViennaLab, er in vitro diagnostiske tester for arvelige sykdommer, genetisk predisposisjon, farmakogenetikk og onkologi. 

CE-IVD-merkede real-time PCR assay med TaqMan-prober, som raskt og effektivt påviser enkeltnukleotidpolymorfismer (SNP) og kopitallsvariasjoner (CNV).

D2PCR buffer tar dine RealFast assays rett fra prøve til PCR-instrument, uten ekstraksjonstrinn. 

RealFast assays

Hurtig og brukervennlig protokoll for å lage PCR-templat direkte fra prøvematerialet.

 • Kardiovaskulære sykdommer (CVD)
 • Talassemi
 • Familiær middelhavsfeber (FMF)
 • Hemokromatose
 • Gauchers sykdom
 • Alzheimer
 • Sukkerintoleranse (laktose, fruktose)
 • Medfødt binyrebarksvikt (CAH/adrenogenitalt syndrom)
 • Cystisk Fibrose (CF)
 • KRAS
 • BRAF
 • Paneler for individuell antikoagulasjons- og kreftbehandling
 • …med flere

Last ned ViennaLab's produktkatalog

Kontakt oss for mer informasjon. 

...  Les mer   

BioGX

BioGX er en ledende global leverandør av qPCR-reagenser for molekylær diagnostikk.

Fra BioGX tilbyr vi blant annet CE-IVD kit som komplementerer porteføljen av analyser som kan kjøres på BD MAX systemet. Alle nødvendige reagenser er ferdigmikset og lyofilisert i ett rør og klar til å kjøres på systemet for deteksjon av infeksjoner som:

 • Luftveisinfeksjoner
 • Immunsupprimert, meningitt, encefalitt
 • Resistens
 • Mage -og tarmsykdommer
 • Seksuelt overførbare infeksjoner
 • Urininfeksjoner, sår og sepsis
BioGX

I tillegg har BioGX flere RUO kit som kan brukes på åpne qPCR instrumenter. De jobber også med å utvikle flere qPCR kit uten behov for ekstraksjon som vil kunne kjøres på pixl systemet.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon. 

Kontaktperson: Mari Gilde

Mari har en master i molekylærbiologi. Hun er ansvarlig for våre produkter innen molekylær diagnostikk, og hjelper deg gjerne.

mari@bionordika.no

Kontaktperson: Mari Gilde