CE-IVD multiplekspaneler

AusDiagnostics Pty Ltd er markedsledende innen multipleksbasert molekylærdiagnostikk i Australia. I tillegg har de kontorer i London, Dallas og Auckland.

Deres kit er CE-IVD godkjente og firmaet har et kvalitetssystem som er i henhold til ISO 13485. De er i full gang med forberedelser inn mot IVDR og er i gang med å samle inn kliniske data. De siste årene har de hatt fokus på å markedsføre sine instrumenter og paneler her i Europa og har allerede lyktes til å plassere ut en rekke produkter.

De har blant annet solgt 33 instrumenter i Storbritannia og 13 i Italia i tillegg til en del andre land.


Respiratoriske infeksjoner

AusDiagnostics tilbyr flere kombinasjoner av multiplekspanel for å detektere luftveisinfeksjoner. Panelene er klar til bruk og krever lite hands on. De kjøres på High Plex som er et automatisk LIMS-kompatibelt system med barkodesporing som gir ut prøvesvar. 

Les mer om High Plex systemet her.

Velg mellom kombinasjonspaneler, spesifikke paneler eller det utvidede panelet som detekterer 24 targets per pasientprøve på ett oppsett i kategoriene:
• Øvre luftveisinfeksjoner
• Respiratoriske patogener
• Respiratoriske virus
• Pneumoni/atypisk pneumoni
• SARS-CoV-2/ multipleks med influensa og RSV

...  Les mer   
Respiratoriske infeksjoner

Urogenitale infeksjoner

AusDiagnostics tilbyr paneler for diagnose av seksuelt overførbare infeksjoner (STIs), bakteriell vaginose og candidiasis.

Urogenitalpanelene detekterer  de mest vanlige agens som forårsaker urogenital infeksjon
• Samtidig deteksjon av mer uvanlige targets som tricomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum og Mycoplasma hominis
• Direkte deteksjon fra vaginale, enocervikale og uretrale swabs (uten ekstraksjon) for M.hominis, U.urealyticum, U.parvum, Chlamydia, and T.vaginalis
• Panelet for bakteriell vaginose påviser dominans av bakterier eller sopp og gir ut et «diagnostisk» svar. Kan detekteres direkte fra vaginale swabs uten nukleinsyreekstraksjon
• Kontroller: Internkontroll, sample adequacy control er med og det er mulighet for ekstraksjonskontroll og syntetisk positiv kontroll
• Klare til bruk
• Automatisk system og prøvesvar
• Barkodesporing og kompatibelt med LIMS
• Lite hands on
• CE-IVD

Urogenitale infeksjoner
Urinogenital and resistance (12-well)
Kat. nr. 27123
Vaginitis and vaginosis (8-well)
Kat. nr. 27117
Urinogenital (8-well)
Kat. nr. 27113
• Chlamydia trachomatis (momp)
• Lymphogranuloma venereum
• Neisseria gonorrhoeae
• Ceftriaxone resistance - strains containing A311V mutation
• Trichomonas vaginalis - excl. strain G3
• U.urealyticum - incl. serovars 2, 4, 5 and 7-13
• M.hominis and U.parvum
• Mycoplasma genitalium
• Mycoplasma genitalium (parC) - Mycoplasma genitalium fluoroquinolone resistance
• Mgen 23S - Mycoplasma genitalium macrolide resistance
• Trichomonas vaginalis - excl. strain G3
• C.albicans and krusei
• Candida parapsilosis and glabrata
• Gardnerella vaginalis
• Atopobium vaginae
• Lactobacillus iners and crispatus - incl. all known isolates
• Chlamydia trachomatis (momp)
• Neisseria gonorrhoeae
• Mycoplasma genitalium
• M.hominis and U.parvum
• U.urealyticum - incl. serovars 2, 4, 5 and 7-13
• Trichomonas vaginalis - excl. strain G3
Tabell: Panel #27117, Vaginitis og vaginosis: Diagnostiske uttrykk og hva de betyr gjeldende for
Diagnosis Meaning
Poor sample Insufficient human cellular material found. Request another sample
Low level of Candida Candida has been detected at a concentration too low to culture in most cases. This is unlikely to be clinically relevant
Atypical flora Very low concentration of normal flora found, request alternative test
High bacterial load A large amount of Gardnerella vaginalis and/or Atopobium vaginae has been found relative to the amount of human cells present. This may indicate the presence of clue cells
Bacterial balance (0 to 10)  An indicator of the type of flora found.Greater than 4 is associated with altered flora, greater than 8 is associated with bacterial vaginosis
Candidiasis Candida found at high concentration, species of Candida detected is shown in the results table 
Trichomoniasis Trichomonas vaginalis has been detected
Normal flora A high proportion of lactobacillus has been found 
Flora consistent with intermediate flora Indicates an increased amount of Gardnerella vaginalis or Atopobium vaginae, but insufficient bacterial load to indicate bacterial vaginosis
Flora consistent with bacterial vaginosis Both the bacterial ratio and bacterial load are consistent with bacterial vaginosis 

Enteriske infeksjoner og parasitter

AusDiagnostics tilbyr flere kombinasjoner av multiplekspanel for å detektere enteriske infeksjoner. Har du ønsker for et annerledes enterisk panel som er tilpasset det norske markedet, vil vi gjerne ha din mening.

Oversikt over tilgjengelige paneler:

Faecal Pathogens B (16-well), (#25033)

Les mer her
 

Faecal Pathogens M (16-well), (#25039)

Deteksjon av 18 patogener i en prøve. 
• Detekteter sju av de mest vanlige bakteriepatogener og Shiga toksiner
• Tre obligatoriske parasitt-patogener
• Fire familier av enteriske virus
• Alle patogener detekteres fra en enkelt prøve
• Internkontroll (sample adequacy control) er med og det er mulighet for ekstraksjonskontroll og syntetisk positiv kontroll
• «Ready to use»
• Automatisk system og prøvesvar
• Barkodesporing og kompatibelt med LIMS
• Lite 'hands on'
• CE-IVD

Paneltargets
BAKTERIER PARASITTER VIRUS
Salmonella spp. Entamoeba histolytica Norovirus 1 / Norovirus 2
Shigella spp. Cryptospordium Rotavirus /Astrovirus
Shigatoxin 1 & 2 Giardia lamblia Adenovirus /Sapovirus
Campylobacter jejuni & coli    
Yersinia enterocolitica    
Aeromonas hydrophilia    
Clostridium difficile    

Oversikt over targets og inklusivitet. 
Les brukermanual her.
 

Faecal Pathogens A (16-well), (#25031)

Les mer her
 

Faecal Bacteria and Parasites (12-well), (#25041)

Les mer her
 

Vi har også screening-paneler med færre targets som går raskere:

Enteric Viruses (8-well)
Kat. nr. 25037
Parasites (8-well)
Kat. nr. 25021

• Rotavirus A (all strains)
• Norovirus I (GI.I, GI.3, GI.6, GI.8, GI.9, excludes GI.2)
• Norovirus II ( Multiple genotypes including 2.4)
• Enterovirus (A, B, C, D)
• Human adenovirus group F and G (hAdV40, 41,52)
• Human astrovirus (serotype 1 -8)
• Sapovirus (G2, G4 and some G1 (including 1.1))

Les mer

• Giardia (A, B, C, D, E and F)
• Giardia lamblia (A, B, C, D, E and F)
• Cryptosporidium (C.parvum, hominis, wrairi, meleagridis; excludes C.tyzzeri, baileyi, felis)
• Dientamoeba fragilis (all isolates)
• Entamoeba histolytica (Excludes other Entamoeba e.g. E. dispar and E. moshkovskii)
• B.hominis type 1 and type 3
• Cyclospora cayetanensis

Les mer

Encefalitt, meningitt og herpes

Hjernehinnebetennelse (meningitt) kan skyldes virus eller bakterier. AusDiagnostics tilbyr en rekke paneler som kan benyttes for å agens som er assosiert med serøs meningitt og akutt encefalitt.

Tilgjengelig panel:
• CSF (cerebrospinalvæske)
• Viral CSF
• Viral
• Viral panel

Panelene for cerebrospinalvæske (Cerebrospinal fluid, CSFer validert på nukleinsyreekstrakt fra CSF, mens de virale panelene er validert for en rekke flere prøvematerialer.

...  Les mer   

Bakteriell resistens

AusDiagnostics tilbyr flere kombinasjoner av multiplekspanel for å detektere bakteriell resistens. Egnet for gram-negative bakterieinfeksjoner inkludert Enterobacteriaceae, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa

Tilgjengelige panel:
• CRE
• CRE EU
• Staphylococcus og VRE
• Staphylococcus typing
• Urogential resistens

...  Les mer   

HPV og onkologi

AusDiagnostics tilbyr en rekke HPV og onkologi panel. 

Brosjyre: High-risk HPV Detection and Genotyping

Mer informasjon

Varianter av panelene

Panelene til AusDiagnostics kommer i 4 ulike format (8, 12, 16 eller 24 brønnspanel). Nummereringen viser til hvor mange brønner som brukes i trinn 2, men antall targets som detekteres kan være høyere.

Opptil 24 pasientprøver kan kjøres pr. kjøring med High Plex. Man trenger ikke å kjøre med full kapasitet (24 prøver), men det anbefales å kjøre minimum 5 prøver for at kostnaden ikke skal bli veldig dyr pr. prøve.

8-brønns panel:
• 6-14 target
• 24 pasientprøver pr. kjøring
• 8 brønner brukes for en pasientprøve i steg 2

12-brønns panel:
• 11-15 target
• 24 pasientprøver pr. kjøring
• 12 brønner brukes for en pasientprøve i steg 2

16-brønns panel:
• 14-30 target
• Opptil 24 pasientprøver pr. kjøring
• 16 brønner brukes for en pasientprøve i steg 2

24-brønns panel:
• 22-50 target
• Opptil 16 pasientprøver pr. kjøring
• 24 brønner brukes for en pasientprøve i steg 2

Forbruksvarer til panelene

Forbruksvarene kan kjøpes separat og gir deg som bruker ekstra fleksibilitet.

Rør til trinn 1
• Ferdig alikvoterte reagenser for trinn 1
• Multipleks - alle primere i ett rør
• 1 prøve = 1 rør
• Katalognummer slutter på S

Plater/strips til trinn 2
• Ferdig alikvoterte reagenser for trinn 2 (real time analyse)
• En prøve amplifiseres i 8, 16 eller 24 brønner avhengig av paneltype
• Strips for single prøver, 96- eller 384-plater for 24-48 prøver
• Katalognummer slutter på P

Mastermikser
• Reagenser som er nødvendige for å sette opp trinn 1 (amplifisering) og trinn 2 (real time analyse)
• Unike reagenser for RNA eller DNA
• Størrelse demi, low eller medium - avhengig av system og panel

​Synthetiske positive kontroller
• Miks av syntetiske kontroll-DNA for flere panel
• Fungerer som positiv kontroll for assay
• Cat. 910x

Les mer her

Forbruksvarer til panelene
Forbruksvarer til panelene

Kontaktperson: Gitika Emberland

Gitika har en bachelor i kjemi og en mastergrad i molekylærbiologi. Hun har god dialog med akkrediterte laboratorier i Norge, både på sykehus og innen mat & miljø. Spør henne gjerne om produkter til molekylærdiagnostikk, enten det CE-IVD kit eller reagenser til in-house analyser.

gitika@bionordika.no

Kontaktperson: Gitika Emberland