Bakteriell resistens

AusDiagnostics tilbyr flere kombinasjoner av multiplekspanel for å detektere bakteriell resistens. Egnet for gram-negative bakterieinfeksjoner inkludert Enterobacteriaceae, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa

Tilgjengelige panel:

 • CRE
 • CRE EU
 • Staphylococcus og VRE
 • Staphylococcus typing
 • Urogential resistens
Bakteriell resistens

CRE

CRE (16-well)
Kat. nr. 21098
 • Metallo beta-lactamase VIM - Incl. VIM-1-7, 11 , -19, and 36-40
 • Metallo beta-lactamase IMP - Incl. IMP-1, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 26, 29, 34, 40 and 42
 • Klebsiella pneumoniae carbapenemase 
 • New Delhi Metallo-beta-lactamases (NDM) - Incl. types 1 - 8
 • Imipenemase resistance gene - IMI-1, -2, -4, -7, -8
 • SME carbapenemase from Serratia mascerans - Incl. CMY-2, 4, 16, 31, 48, 59 and 73; excluding CMY-1
 • OXA-23-like β-lactamases - Incl. OXA-23, 49, 73, 134, 146, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 225
 • OXA-48-like beta-lactamase - Incl. oxa-48, -181, -204, -232, -244, -245, -484
 • OXA-51 like beta-lactamase from acinetobacter - Incl. oxa-51, -66, -69, -87, -89, -106, -107, -108,-109, -242, -387, -404
 • Carbapenem-hydrolysing oxacillinase OXA-58 - oxa-58, oxa-97
 • β-lactamase CTX-M group 1 - Incl. CTX-M-1, 3, 12, 14, 15, 28, 29, 32, 36, 54, 55, 58, 79 and 103
 • β-lactamase CTX-M group 9 - Incl. CTX-M-9, 13, 14, 24, 27, 38, 65 and 93
 • GES beta-lactamase - All GES. Carbapenemase has lower melt
 • Bacteria 16S RNA
CRE EU (16-well)
Kat. nr. 21099
 • Metallo beta-lactamase VIM - Includes VIM-1-7, 11 , -19, and 36-40
 • Metallo beta-lactamase IMP - Including IMP-1, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 26, 29, 34, 40 and 42
 • Metallo beta-lactamase IMP-14a - IMP14
 • Metallo beta-lactamase 8 - IMP-8
 • SME carbapenemase from Serratia mascerans
 • Colistin resistance - Mobilised colistin resistance gene
 • OXA-48-like beta-lactamase - Includes oxa-48, -181, -204, -232, -244, -245, -484
 • Klebsiella pneumoniae carbapenemase - Including all types
 • New Delhi Metallo-beta-lactamases (NDM) - Includes types 1 - 8
 • SIM beta-lactamase
 • GIM beta-lactamase
 • Imipenemase resistance gene - IMI-1, -2, -4, -7, -8
 • Betalactamase from Pseudomonas aeruginosa
 • FRI-1 to FRI-4
 • GES beta-lactamase - All GES. Carbapenemase has lower melt

Staphylococcus og VRE

Staphylococcus + VRE (8-well)
Kat. nr. 21340
 • Staphylococcus aureus - Including most strains (rare strains are nuc negative)
 • Methicillin-resistance gene - mecA gene from Staphylococcus species
 • Vancomycin resistance gene A - Incl. resistance in Enterococcus species i.e. E.faecalis, E. faecium and E. cecorum
 • Vancomycin resistance gene B - Including resistance found in Enterococcus faecalis and E. faecium
 • Enterococcus faecium - E. faecium strains
 • Enterococcus faecalis - E. faecalis strains

Staphylococcus typing

Staphylococcus typing (8-well)
Kat. nr. 21341
 • Staphylococcus spp. 
 • Staphylococcus aureus - Including most strains (rare strains are nuc negative)
 • Staphylococcus epidermidis - Staphylococcus epidermidis strains
 • Methicillin-resistance gene - mecA gene from Staphylococcus species
 • MecA gene variant - mecC gene from Staphylococcus species
 • Panton - Valentine Leukocidin

Urogenital og resistens

Urinogenital and Resistance (12-well)
Kat. nr. 27123

• Chlamydia trachomatis (momp) 
• Lymphogranuloma venereum - All LGV strains
• Neisseria gonorrhoeae 
• Ceftriaxone resistance - Strains containing A311V mutation
• Trichomonas vaginalis - Excludes strain G3
• U.urealyticum - Includes serovars 2, 4, 5 and 7-13
• M.hominis and U.parvum 
• Mycoplasma genitalium 
• Mycoplasma genitalium (parC) - Mycoplasma genitalium fluoroquinolone resistance
• Mgen 23S - Mycoplasma genitalium macrolide resistance

Kontaktperson: Gitika Emberland

Gitika har en bachelor i kjemi og en mastergrad i molekylærbiologi. Hun har god dialog med akkrediterte laboratorier i Norge, både på sykehus og innen mat og miljø. Spør henne gjerne om produkter til molekylærdiagnostikk, enten det CE-IVD kit eller reagenser til in-house analyser.

gitika@bionordika.no

Kontaktperson: Gitika Emberland