Encefalitt, meningitt og herpes

Hjernehinnebetennelse (meningitt) kan skyldes virus eller bakterier. AusDiagnostics tilbyr en rekke paneler som kan benyttes for å agens som er assosiert med serøs meningitt og akutt encefalitt.

Tilgjengelig panel:

 • CSF (cerebrospinalvæske)
 • Viral CSF
 • Viral
 • Viral panel

Panelene for cerebrospinalvæske (Cerebrospinal fluid, CSFer validert på nukleinsyreekstrakt fra CSF, mens de virale panelene er validert for en rekke flere prøvematerialer.


CSF

CSF (16-well)
Kat. nr. 27050
 • Neisseria meningitidis (ctrA) - Incl. serotypes A, B, C, W-135, X, Y, 29E and Z
 • Neisseria meningitidis (sod) - Incl. serotypes A, B and C
 • Streptococcus pneumoniae - Incl. serotypes 2, 3, 6B, 7F, 11A, 12, 14, 19A, 19, 23F, 29
 • RUO: H.influenzae not H.haemophilus
 • Varicella zoster virus (Human herpesvirus 3)
 • Herpes simplex virus 1 (Human herpesvirus 1)
 • Herpes simplex virus 2 (Human herpesvirus 2)
 • Enterovirus - Incl. types A, B, C and D
 • Human Parechovirus - Incl. types 1-8)
 • Cryptococcus neoformans - Incl. serovars neoformans and grubii, and C. gatti
 • RUO: Listeria monocytogenes - Incl. clinically relevant strains 4b, 1/2a and 1/2b
 • Mycobacterium tuberculosis complex - Incl. M. tuberculosis and M. bovis
 • Epstein Barr virus
 • RUO: Leptospira interrogans - All fully sequenced Leptospira interrogans variants

Prøvemateriale: Ekstrahert nukleinsyrer fra spinalvæske.

Viral CSF

Viral CSF (8-well)
Kat. nr. 27092
 • Herpes simplex virus 1 (Human herpesvirus 1)
 • Herpes simplex virus 2 (Human herpesvirus 2)
 • Varicella zoster virus (Human herpesvirus 3)
 • Cytomegalovirus (Human Herpes Virus 5)
 • Enterovirus - Incl. types A, B, C and D
 • Epstein Barr virus

Prøvemateriale: Ekstrahert nukleinsyrer fra spinalvæske.

Viral

Viral (8-well)
Kat. nr. 27093
 • Herpes simplex virus 1 (Human herpesvirus 1)
 • Herpes simplex virus 2 (Human herpesvirus 2)
 • Varicella zoster virus (Human herpesvirus 3)
 • Adenovirus group B C and E - Incl. groups B, C, E and some A, D; excludes hAdv 21
 • Enterovirus - Incl. types A, B, C and D
 • Parechovirus - Incl. types 1 - 8

Prøvemateriale: Spinalvæske, plasma/serum, EDTA-blod, fullblod, kultur, medullar plasma, feces, urin, vitreøs væske/indre øye, okulærvæske, bronchial washing, bronkialskyllevæske, genitalprøver, munnprøver, hud/sårsekret, halsprøve, anusprøver, øyeprøver, vesikkelinnhold, axilla.

HSV, HSV 2 og VZV kan detekteres uten ekstraksjon på følgende prøvemateriale: Plasma/serum, urin, vitreøs væske/indre øye, bronchial washing, genitalprøver, munnprøver, hud/sårsekret, halsprøve, anusprøver, øyeprøver, axilla.

Viral panel

Viral Panel (12-well)
Kat. nr. 27095
 • Herpes simplex virus 1 (Human herpesvirus 1)
 • Herpes simplex virus 2 (Human herpesvirus 2)
 • Varicella zoster virus (Human herpesvirus 3)
 • Epstein Barr Virus (Human Herpesvirus 4)
 • Cytomegalovirus (Human Herpes Virus 5)
 • Human herpesvirus 6
 • Human herpesvirus 7
 • Enterovirus - Incl. types A, B, C and D
 • Human parechovirus types 1-8
 • Adenovirus group B C and E - Incl. groups B, C, E and some A, D; excludes hAdv 21

Prøvemateriale: Spinalvæske, plasma/serum, EDTA-blod, fullblod, kultur, medullar plasma, feces, urin, vitreøs væske/indre øye, okulærvæske, bronkialskyllevæske, genitalprøver, munnprøver, hud/sårsekret, halsprøve, anusprøver, øyeprøver, vesikkelinnhold.

HSV, HSV 2 og VZV kan detekteres uten ekstraksjon på følgende prøvemateriale: Plasma/serum, urin, vitreøs væske/indre øye, bronkialskyllevæske, genitalprøver, munnprøver, hud/sårsekret, halsprøve, anusprøver, øyeprøver, axilla.

Viral og Syfilis

Viral and Syphilis (12-well)
Kat. nr. 87095
 • Herpes simplex virus 1 (Human herpesvirus 1)
 • Herpes simplex virus 2 (Human herpesvirus 2)
 • Varicella zoster virus (Human herpesvirus 3)
 • Epstein Barr Virus (Human Herpesvirus 4)
 • Cytomegalovirus (Human Herpes Virus 5)
 • Human herpesvirus 6
 • Treponema pallidum - Incl. subspecies pallidum, pertenue, endemicum and T. carateum
 • Enterovirus - Incl. types A, B, C and D
 • Human parechovirus types 1-8
 • Adenovirus group B C and E - Incl. groups B, C, E and some A, D; excludes hAdv 21

Prøvemateriale: Anusprøver, axilla, bronkialskyllevæske, spinalvæske, kultur, EDTA-blod, øyeprøver, genitalprøver, medullar plasma, munnprøver, nasopharyngeal aspirat (NPA), okulærvæske, plasma/serum, hud/sårsekret, halsprøve, urin, vesikkelinnhold, vitreøs væske/indre øye, fullblod.
 

HSV, HSV 2 og VZV kan detekteres uten ekstraksjon på følgende prøvemateriale: Plasma/serum, urin, vitreøs væske/indre øye, bronkialskyllevæske, genitalprøver, munnprøver, hud/sårsekret, halsprøve, anusprøver, øyeprøver, axilla.

Kontaktperson: Gitika Emberland

Gitika har en bachelor i kjemi og en mastergrad i molekylærbiologi. Hun har god dialog med akkrediterte laboratorier i Norge, både på sykehus og innen mat og miljø. Spør henne gjerne om produkter til molekylærdiagnostikk, enten det CE-IVD kit eller reagenser til in-house analyser.

gitika@bionordika.no

Kontaktperson: Gitika Emberland