Encefalitt, meningitt og herpes

Hjernehinnebetennelse (meningitt) kan skyldes virus eller bakterier. AusDiagnostics tilbyr en rekke paneler som kan benyttes for å agens som er assosiert med serøs meningitt og akutt encefalitt.

Tilgjengelig panel:

 • CSF (cerebrospinalvæske)
 • Viral CSF
 • Viral
 • Viral panel

Panelene for cerebrospinalvæske (Cerebrospinal fluid, CSFer validert på nukleinsyreekstrakt fra CSF, mens de virale panelene er validert for en rekke flere prøvematerialer.

Encefalitt, meningitt og herpes

CSF

CSF (16-well)
Kat. nr. 27050
 • Neisseria meningitidis (ctrA) - Incl. serotypes A, B, C, W-135, X, Y, 29E and Z
 • Neisseria meningitidis (sod) - Incl. serotypes A, B and C
 • Streptococcus pneumoniae - Incl. serotypes 2, 3, 6B, 7F, 11A, 12, 14, 19A, 19, 23F, 29
 • RUO: H.influenzae not H.haemophilus
 • Varicella zoster virus (Human herpesvirus 3)
 • Herpes simplex virus 1 (Human herpesvirus 1)
 • Herpes simplex virus 2 (Human herpesvirus 2)
 • Enterovirus - Incl. types A, B, C and D
 • Human Parechovirus - Incl. types 1-8)
 • Cryptococcus neoformans - Incl. serovars neoformans and grubii, and C. gatti
 • RUO: Listeria monocytogenes - Incl. clinically relevant strains 4b, 1/2a and 1/2b
 • Mycobacterium tuberculosis complex - Incl. M. tuberculosis and M. bovis
 • Epstein Barr virus
 • RUO: Leptospira interrogans - All fully sequenced Leptospira interrogans variants

Prøvemateriale: Ekstrahert nukleinsyrer fra spinalvæske.

Viral CSF

Viral CSF (8-well)
Kat. nr. 27092
 • Herpes simplex virus 1 (Human herpesvirus 1)
 • Herpes simplex virus 2 (Human herpesvirus 2)
 • Varicella zoster virus (Human herpesvirus 3)
 • Cytomegalovirus (Human Herpes Virus 5)
 • Enterovirus - Incl. types A, B, C and D
 • Epstein Barr virus

Prøvemateriale: Ekstrahert nukleinsyrer fra spinalvæske.

Viral

Viral (8-well)
Kat. nr. 27093
 • Herpes simplex virus 1 (Human herpesvirus 1)
 • Herpes simplex virus 2 (Human herpesvirus 2)
 • Varicella zoster virus (Human herpesvirus 3)
 • Adenovirus group B C and E - Incl. groups B, C, E and some A, D; excludes hAdv 21
 • Enterovirus - Incl. types A, B, C and D
 • Parechovirus - Incl. types 1 - 8

Prøvemateriale: Spinalvæske, plasma/serum, EDTA-blod, fullblod, kultur, medullar plasma, feces, urin, vitreøs væske/indre øye, okulærvæske, bronchial washing, bronkialskyllevæske, genitalprøver, munnprøver, hud/sårsekret, halsprøve, anusprøver, øyeprøver, vesikkelinnhold, axilla.

HSV, HSV 2 og VZV kan detekteres uten ekstraksjon på følgende prøvemateriale: Plasma/serum, urin, vitreøs væske/indre øye, bronchial washing, genitalprøver, munnprøver, hud/sårsekret, halsprøve, anusprøver, øyeprøver, axilla.

Viral panel

Viral Panel (12-well)
Kat. nr. 27095
 • Herpes simplex virus 1 (Human herpesvirus 1)
 • Herpes simplex virus 2 (Human herpesvirus 2)
 • Varicella zoster virus (Human herpesvirus 3)
 • Epstein Barr Virus (Human Herpesvirus 4)
 • Cytomegalovirus (Human Herpes Virus 5)
 • Human herpesvirus 6
 • Human herpesvirus 7
 • Enterovirus - Incl. types A, B, C and D
 • Human parechovirus types 1-8
 • Adenovirus group B C and E - Incl. groups B, C, E and some A, D; excludes hAdv 21

Prøvemateriale: Spinalvæske, plasma/serum, EDTA-blod, fullblod, kultur, medullar plasma, feces, urin, vitreøs væske/indre øye, okulærvæske, bronkialskyllevæske, genitalprøver, munnprøver, hud/sårsekret, halsprøve, anusprøver, øyeprøver, vesikkelinnhold.

HSV, HSV 2 og VZV kan detekteres uten ekstraksjon på følgende prøvemateriale: Plasma/serum, urin, vitreøs væske/indre øye, bronkialskyllevæske, genitalprøver, munnprøver, hud/sårsekret, halsprøve, anusprøver, øyeprøver, axilla.

Viral og Syfilis

Viral and Syphilis (12-well)
Kat. nr. 87095
 • Herpes simplex virus 1 (Human herpesvirus 1)
 • Herpes simplex virus 2 (Human herpesvirus 2)
 • Varicella zoster virus (Human herpesvirus 3)
 • Epstein Barr Virus (Human Herpesvirus 4)
 • Cytomegalovirus (Human Herpes Virus 5)
 • Human herpesvirus 6
 • Treponema pallidum - Incl. subspecies pallidum, pertenue, endemicum and T. carateum
 • Enterovirus - Incl. types A, B, C and D
 • Human parechovirus types 1-8
 • Adenovirus group B C and E - Incl. groups B, C, E and some A, D; excludes hAdv 21

Prøvemateriale: Anusprøver, axilla, bronkialskyllevæske, spinalvæske, kultur, EDTA-blod, øyeprøver, genitalprøver, medullar plasma, munnprøver, nasopharyngeal aspirat (NPA), okulærvæske, plasma/serum, hud/sårsekret, halsprøve, urin, vesikkelinnhold, vitreøs væske/indre øye, fullblod.
 

HSV, HSV 2 og VZV kan detekteres uten ekstraksjon på følgende prøvemateriale: Plasma/serum, urin, vitreøs væske/indre øye, bronkialskyllevæske, genitalprøver, munnprøver, hud/sårsekret, halsprøve, anusprøver, øyeprøver, axilla.

Kontaktperson: Gitika Emberland

Gitika har en bachelor i kjemi og en mastergrad i molekylærbiologi. Hun har god dialog med akkrediterte laboratorier i Norge, både på sykehus og innen mat og miljø. Spør henne gjerne om produkter til molekylærdiagnostikk, enten det CE-IVD kit eller reagenser til in-house analyser.

gitika@bionordika.no

Kontaktperson: Gitika Emberland