Enteriske infeksjoner og parasitter

AusDiagnostics tilbyr flere kombinasjoner av multiplekspanel for å detektere enteriske infeksjoner. Har du ønsker for et annerledes enterisk panel som er tilpasset det norske markedet, vil vi gjerne ha din mening.

Oversikt over tilgjengelige paneler:

Faecal Pathogens B (16-well), (#25033)

Les mer her
 

Faecal Pathogens M (16-well), (#25039)

Deteksjon av 18 patogener i en prøve. 
• Detekteter sju av de mest vanlige bakteriepatogener og Shiga toksiner
• Tre obligatoriske parasitt-patogener
• Fire familier av enteriske virus
• Alle patogener detekteres fra en enkelt prøve
• Internkontroll (sample adequacy control) er med og det er mulighet for ekstraksjonskontroll og syntetisk positiv kontroll
• «Ready to use»
• Automatisk system og prøvesvar
• Barkodesporing og kompatibelt med LIMS
• Lite 'hands on'
• CE-IVD

Paneltargets
BAKTERIER PARASITTER VIRUS
Salmonella spp. Entamoeba histolytica Norovirus 1 / Norovirus 2
Shigella spp. Cryptospordium Rotavirus /Astrovirus
Shigatoxin 1 & 2 Giardia lamblia Adenovirus /Sapovirus
Campylobacter jejuni & coli    
Yersinia enterocolitica    
Aeromonas hydrophilia    
Clostridium difficile    

Oversikt over targets og inklusivitet. 
Les brukermanual her.
 

Faecal Pathogens A (16-well), (#25031)

Les mer her
 

Faecal Bacteria and Parasites (12-well), (#25041)

Les mer her
 

Vi har også screening-paneler med færre targets som går raskere:

Enteric Viruses (8-well)
Kat. nr. 25037
Parasites (8-well)
Kat. nr. 25021

• Rotavirus A (all strains)
• Norovirus I (GI.I, GI.3, GI.6, GI.8, GI.9, excludes GI.2)
• Norovirus II ( Multiple genotypes including 2.4)
• Enterovirus (A, B, C, D)
• Human adenovirus group F and G (hAdV40, 41,52)
• Human astrovirus (serotype 1 -8)
• Sapovirus (G2, G4 and some G1 (including 1.1))

Les mer

• Giardia (A, B, C, D, E and F)
• Giardia lamblia (A, B, C, D, E and F)
• Cryptosporidium (C.parvum, hominis, wrairi, meleagridis; excludes C.tyzzeri, baileyi, felis)
• Dientamoeba fragilis (all isolates)
• Entamoeba histolytica (Excludes other Entamoeba e.g. E. dispar and E. moshkovskii)
• B.hominis type 1 and type 3
• Cyclospora cayetanensis

Les mer