Forbruksvarer til panelene

Forbruksvarene kan kjøpes separat og gir deg som bruker ekstra fleksibilitet.

Rør til trinn 1

 • Ferdig alikvoterte reagenser for trinn 1
 • Multipleks - alle primere i ett rør
 • 1 prøve = 1 rør
 • Katalognummer slutter på S

Plater/strips til trinn 2

 • Ferdig alikvoterte reagenser for trinn 2 (real time analyse)
 • En prøve amplifiseres i 8, 16 eller 24 brønner avhengig av paneltype
 • Strips for single prøver, 96- eller 384-plater for 24-48 prøver
 • Katalognummer slutter på P

Mastermikser

 • Reagenser som er nødvendige for å sette opp trinn 1 (amplifisering) og trinn 2 (real time analyse)
 • Unike reagenser for RNA eller DNA
 • Størrelse demi, low eller medium - avhengig av system og panel

​Synthetiske positive kontroller

 • Miks av syntetiske kontroll-DNA for flere panel
 • Fungerer som positiv kontroll for assay
 • Cat. 910x

Les mer her

Forbruksvarer til panelene
Forbruksvarer til panelene