Forbruksvarer til panelene

Forbruksvarene kan kjøpes separat og gir deg som bruker ekstra fleksibilitet.

Rør til trinn 1
• Ferdig alikvoterte reagenser for trinn 1
• Multipleks - alle primere i ett rør
• 1 prøve = 1 rør
• Katalognummer slutter på S

Plater/strips til trinn 2
• Ferdig alikvoterte reagenser for trinn 2 (real time analyse)
• En prøve amplifiseres i 8, 16 eller 24 brønner avhengig av paneltype
• Strips for single prøver, 96- eller 384-plater for 24-48 prøver
• Katalognummer slutter på P

Mastermikser
• Reagenser som er nødvendige for å sette opp trinn 1 (amplifisering) og trinn 2 (real time analyse)
• Unike reagenser for RNA eller DNA
• Størrelse demi, low eller medium - avhengig av system og panel

​Synthetiske positive kontroller
• Miks av syntetiske kontroll-DNA for flere panel
• Fungerer som positiv kontroll for assay
• Cat. 910x

Les mer her

Forbruksvarer til panelene
Forbruksvarer til panelene