Respiratoriske infeksjoner

AusDiagnostics tilbyr flere kombinasjoner av multiplekspanel for å detektere luftveisinfeksjoner.

• Flertall av virusene som forårsaker luftveisinfeksjoner detekteres
• Influensa A med H1/H3 typing
• Inkluderer SARS-CoV-2
• Detekterer sjeldne virus som er av høy betydning for pediatri: parechovirus og enterovirus
• Bredt spekter av bakterier som forårsaker atypisk pneumoni
• Paneler til deteksjon av bordetella
• Internkontroll, sample adequacy control er med og det er mulighet for ekstraksjonskontroll og syntetisk positiv kontroll
• «Ready to use»
• Automatisk system og prøvesvar
• Barkodesporing og kompatibelt med LIMS
• Lite hands on
• CE-IVD

Les mer her og se en oversikt over hvilke targets våre panel detekterer.

Respiratoriske infeksjoner
Upper respiratory pathogens, 16-well
Kat. nr. 20620
SARS-CoV-2, influensa og RSV, 8-well
Kat. nr. 20081
SARS-CoV-2, influensa og RSV (universal), 8-well
Kat. nr. 80081

• SARS-CoV-2 (2 assays)
• Influenza A
• Influenza B
• Respiratory Syncytial Virus A & B
• Rhinovirus / Enterovirus
• Parechovirus
• Parainfluenza 1, 2, 3, 4
• Adenovirus groups B, C, E, some A, D
• Metapneumovirus
• Bordetella spp.
• Mycoplasma pneumoniae

• SARS-CoV-2 (2 assays)
• Influenza A
• Influenza A serotyping
• Influenza B
• Respiratory
• Syncytial Virus A & B

• SARS-CoV-2 (2 assays)
• Influenza A
• Influenza A serotyping
• Influenza B
• Respiratory Syncytial Virus A & B

Upper Respiratory Pathogens, 16-well
Kat. nr. 20616
Respiratory Pathogens B, 16-well
Kat. nr. 20612 
Respiratory Pathogens C, 16-well
Kat. nr. 20613

• SARS-CoV-2
• Influenza A​
• Influenza A serotyping
• Influenza B
• Respiratory Syncytial Virus A & B
• Rhinovirus / Enterovirus
• Parechovirus
• Parainfluenza 1, 2, 3, 4
• Adenovirus groups B, C, E, some A, D
• Metapneumovirus
• Bordetella spp.
• Mycoplasma pneumoniae

• SARS-CoV-2
• Influenza A
• Influenza B
• Respiratory Syncytial Virus A & B
• Rhinovirus & Enterovirus
• ​Parainfluenza 1, 2, 3, 4
• Adenovirus groups B, C, E, some A, D
• Metapneumovirus
• Bordetella pertussis
• Bordetella parapertussis & B. bronchiseptica 
• Legionella pneumophila 
• Legionella longbeachae
• Mycoplasma pneumoniae
• Chlamydophila pneumoniae

• SARS-CoV-2
• Influenza A
• Influenza A serotyping
• Influenza B
• Respiratory Syncytial Virus A & B
• Rhinovirus & Enterovirus
• ​Parainfluenza 1, 2, 3, 4
• Bordetella spp.
• Adenovirus groups B, C, E, some A, D
• Metapneumovirus
• Legionella pneumophila 
• Legionella longbeachae
• Bordetella pertussis
• Mycoplasma pneumoniae

Respiratory Viruses,
16-well
Kat. nr. 20602 
Pneumonia,
16-well
Kat. nr. 20631
Atypical Pneumonia,
8-well
Kat. nr. 20632

• Influenza A
• Influenza B
• Influenza A typing H1/H3
• Parainfluenza 1, 2, 3 & 4
• Respiratory Syncytial Virus A & B
• Adenovirus groups B, C, E, some A, D
• Rhinovirus & Enterovirus
• Enterovirus
• Metapneumovirus
• Coronavirus 229E, HKU-1, NL63 & OC43
• Bocavirus

• Mycoplasma pneumoniae
• Chlamydophila pneumoniae
• Chlamydophila psittaci
• Legionella pneumophila
• Legionella longbeachae
• Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae & H. haemolyticus
• Streptococcus pneumoniae 
• Staphylococcus aureus
• Bordetella pertussis (IS481)
• Coxiella burnetti
• Mycobacterium tuberculosis complex
• Aspergillus fumigatus
• Pneumocystis jirovecii (PCP)
• Cryptococcus neoformans

• Mycoplasma pneumoniae
• Chlamydophila pneumoniae
• Chlamydophila psittaci 
• Cryptococcus neoformans
• Legionella pneumophila 
• Legionella longbeache
• Pneumocystis jirovecii

Respiratory Pathogens, 12-well
Kat. nr. 80618
Respiratory Pathogens, 24-well 
Kat. nr. 80617
 

• Influenza A
• Influenza B
• Respiratory Syncytial virus
• Para influenza virus
• Parainfluenza virus 4
• Rhinovirus and enterovirus
• Adenovirus group B C and E
• Metapneumovirus
• Bordetella spp. (IS481)
• SARS-CoV-2

• Influenza A
• Influenza B
• Pneumocystis jirovecii
• SARS-CoV-2 ORF 1
• SARS-CoV-2 ORF 8
• Chlamydophila psittaci
• Respiratory Syncytial virus
• Parechovirus types 1-8
• Parainfluenza virus 1-3
• Parainfluenza virus 4
• Rhinovirus and enterovirus
• Enterovirus (all serotypes)
• Adenovirus group B C and E
• Metapneumovirus
• Coronavirus 229, OC43, NL63, and HKU1
• Influenza H1 and H3
• Bordetella spp.
• Bordetella pertussis
• B.parapertussis (IS1001)
• L.penumophila and L.longbeachae
• Mycoplasma pneumoniae
• Chlamydophila pneumoniae

 
Ønsker du å teste ut systemet i en liten periode?

Ta kontakt med Gitika for en demonstrasjon.