Urogenitale infeksjoner

AusDiagnostics tilbyr paneler for diagnose av seksuelt overførbare infeksjoner (STIs), bakteriell vaginose og candidiasis.

 • Urogenitalpanelene detekterer de mest vanlige agens som forårsaker urogenital infeksjon
 • Samtidig deteksjon av mer uvanlige targets som tricomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum og Mycoplasma hominis
 • Direkte deteksjon fra vaginale, enocervikale og uretrale swabs (uten ekstraksjon) for M.hominis, U.urealyticum, U.parvum, Chlamydia, and T.vaginalis
 • Kontroller: Internkontroll, sample adequacy control er med og det er mulighet for ekstraksjonskontroll og syntetisk positiv kontroll
 • Klare til bruk
 • Automatisk system og prøvesvar
 • Barkodesporing og kompatibelt med LIMS
 • Lite hands on
 • CE-IVD
Urogenitale infeksjoner

Urogenital og resistens

Urinogenital and resistance (12-well)
Kat. nr. 27123
 • Chlamydia trachomatis (momp)
 • Lymphogranuloma venereum
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Ceftriaxone resistance - strains containing A311V mutation
 • Trichomonas vaginalis - excl. strain G3
 • U.urealyticum - incl. serovars 2, 4, 5 and 7-13
 • M.hominis and U.parvum
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma genitalium (parC) - Mycoplasma genitalium fluoroquinolone resistance
 • Mgen 23S - Mycoplasma genitalium macrolide resistance

Urogenital

Urinogenital (8-well)
Kat. nr. 27113
 • Chlamydia trachomatis (momp)
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Mycoplasma genitalium
 • M.hominis and U.parvum
 • U.urealyticum - incl. serovars 2, 4, 5 and 7-13
 • Trichomonas vaginalis - excl. strain G3

Bakteriell vaginose

Panelet for bakteriell vaginose påviser dominans av bakterier eller sopp og gir ut et «diagnostisk» svar. Kan detekteres direkte fra vaginale swabs uten nukleinsyreekstraksjon

Vaginitis and vaginosis (8-well)
Kat. nr. 27117
 • Trichomonas vaginalis - excl. strain G3
 • C.albicans and krusei
 • Candida parapsilosis and glabrata
 • Gardnerella vaginalis
 • Atopobium vaginae
 • Lactobacillus iners and crispatus - incl. all known isolates
Tabell: Panel #27117, Vaginitis og vaginosis: Diagnostiske uttrykk og hva de betyr gjeldende for...
Diagnosis Meaning
Poor sample Insufficient human cellular material found. Request another sample
Low level of Candida Candida has been detected at a concentration too low to culture in most cases. This is unlikely to be clinically relevant
Atypical flora Very low concentration of normal flora found, request alternative test
High bacterial load A large amount of Gardnerella vaginalis and/or Atopobium vaginae has been found relative to the amount of human cells present. This may indicate the presence of clue cells
Bacterial balance (0 to 10)  An indicator of the type of flora found.Greater than 4 is associated with altered flora, greater than 8 is associated with bacterial vaginosis
Candidiasis Candida found at high concentration, species of Candida detected is shown in the results table 
Trichomoniasis Trichomonas vaginalis has been detected
Normal flora A high proportion of lactobacillus has been found 
Flora consistent with intermediate flora Indicates an increased amount of Gardnerella vaginalis or Atopobium vaginae, but insufficient bacterial load to indicate bacterial vaginosis
Flora consistent with bacterial vaginosis Both the bacterial ratio and bacterial load are consistent with bacterial vaginosis 

 

Kit-uavhengige prosesskontroller til STI

Qnostics tilbyr en rekke kit-uavhengige prosesskontroller. Disse kontrollene behandles på samme måte som en pasientprøver og kontrollerer dermed prosessen fra ekstraksjon – amplifisering – til deteksjon. Kontrollene er kompatible med in-house assay samt flere plattformer som f.eks. Panther og Abbot.

Molecular Q controls

- inkluderer kontroller i opptil 4 nivåer og inkluderer en negativ kontroll.
Disse er ment for å evaluere assayets analytiske måleområde. De kan også brukes til opplæring eller utvikling av nye assay

Q controls

- er ment for å brukes til daglig kontroll. Kontrollene kommer fryst og krever ikke noe forarbeid.

Evaluation panels

- dekker flere genotyper og/eller flere level. Kan brukes til å sjekke at et assay fungerer som det skal og til validering utvikling av nye tester.

Analytical Q panels

- er designet for å dekke det dynamiske området av et assay slik at du kan evealuere linearitet, Limit of detection (LOD) og Limit of Quantification.
Hvert panel består av minst fem prøver som dekker det dynamiske området.

Priser og bestilling

Kontakt oss gjerne for prisinformasjon eller bestilling via e-post