Varianter av panelene

Panelene til AusDiagnostics kommer i 4 ulike format (8, 12, 16 eller 24 brønnspanel). Nummereringen viser til hvor mange brønner som brukes i trinn 2, men antall targets som detekteres kan være høyere.

Opptil 24 pasientprøver kan kjøres pr. kjøring med High Plex. Man trenger ikke å kjøre med full kapasitet (24 prøver), men det anbefales å kjøre minimum 5 prøver for at kostnaden ikke skal bli veldig dyr pr. prøve.

8-brønns panel:
• 6-14 target
• 24 pasientprøver pr. kjøring
• 8 brønner brukes for en pasientprøve i steg 2

12-brønns panel:
• 11-15 target
• 24 pasientprøver pr. kjøring
• 12 brønner brukes for en pasientprøve i steg 2

16-brønns panel:
• 14-30 target
• Opptil 24 pasientprøver pr. kjøring
• 16 brønner brukes for en pasientprøve i steg 2

24-brønns panel:
• 22-50 target
• Opptil 16 pasientprøver pr. kjøring
• 24 brønner brukes for en pasientprøve i steg 2