Kvalitetskontroller til medisinsk mikrobiologi

Vi tilbyr både prosesskontroller og RNA kontroller:  

  • Prosesskontroller til molekylær mikrobiologi 
  • Positive RNA kontroller for respiratoriske assay (til NGS og RT-qPCR)

Prosess/ekstraksjonskontroller

Vi tilbyr prosess/ekstraksjonskontroller til molekylær mikrobiologi fra Qnostics.

Disse kontrollene behandles på samme måte som en pasientprøver og kontrollerer dermed prosessen fra ekstraksjon – amplifisering – til deteksjon. Kontrollene er kompatible med in-house assay samt flere plattformer.

Vi har også prøver som er positive for flere typer patogener.

Last ned brosjyre.

 

Q Controls

Q controls er ment for å brukes til daglig kontroll. Kontollene kommer fryst og krever ikke noe forarbeid.

Molecular Q Panels

Molecular Q Panels inkluderer kontoller i 4 level og inkluderer en negativ kontroll.
Disse er ment for å evaluere assayets analytiske måleområde . De kan også brukes til opplæring eller utvikling av nye assay

Analytical Q Panels

Analytical Q Panels er designed for å dekke det dynamiske området av et assay slik at du kan evealuere linearitet, Limit of detection (LOD) og Limit of Quantification.
Hvert panel består av minst fem prøver som dekker det dynamiske området.

Evaluation Panels

Evalueringspanel dekker flere genotyper og/eller flere level.
Kan brukes til å sjekke at et assay fungerer som det skal og til validering(utvikling av nye tester.

QCMD Past Panels

Vi tilbyr også tidligere QCMD paneler. Se utvalget fra 2021 katalogen her.

Denne tabellen kan hjelpe deg med å velge det riktige panelet til ditt bruk:

  Q control Molecular Q panel Analytical Q Panel Evaluation Panel QCMD Past Panel
Daglig kontroll        
Validering/Verifisering  
Linearitet/LOD/LOQ        
Evaluering av assay      
Deteksjon av subtyper og nye strains      
Opplæring
Retesting etter dårlig EQA

Tabell: Index by Pathogen

  Q Control Analytical Q Panel Molecular Q Pane Evaluation Panels
Adenovirus (ADV)
Aspergillus fumigatus      
Aspergillus terreus      
Astrovirus      
B19 (Parvovirus B19)    
BK Virus (BKV)  
Campylobacter jejuni      
Campylobacter lari      
Candida albicans      
Candida galbrata      
Candida krusei      
Chlamydia trachomatis (CT)    
Chlamydia trachomatis (LGV)      
Chlamydia trachomatis (SW)      
Clostridium difficile 027      
Cryptococcus neoformans / gattii      
Cryptosporidium parvum      
CT / NG    
Cytomegalovirus (CMV)
Entamoeba histolytica      
Enterotoxigenic E. coli (ETEC)      
Enterovirus      
Epstein-Barr Virus (EBV)  
Escherichia coli      
Gardnerella vaginalis      
Giardia lamblia      
Haemophilus influenzae      
Hepatitis A Virus (HAV)      
Hepatitis B Virus (HBV)      
Hepatitis C Virus (HCV)      
Hepatitis E Virus (HEV)      
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1)
Herpes Simplex Virus 2 (HSV2)
HIV (Dried Blood Spot)      
Human Herpes Virus 6 (HHV6)  
Human Immunodeficiancy Virus 1 (HIV1)      
Human Parechovirus      
Influenza A (INFA)  
Influenza A Virus subtype H1N1 (INFA (H1N1))      
Influenza A Virus subtype H3N2 (INFA (H3N2))      
Influenza B (INFB) (Victoria)  
JC (John Cunningham) Virus (JCV)  
Listeria monocytogenes      
Mycoplasma genitalium      
Mycoplasma hominis      
Neisseria gonorrhoea (NG)    
Neisseria meningitidis      
Norovirus GI    
Norovirus GII    
Parainfluenza (PINF)    
Plesiomonas shigelloides      
Pneumocystis pneumonia (PCP)      
Respiratory Syncytial Virus (RSV)      
Respiratory Syncytial Virus A (RSV A)  
Respiratory Syncytial Virus B (RSV B)    
Rhinovirus (RV)    
Rotavirus      
Salmonella enteritidis      
Sapovirus      
Shiga toxin-producing E. coli (STEC)      
Shigella flexneri      
Streptococcus agalactiae      
Streptococcus pneumoniae      
Trichomonas Vaginalis      
Ureaplasma urealyticum      
Varicella Zoster Virus (VZV)
Yersinia enterocolitica      

RNA kontroller

Vi kan levere positive RNA kontroller for respiratoriske assay. Disse kan brukes til både NGS og RT-qPCR.

Les mer her

Kat. nr.  Produkt Accession Virustype Lengde (baser)
103001 Twist Synthetic Influenza H1N1 (2009) RNA control NC_026431, NC_026432, NC_026433,
NC_026434, NC_026435, NC_026436, NC_026437, NC_026438
ssRNA
(- sense)
13158
103002 Twist Synthetic Influenza H3N2 RNA control NC_007366, NC_007367, NC_007368,
NC_007369, NC_007370, NC_007371, NC_007372, NC_007373
ssRNA
(- sense)
13627
103003 Twist Synthetic Influenza B RNA control NC_002204, NC_002205, NC_002206,
NC_002207, NC_002208, NC_002209, NC_002210, NC_002211
ssRNA
(- sense)
14452
103004 Twist Synthetic Human bocavirus 1 DNA control MG953830.1 ssDNA 5164
103005 Twist Synthetic Human enterovirus 68 RNA control NC_038308.1 ssRNA
(+ sense)
7367
103006 Twist Synthetic Human rhinovirus 89 RNA control NC_001617.1 ssRNA
(+ sense)
7152
103007 Twist Synthetic Mumps virus RNA control NC_002200.1 ssRNA
(- sense)
15384
103008 Twist Synthetic Human parainfluenza virus 1 RNA control NC_003461.1 ssRNA
(- sense)
15600
103009 Twist Synthetic Measles virus RNA control NC_001498.1 ssRNA
(- sense)
15894
103010 Twist Synthetic Human parainfluenza virus 4 RNA control NC_021928.1 ssRNA
(- sense)
17052
103011 Twist Synthetic Human coronavirus 229E RNA control NC_002645.1 ssRNA
(+ sense)
27317
103012 Twist Synthetic Human coronavirus NL63 RNA control NC_005831.2 ssRNA
(+ sense)
27553
103013 Twist Synthetic Human coronavirus OC43 RNA control NC_006213.1 ssRNA
(+ sense)
30741
103730 Twist Respiratory Virus Controls (13 Count) N/A N/A N/A
Table 1. Virus name GenBank IDs, virus type, and length for each virus included in the Twist Respiratory Virus Controls.

Serologiske kontroller

Vi tilbyr tredjeparts serologiske kontroller fra Randox som er kompatibel med immunologiske plattformer som Abbot, Roche, Siemens, Beckman

  • Kontrollene kommer i væskeformat og er klar til bruk
  • De har 60 dagers stabilitet (2°C - 8°C)
  • Kontrollene er positiv/negativ for flere analytter og reduserer dermed behovet for individuelle kontroller 

Kontrollene dekker et bredt område av infeksjoner som:

  • HIV
  • Hepatitt
  • ToRCH
  • Lyme Borreliose
  • SARS CoV 2 (30 dager stabilitet)

Les mer her:

Kontaktperson: Mari Gilde

Mari har en master i molekylærbiologi. Hun er ansvarlig for våre produkter innen molekylær diagnostikk, og hjelper deg gjerne.

mari@bionordika.no

Kontaktperson: Mari Gilde