Mykobakteriediagnostikk

Dekontaminering

Alpha-Tec leverer kvalitetsprodukter til mykobakteriologi. De er anerkjent i USA og leverer i tillegg produkter til Storbritannia, Italia, Tyskland, samt folkehelseinstituttet i Paris.

Vanlig prosedyre for dekontaminasjon er med NALC / 2%NaOH forbehandling. Våre reagenser (NAC-PAC-RED systemet) har i tillegg tett kontroll av pH, som forhindrer at tuberkulosebakterien dør.

Alpha-Tec sitt NAC-PAC RED system er basert på “Kent and Kubica method”, og består av tre reagenser som er tilgjengelig i kit og separat.  

Mykobakteriediagnostikk

NAC-PAC RED er ekvivalent til NaOH og natriumsitrat, og har i tillegg har en unik innebygd pH indikator. Denne kan visuelt bekrefte nøytral pH og dermed bidra til at man bevarer levende mykobakterier. Når NAC-PAC RED blandes ut med NALC ampuller i kittet, er løsningen holdbar i 72 timer.

NPC-67 Nøytraliseringsbuffer erstatter den tradisjonelle M/15 fosfatbufferen og nøytraliserer NAC-PAC RED når det skifter farge fra rosa til blank. Den sørger for at pH holder seg under 8.2 for å forhindre at bakterien dør i sentrifugeringstrinnet.

Vanlige dekontamineringsmetoder bruker NaOH-buffer og M/15-buffer som verken kontrollerer eller monitorer pH på prøven. For høy pH på prøven kan påvirke antall levende mykobakterier man sitter igjen med.
M/15 er en veldig svak fosfatbuffer og har ikke tilstrekkelig bufferkapasitet til å nøytralisere en svak 2% NaOH-løsing som brukes i dekontamineringsreagenser. pH forblir rundt 11-12 hvis man ikke tilsetter HCl og bruker pH-papir for å sjekke at pH holder seg under 8. Denne utvidede eksponeringen for høy pH kan føre til at mykobakterien dør under sentrifugering.

Etter at prøven er dekontaminert tilsetter man PRB Pellet Resuspensjonbuffer som er det siste reagenset i kittet. PRB holder prøven i et strengt regulert pH område på 6.8 til 7.1 Dette er ideelt for å bevare flest mulig viable mykobakterier i kulturen, i flytende eller fast medium.

NAC-PAC RED systemet er kompatibelt med alle nedstrøms protokoller og molekylære systemer inkludert Cepheid GeneXpert.

Les mer om NAC-PAC Red her.