NGS panel

NGS løsninger for lungekreft, brystkreft og lymfomdiagnostikk

HTG tilbyr diagnostiske assays som benytter en ekstraksjonsfri NGS library prep og muliggjør en bred multipleks gen-ekspresjonsanalyse med minimalt prøvemateriale.

Metoden er uten bias, den er sensitiv og reproduserbar. Du kan bruke bare en enkel 5µm FFPE slide for å analysere lungefusjoner (CE-IVD), gjøre DLBCL subtyping (CE-IVD), brystkreft molekylær subtyping eller for å gjøre en bred molekylær biomarkør profiling (opp til 2 560 gener).

Til og med nålebiopsier med sine lave input kan analyseres nøyaktig, og metoden viser høy overenstemmelse med gullstandardmetoder som FISH  (>95% for ALK).

NGS panel

Assayene kjøres på HTG’s automatiserte EdgeSeq library prep system og kommer med tilhørende analysesoftware og diagnostiske rapporter.

To produkteksempler:
ALKPlus Assay
HTG EdgeSeq DLBCL Cell of Origin Assay

Ønsker du mer informasjon HTGs NGS løsninger for lungekreft, brystkreft og lymfomdiagnostikk, er du velkommen til å ta kontakt.

Bilde: Bestemmelse av ALK status på NSCLC tumorvev fra nålebiopsi.