PCR & RT-PCR

New England BioLabs har et stort utvalg av polymeraser rettet mot PCR.
Vi anbefaler OneTaq® for robust rutine-PCR og Q5® High Fidelity DNA Polymerase for robust, ultra high-fidelity PCR (> 100 X Taq fidelity). Begge produktlinjene har blitt utviklet for å tåle en rekke komplekse templater med høyt AT eller GC innhold. Disse tre enzymene er tilgjengelig som core-kit og mastermiks med eller uten Hot Start som ikke krever eget aktiveringstrinn.

Utover dette kan vi tilby

  • NEBNext mastermikser som er spesifikt designet for Next Generation Sekvensering
  • Isotermal amplifikasjon
  • RT-PCR og cDNA syntese
  • Helgenom amplifikasjon
  • Spesiell PCR
  • Polymeraser for DNA-manipulasjon
  • Site Directed Mutagenesis

Les mer om PCR og RT-PCR fra New England BioLabs her.

PCR & RT-PCR

PCR workstation

These cabinets are recommended for work with DNA and RNA amplicons and are popular with our customers due to their low noise level and high reliability, ensuring a trouble free working environment.

• With enclosed UV module for continuous decontamination of the cabinet air while in use
• A daylight lamp ensures excellent lighting, simplifying work with small volumes
• Fitted with separate UV-lamp for decontamination of the cabinet interior following use

Standard width cabinet
Double width cabinet

PCR workstation