Custom services

Custom antibody production

Custom antibody production

We offer antibody production by Eurogentec. They have been one of the leading suppliers for more than 25 years of monoclonal and polyclonal antibodies in various species, including mice, rats, rabbits, guinea pigs, goats, llamas and chickens (hen). They also offer a variety of additional services such as antibody purification, labeling, coupling to magnetic beads or ELISA setup.

Polyclonal antibodies
Eurogentec offers immunization by their 87-day classic program or a proprietary Speedy 28-day program. A program for PTM antibodies is also available. You can choose to use your own protein or they can synthesize peptide(s) for you.

Monoclonal antibodies
Eurogentec produces mAbs in vitro from hybridomas you already have access to, or they can develop them in cooperation with you before the mAb production.

Genetic immunization
This method is recommended when you have difficulty getting antibodies produced in classic ways. It is an effective solution to protein production, purification or refolding limitations.

Confidentiality
All monoclonal and polyclonal immunization projects are confidential. All hydridoms, all sera and all results are and remain the customer's property. Eurogentec warrants that they do not require any rights for the hybridomas or antibodies. Confidentiality agreements can be set up if desired.

For more details about the different possibilities, contact us, or see visits Eurogentec website

Oligonukleotidsyntese

Oligonukleotidsyntese

BioNordika har snart 20 års erfaring med å distribuere primere og prober fra Eurogentec til forskning og diagnostikk.

Velg mellom 2 – 225 bp av DNA, RNA, LNA®, 2’O-Me RNA eller PNA, og mer enn 300 modifikasjoner.
Til rutineanalyser kan vi også tilby mastermikser av dine prober og primere.

Les mer om Eurogentec sitt brede sortiment av oligonukleotider her.

Last ned skjema for bestilling her.


MGB prober:
Eurogentec leverer nå også MGB prober. MGB enheten øker Tm til en probe fordi den kan binde seg til «minor grooves». Dermed kan MGB-prober danne stabile duplekser med sine targets og muliggjør at en kortere probe er effektiv.
Probene er mer effektive, sensitive og spesifikke sammenlignet med standard double-dye prober.

Les mer om MGB prober her.


Peptidsyntese

Peptidsyntese

Eurogentec, sammen med AnaSpec, har siden 1993 opparbeidet seg en unik ekspertise innen syntese av peptider med økende kompleksisitet.
I tillegg til peptidsyntese tilbyr de peptidbibliotek og mer enn 2000 katalogpeptider.

For mer informasjon om peptidmulighetene hos Eurogentec, les her.

Fryserprogram

Fryserprogram

Er du en av de som tilbringer tid på laben til alle døgnets tider?
Kunne du tenke deg tilgang til enzymer akkurat når du skulle trenge det?

Spør oss om BioNordika sitt fryserprogram