Water purification

We supply water purification systems from Elga Veolia for purification of water in different qualities. 

BIOPURE

BIOPURE

Rent vann til helsevesenet
Renser vannet fra springen for å møte kravene fra de siste medisinske standarder som EN15883, HTM2030/2031, NHS MESc32, MDA/HIS, ISO 15883 Part 4, EN285. Vannkvaliteten opprettholdes ved rutinemessig sanatisering og validering av det rensede vannet.

...  Learn more   
CENTRA

CENTRA

Sentralisert distribusjon
Renser vannet før distribusjon til laboratoriet.

...  Learn more   
MEDICA

MEDICA

Klinisk diagnostikk
Renset vann til kliniske applikasjoner er kritiske slik at resultater fra analyser blir reproduserbare og til å stole på. Elga har 75 år med erfaring. MEDICA er designet for å leverer renset vann i henhold til Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) standard.

...  Learn more   
Water tanks

Water tanks

Vi tilbyr tanker med forskjellig volumkapasitet til bruk på våre vannrensesystem.

...  Learn more   
ELGA LabWater is expanding in Norway

ELGA LabWater is expanding in Norway

ELGA LabWater has been locally present through distribution partners in Norway for more than 40 years. The market has over the last years had a very positive development and the general need for purified water are growing.

Due to increasing need for support and service in the Norwegian market, ELGA LabWater has decided to expand their local presence by appointing one more distributor. As of 1st of May 2018, the new distribution setup in Norway will be shared between BioNordika AS and Nerliens Meszansky AS. BioNordika AS will become ELGA Labwater sole distributor for the MEDICA, BIOPURE and CENTRA range of products, taking care of sales, support and service, whereas Nerliens Meszansky AS will become ELGA Labwater sole distributor for the PURELAB range of products.

More information (in Norwegian)